Bezár

Termék kereső

Bezár

Anyagtulajdonság

Általános anyagtulajdonság

EPS FormEPS XPS
Kiváló hőszigetelő-képességűek, de normál hőszigetelő termékek, rossz hangszigetelők. Hangszigetelő képességgel a speciális eljárással gyártott Nikecell LH (EPS T2, T4, T5) lépéshangszigetelő lemezek rendelkeznek. Könnyűek, jól megmunkálhatóak, megfelelő szilárdságúak, az építőiparban általában használatos anyagokkal összeférhetőek.
Tartósan nedves környezetben képes nedvességfelvételre, ami rontja hőszigetelő tulajdonságait, ezért minden beépítési helyen gondoskodni kell a megfelelő nedvességvédelemről. Tartósan nedves környezetbe is beépíthetőek, elhanyagolható vízfelvételük következtében terepszint alatt is megőrzik hőszigetelő képességüket.
A FormEPS és az XPS hőszigetelők nyomószilárdsági mutatói az EPS termékek terhelhetőségi határánál kezdődnek, melyet az XPS-ek jelentősen meghaladnak.
Zárt felületszerkezetük miatt speciális ragasztókat igényel rögzítésük.
Hővezetési tényező:
Jó hőszigetelő képességüket a cellákba zárt levegőnek köszönhetik. A testsűrűség növelésével a gyártott tartományban a hővezetési tényező értéke csökken.
Éghetőség:
Valamennyi polisztirol építési termék égéskésleltető adalékkal készül, önkioltóak.
Tűzvédelmi osztály: E - Mérsékelten füstfejlesztők: s1 - Csepegve nem égnek: d0
Gyulladási hőmérséklet: 350-400oC
Hőállóság:
-65oC és +80oC hőmérséklet-tartományban megtartják eredeti fizikai tulajdonságaikat, tartósan +70oC feletti környezetben alkalmazásuk nem javasolt.
Térfogat állandóság, hőtágulás:
A polisztirol habok zsugorodása a gyártást követő üzemi pihentetés során lezajlik, azt követően elhanyagolható mértékű.
Hőtágulási együttható: 5-7 mm/m/100 K
Nedvességállóság:
A víz nem károsítja, nem oldja, nem bontja, káros anyagok nem oldódnak ki.
Vegyszerállóság:
A polisztirol termékek összeférnek az építkezéseken általában használatos anyagokkal. Ellenállnak: híg savaknak, lúgoknak, sóoldatoknak, illékony összetevőt nem tartalmazó bitumeneknek legfeljebb +70oC-ig, oldószermentes bitumenes hidegragasztóknak, alifás alkoholoknak. Károsítják: szerves oldószerek (aceton, benzol, nitrohigító, dízelolaj, benzin, xilol, terpentin).
Kölcsönhatás a környezettel:
A polisztirol termékeknek egészség- és környezetkárosító hatása nincs. Freonmentesek. Anyagukat gombák, baktériumok nem támadják meg. Állatoknak táplálékul-, növényeknek tápanyagforrásként nem szolgál. Rágcsálók, rovarok megrongálhatják, ezért azok távoltartásáról mechanikai védelemmel a beépítés helyén kell gondoskodni.
Hulladékkezelés:
Építési hulladék. EWC
Feldolgozhatóság:
A polisztirol termékek egyszerűen, könnyen feldolgozhatóak. Jól vághatóak éles vágóeszközzel, sűrű fogazatú kézi fűrésszel, elektromos fűtőszálú kézi-, vagy gépi vágóval.
Tárolás, szállítás:
A polisztirol építési termékeket az „E” euro osztály tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokra előírt szabályok szerint kell kezelni és tárolni.
Tartós tárolásnál a lemezeket napfénytől védeni kell. Az UV sugárzás hatására gyors felületi öregedés indul el. A képződő elöregedett réteget ragasztásos beépítés és ragasztásos bevonatkészítés előtt el kell távolítani.
Víztől védeni kell. A csomagolásba jutó és tartósan bennmaradó nedvesség felületi penészesedést, algásodást okoz.
A fenti feltételek teljesülése mellett a polisztirol hőszigetelő lemezek korlátlan ideig felhasználhatóak.
Élettartam:
A tervezett igénybevételeket meg nem haladó terhelések, rendeltetésszerű használat és szabályos épületüzemeltetés esetén a polisztirol termékek minőségüket korlátlan ideig megőrzik.
Bezár

Szabályozás

MSZ EN 13163:2009 szerinti követelményértékek

TiVastagsági tűrés
LiHosszúsági tűrés
WiSzélességi tűrés
SiDerékszögűségi tűrés
PiSíkbeliségi tűrés
DS (TH)iMéretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén
BSiHajlítószilárdság (a nyomófeszültséghez tartozó szabványos érték)
CS (10)iNyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál)
DS (N)iMéretállandóság normál laboratóriumi körülmények között
DLTiAlakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten
TRiFelületre merőleges irányú húzószilárdság
SDiDinamikai merevség
CPiÖsszenyomhatóság
AF(i)Áramlási ellenállás
WL(i)Vízfelvétel
Bezár

Kapcsolat

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.

8184 Fűzfőgyártelep, Pf.60.
Tel.: +36 88 596 200
Fax: +36 88 451 704

E-mail: nikecell@nikecell.hu

Web: www.nikecell.hu

Bezár

Nyomtatható anyagok

Tanulmányok, szakmai anyagok

Alkalmazási területek adatlapjai

Terméklapok

Bezár

Magastetők >> Szarufák között + alatt

Szarufák között + alatt

A hasznosított tetőterek beépítése során elengedhetetlen a ferde tetők, az ún. magastetők hőszigetelése. Szarufafedélszékek esetén elterjedt gyakorlat volt, hogy a hőszigetelést; a szarufák fölé, azok alá, vagy a szarufák közé tervezték és építették be. Ha nem a – ritkán alkalmazott – tető feletti megoldást készítették, akkor a legszakszerűbb megoldás volt a szarufák között és alatt együttesen beépített hőszigetelés.Ún. koporsófödémek esetében automatikusan csak a „tető feletti” megoldás jön szóba.

Napjainkra a hőszigetelési követelmények teljesíthetősége, a csak szarufák közötti hőszigetelést kizárják. Lehet a legkiválóbb hőszigetelő anyagból 15 cm (az általában elterjedt legvastagabb szarufamagasság szerint) a szarufák hőhídhatása miatt, mégsem érhető el a 7/2006 TNM rendelet szerinti minimális 0,25 W/m2K alatti átlagos hőátbocsátási érték, miközben a reális tendencia a ≥ 0,20 W/m2K irányába mutat.

Ajánlott anyagtípusok: climowool: DF1 (λ =0,039), KF1 (λ =0,038) , KF2 (λ =0,034) , KF3 (λ =0,032)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 + 100 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 300 mm 150 + 250 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A fedés megválasztása – túl az építészeti megfontolásokon – nagyban hozzájárul a tető kifogástalan működéséhez. Össze kell hangolni a fedés, az alátét rétegek és a tetőhajlás tulajdonságait annak érdekében, hogy a hőszigetelés (és természetesen a faszerkezetek is!) olyan nedvességi körülmények között legyenek, ahol rendeltetésüket el tudják látni.
A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményezhetnek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben (fólián, faszerkezeteken). Páralecsapódás a szerkezeten belül akkor tud létre jönni, ha a párarésznyomás eléri a telítési páranyomás értékét.

Szél

Jól működő fedélszékben ténylegesen működő átszellőző légrés(ek) van(nak), így a beépített rétegek – különösen a tetővédő fóliák, de a hőszigetelések – stabilitása, azok integritásának megtartása elengedhetetlen.

Hang

A külső hangterhelések ún. szarufás magastetők esetében csak korlátozottan zárhatóak ki. Legbiztosabb a kellően léghanggátló, ún. koporsófödémes magastetők választása, de az nem jelen (szarufák között + alatti hőszigetelési) témakörébe tartozik. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű – nagyobb tömegű – burkolatokkal jó eredmények érhetőek el.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett átszellőztetett légréses magastetők esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

Magastetők esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított légáramlást biztosító rések rovarhálós vagy rovarrácsos lezárása indokolt. Legnagyobb kockázatot a darazsak jelenthetik. Fészeképítményük olyan méreteket is elérhet, amik a légrések tényleges működését meggátolják és az áramlási hiányok lokális hibaforrásokat, hőhidakat eredményezhetnek.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

kellően szilárd, szükség esetén öntartó anyagtípusok megválasztása (szarufák közötti hőszigetelés kellő stabilitása az alsó réteg beépítése és annak rögzítésének végrehajtásáig) ha kell a burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése.

Tűz

Lakástűz esetén a jól megépített polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő magastetők nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások.

Bezár

Magastetők >> Szarufák között + fölött

Magastetők >> Szarufák között + fölött

A hasznosított tetőterek beépítése során elengedhetetlen a ferde tetők, az ún. magastetők hőszigetelése. Szarufafedélszékek esetén elterjedt gyakorlat volt, hogy a hőszigetelést; a szarufák fölé, azok alá-, vagy a szarufák közé tervezték és építették be. Ha nem a – ritkán alkalmazott – tető feletti megoldást készítették, akkor a legszakszerűbb megoldás volt a szarufák között és alatt együttesen beépített hőszigetelés. Ún. koporsófödémek esetében automatikusan csak a „tető feletti” megoldás jön szóba.

Napjainkra a hőszigetelési követelmények teljesíthetősége, a csak szarufák közötti hőszigetelést kizárják. Lehet a legkiválóbb hőszigetelő anyagból 15 cm (az általában elterjedt legvastagabb szarufamagasság szerint) a szarufák hőhídhatása miatt, mégsem érhető el a 7/2006 TNM rendelet szerinti minimális 0,25 W/m2K alatti átlagos hőátbocsátási érték, miközben a reális tendencia a ≥ 0,20 W/m2K irányába mutat.

Ajánlott anyagtípusok: Styrodur 3035 CS (λ=0,035), Perimeter S 35 (λ=0,035), climowool DF1 (λ=0,039), KF1 (λ=0,038), KF2 (λ=0,034), KF3 (λ=0,032)

climowool KF1, KF2, KF3: Öntartó termék, a szarufák közötti elhelyezés esetén rögzítést nem igényel, (max. nyílásméret: 100 cm) bármilyen tetőhajlásszög esetén alkalmazható. Méretre vágás: a mért értéknél +1-2 cm-rel kell nagyobbra vágni a terméket.

climowool DF1: A termék szarufák között és alatt, bármilyen tetőhajlásszög esetén alkalmazható. Elhelyezés esetén ajánlott rögzíteni 'Z' vonalban vezetett drótozással. Méretre vágás: a mért értéknél +1-2 cm-rel kell nagyobbra vágni a terméket.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 100 + 150 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 200 + 100 mm 150 + 250 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A fedés megválasztása – túl az építészeti megfontolásokon – nagyban hozzájárul a tető kifogástalan működéséhez. Össze kell hangolni a fedés, az alátét rétegek és a tetőhajlás tulajdonságait annak érdekében, hogy a hőszigetelés (és természetesen a faszerkezetek is!) olyan nedvességi körülmények között legyenek, ahol rendeltetésüket el tudják látni.
A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben (fólián, faszerkezeteken). Páralecsapódás a szerkezeten belül akkor tud létre jönni, ha a párarésznyomás eléri a telítési páranyomás értékét.
Tervezett állapotban nedvesség a hőszigetelő anyagot csak páradiffúzió formájában éri, lassú folyamat és minimális nedvességterhelést jelent az üveggyapot számára, ami egyáltalán nem befolyásolja a hő- és hangszigetelő képességét. Jelen szerkezetben a belső oldali pára- és légzáró fólia felületfolytonos elhelyezése elengedhetetlen követelmény.

Szél

Jól működő fedélszékben ténylegesen működő átszellőző légrés(ek) van(nak), így a beépített rétegek – különösen a tetővédő fóliák, de a hőszigetelések – stabilitása, azok integritásának megtartása elengedhetetlen.
Szélhatás a jól megépített tetőfedés alatt elhelyezett hőszigetelés teljesítményét gyakorlatilag nem befolyásolja. A légrésben áramló levegő a tetőfólia felületét súrolja, ami elválasztja a hőszigetelő anyag felületét a légáramtól. Zártcellás hőszigetelő anyag esetén a légrésben áramló levegő az anyag sajátossága miatt többlethőveszteséget nem okoz.

Hang

A külső hangterhelések ún. szarufás magastetők esetében csak korlátozottan zárhatóak ki. Legbiztosabb a kellően léghanggátló, ún. koporsófödémes magastetők választása, de az nem jelen (szarufák között + alatti hőszigetelési) témakörébe tartozik. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű – nagyobb tömegű – burkolatokkal jó eredmények érhetőek el.
A felületet érő zajterhelés jellemzően közlekedési zaj. Hangszigetelés tekintetében a szálás hő- és hangszigetelő anyag alkalmazása a javasolt. Az üveggyapot nyitott szálszerkezetű, a felületére érkező hanghullámok a szálakba ütközve elnyelődnek, így hatékonyan csökkenti a födémszerkezetet elérő hangnyomásszintet.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett átszellőztetett légréses magastetők esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)
Tervezett állapotban hőterhelés a tetőszerkezetben elhelyezett hőszigetelő anyag felületét a tetőfelület felmelegedése után sugárzás útján ér. Többórás napsütés hatására a légrésben 60 oC-t meghaladó hőmérséklet is kialakulhat. E hőmérséklet csökkentése érdekében biztosítani kell az állandó légáramlást a tetőhéjazat alatt. Hatékonyan működő légrésben a külső hőmérsékletnél alig magasabb hőmérséklet alakul ki (komfort szellőzés). A polisztirol alapú hőszigetelő anyagok tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki. Tervezett állapotban hőterhelés a szarufák között elhelyezett üveggyapotot nem éri.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.
Diffúzió útján érkező nedvesség miatt a zárt cellás hőszigetelő anyag is felvesz vizet, ami fagyhatás esetén jéggé alakul, amely károsítja a polisztirol alapú hőszigetelő anyagokat. Az üveggyapotot nyílt pórusszerkezete következtében a fagy nem károsítja.

Rovar

Magastetők esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított légáramlást biztosító rések rovarhálós vagy rovarrácsos lezárása indokolt. Legnagyobb kockázatot a darazsak jelenthetik. Fészeképítményük olyan méreteket is elérhet, ami a légrések tényleges működését meggátolják és az áramlási hiányok lokális hibaforrásokat, hőhidakat eredményezhetnek. A climowool üveggyapot anyagösszetétele nem tartalmaz a rovarok számára élelemforrást.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mechanikai védelemmel mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A tető felett csak kellően terhelhető és célszerűen zártcellás hőszigetelő tervezhető be. Az anyagnak nemcsak a tartós terhekkel szemben kell ellenállónak lennie, de a beépítés igénybevételeit is bírnia kell (a hőszigetelésen folyik a munka!). Szarufák között a kellően szilárd, szükség esetén öntartó anyagtípusok megválasztása (szarufák közötti hőszigetelés kellő stabilitása a belső burkolat rögzítésének végrehajtásáig) ha kell, a burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése.
A kivitelezés során törekedni kell a hőszigetelő anyag folytonosságának biztosítására. Az áttörő elemeknél csak a minimálisan szükséges felület kivágása a megengedett. Az illesztési hézag nem megengedett.

Tűz

Lakástűz esetén a jól megépített polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő magastetők nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások. Tűz esetén a szarufák feletti XPS, vagy FormEPS hőszigetelő megolvad, de a héjazat tartó lécezés és az alátétdeszka, vagy palló hőtűréséig (amíg el nem ég) a héjazat nem jelent külön veszélyt.
A climowool üveggyapot nem éghető, A1 éghetőségi osztályú termék. A tűz terjedését akadályozza. Tűz esetén enyhe füstképződés.

Bezár

Magastetők >> Csak szarufák fölött

Magastetők >> Csak szarufák fölöt

A hasznosított tetőterek beépítése során elengedhetetlen a ferde tetők, az ún. magastetők hőszigetelése. Szarufafedélszékek esetén elterjedt gyakorlat volt, hogy a hőszigetelést; a szarufák főlé, azok alá, vagy a szarufák közé tervezték és építették be. Ha nem a – ritkán alkalmazott – tető feletti megoldást készítették, akkor a legszakszerűbb megoldás volt a szarufák között és alatt együttesen beépített hőszigetelés. Ún. koporsófödémek esetében automatikusan csak a „tető feletti” megoldás jön szóba.

Napjainkra a hőszigetelési követelmények teljesíthetősége, a csak szarufák közötti hőszigetelést kizárják. Lehet a legkiválóbb hőszigetelő anyagból 15 cm (az általában elterjedt legvastagabb szarufamagasság szerint) a szarufák hőhídhatása miatt, mégsem érhető el a 7/2006 TNM rendelet szerinti minimális 0,25 W/2K alatti átlagos hőátbocsátási érték, miközben a reális tendencia a ≥ 0,20 W/m2K irányába mutat.

Ajánlott anyagtípusok: Styrodur 3035 CS ((λ=0,035), Perimeter S 35 (λ=0,035)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 120+120 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 140+140 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 120+120+140 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Szél

Jól működő fedélszékben ténylegesen működő átszellőző légrés(ek) van(nak), így a beépített rétegek – különösen a tetővédő fóliák, de a hőszigetelések – stabilitása, azok integritásának megtartása elengedhetetlen.

Nedvesség

A fedés megválasztása – túl az építészeti megfontolásokon – nagyban hozzájárul a tető kifogástalan működéséhez. Össze kell hangolni a fedés, az alátétrétegek és a tetőhajlás tulajdonságait annak érdekében, hogy a hőszigetelés (és természetesen a faszerkezetek is!) olyan nedvességi körülmények között legyenek, ahol rendeltetésüket el tudják látni.
A beázó, szivárgó fedélszékben a szálas hőszigetelők rövid idő alatt több problémát okoznak, mint ami előnnyel járnának. Vizesen nem hőszigetelnek, tartósan nedves állapotban összeroskadnak és már nem nyerik vissza eredeti alakjukat kiszáradás után sem, állandó nedvességforrást jelenthetnek fabetegségek okozóinak (penész, korhadás, gombák).
A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben (fólián, faszerkezeteken).

Hang

A külső hangterhelések ún. szarufás magastetők esetében csak korlátozottan zárhatóak ki. Legbiztosabb a kellően léghanggátló, ún. koporsófödémes magastetők választása, de az nem jelen (szarufák között + alatti hőszigetelési) témakörébe tartozik. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű, –nagyobb tömegű – burkolatokkal jó eredmények érhetőek el.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett átszellőztetett légréses magastetők esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

Magastetők esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított légáramlást biztosító rések rovarhálós vagy rovarrácsos lezárása indokolt. Legnagyobb kockázatot a darazsak jelenthetik. Fészeképítményük olyan méreteket is elérhet, ami a légrések tényleges működését meggátolják és az áramlási hiányok lokális hibaforrásokat, hőhidakat eredményezhetnek.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A tető felett csak kellően terhelhető és célszerűen zártcellás hőszigetelő tervezhető be. Az anyagnak nemcsak a tartós terhekkel szemben kell ellenállónak lenni, de a beépítés igénybevételeit is bírnia kell (a hőszigetelésen folyik a munka!). Szarufák között a kellően szilárd, szükség esetén öntartó anyagtípusok megválasztása (szarufák közötti hőszigetelés kellő stabilitása a belső burkolat rögzítésének végrehajtásáig) ha kell, a burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése.

Tűz

Lakástűz esetén a jól megépített polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő magastetők nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások. Tűz esetén a szarufák feletti XPS vagy FormEPS hőszigetelő megolvad, de a héjazat tartó lécezés és az alátétdeszka vagy palló hőtűréséig (amíg el nem ég) a héjazat nem jelent külön veszélyt.

Bezár

Magastetők >> Csak szarufák alatt

Magastetők >> Csak szarufák alatt

A hasznosított tetőterek beépítése során elengedhetetlen a ferde tetők, az ún. magastetők hőszigetelése. Szarufafedélszékek esetén elterjedt gyakorlat volt, hogy a hőszigetelést; a szarufák fölé, azok alá, vagy a szarufák közé tervezték és építették be. Ha nem a – ritkán alkalmazott – tető feletti megoldást készítették, akkor a legszakszerűbb megoldás volt a szarufák között és alatt együttesen beépített hőszigetelés. Ún. koporsófödémek esetében automatikusan csak a „tető feletti” megoldás jön szóba.

Napjainkra a hőszigetelési követelmények teljesíthetősége, a csak szarufák közötti hőszigetelést kizárják. Lehet a legkiválóbb hőszigetelő anyagból 15 cm (az általában elterjedt legvastagabb szarufamagasság szerint) a szarufák hőhídhatása miatt, mégsem érhető el a 7/2006 TNM rendelet szerinti minimális 0,25 W/2K alatti átlagos hőátbocsátási érték, miközben a reális tendencia a ≥ 0,20 W/m2K irányába mutat.

Ajánlott anyagtípusok: Styrodur 3035 CN (λ=0,035)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 120+120 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 140+140 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 120+120+140 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Szél

Jól működő fedélszékben ténylegesen működő átszellőző légrés(ek) van(nak), így a beépített rétegek – különösen a tetővédő fóliák, de a hőszigetelések – stabilitása, azok integritásának megtartása elengedhetetlen.

Nedvesség

A fedés megválasztása – túl az építészeti megfontolásokon – nagyban hozzájárul a tető kifogástalan működéséhez. Össze kell hangolni a fedés, az alátét rétegek és a tetőhajlás tulajdonságait annak érdekében, hogy a hőszigetelés (és természetesen a faszerkezetek is!) olyan nedvességi körülmények között legyenek, ahol rendeltetésüket el tudják látni.
A beázó, szivárgó fedélszékben a szálas hőszigetelők rövid idő alatt több problémát okoznak, mint ami előnnyel járnának. Vizesen nem hőszigetelnek, tartósan nedves állapotban összeroskadnak, és már nem nyerik vissza eredeti alakjukat kiszáradás után sem, állandó nedvességforrást jelenthetnek fabetegségek okozóinak (penész, korhadás, gombák).
A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben (fólián, faszerkezeteken).

Hang

A külső hangterhelések ún. szarufás magastetők esetében csak korlátozottan zárhatóak ki. Legbiztosabb a kellően léghanggátló, ún. koporsófödémes magastetők választása, de az nem jelen (alatti hőszigetelési) témakörébe tartozik. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű – nagyobb tömegű – burkolatokkal jó eredmények érhetőek el.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett átszellőztetett légréses magastetők esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

a fagyhatások száraz környezetben ne okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta-, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

Magastetők esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított légáramlást biztosító rések rovarhálós vagy rovarrácsos lezárása indokolt. Legnagyobb kockázatot a darazsak jelenthetik. Fészeképítményük olyan méreteket is elérhet, ami a légrések tényleges működését meggátolják és az áramlási hiányok lokális hibaforrásokat, hőhidakat eredményezhetnek.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A tető alatt csak kellően merev, önhordó és célszerűen zártcellás hőszigetelő tervezhető be. Az anyagnak nemcsak a tartós terhekkel – önsúllyal, tisztítással – szemben kell ellenállónak lennie, de a beépítés igénybevételeit is bírnia kell (mechanikai rögzítések).
Szarufák között a kellően szilárd, szükség esetén öntartó anyagtípusok megválasztása.

Tűz

Ugyan az építési célú polisztirol termékek égéskésleltető adalékkal készült, ún. „önkioltó” anyagok, tűzvédelmi alosztályuk d0, csepegve nem égő, mégis minden esetben javasolt az adott építmény illetékes tűzvédelmi hatóságával előzetes egyeztetést tartani a burkolás nélkül betervezendő hőszigetelés alkalmazhatóságáról.

Bezár

Zárófödémek >> Padlásfödém járható

Zárófödémek >> Padlásfödém járható

Az épületek zárófödémjei a temperált terek olyan felső térelhatároló szerkezetei, amelyek – lapostetők esetében – önmagukban, vagy külön csapadékkal – és más meteorológiai terhekkel szembeni védelmet biztosító megoldással együttesen biztosítják a belső terek lezárását.

A zárófödémek felépítési vázlata: tartószerkezet – hőszigetelés – vízszigetelés, ami pl. padlásfödémek esetében a fedélszékre kerülő vízzáró, de általában nem vízhatlan fedés.

Alapvető szerkezettervezési elv, hogy sem a födém belső síkján, sem a szerkezeten belül nem történhet párakicsapódás. Ezért minden esetben fontos az alapos páratechnikai ellenőrzés és olyan rétegfelépítés megtervezése, ahol ezen nedvességtechnikai, közvetve állagvédelmi követelmény teljesül.

Napjainkra a hőszigeteltségi követelmény 7/2006 TNM rendelet szerinti minimuma padlásfödémek esetén 0,30 W/m2K alatti átlagos hőátbocsátási érték, de a reális tendencia a ≥ 0,25 W/m2K irányába mutat.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 100 ((λ=0,036), climowool DF1 (λ=0,039), KF1 (λ=0,038), KF2 (λ=0,034), KF3 (λ =0,032)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A fedés megválasztása – túl az építészeti megfontolásokon – nagyban hozzájárul a tető kifogástalan működéséhez. Össze kell hangolni a fedés, az alátét rétegek és a tetőhajlás tulajdonságait annak érdekében, hogy a hőszigetelés (és természetesen a faszerkezetek is!) olyan nedvességi körülmények között legyenek, ahol rendeltetésüket el tudják látni.
A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben (pl. takaró-, vagy technológiai fólián). Páralecsapódás a szerkezeten belül akkor tud létrejönni, ha a párarésznyomás eléri a telítési páranyomás értékét.
Vizes technológiás burkolás esetén az építési nedvesség hatását figyelembe kell venni.

Szél

Padlásterekben megfelelő tervezés és kivitelezés esetén természetszerűleg vannak légáramlások, ezért a hőszigetelések stabilitása, azok integritásának megtartása elengedhetetlen. A burkolat, rögzítés vagy leterhelés nélküli hőszigetelés nem biztosít elmozdulásmentességet, illetve nyitott szálszerkezetű hőszigetelés esetén az áramló levegő lerontja a hőszigetelés hatékonyságát az áramlással érintkező anyagrétegekben.

Hang

A külső hangterhelések a padlásfödémen keresztül is hatnak. Legbiztosabb a kellően léghanggátló födém, ami elsődlegesen megfelelő tömeggel biztosítható. Fafödémek esetében a léghangok a padlástéren keresztül is terjednek a födém alatti szomszédos helyiségek között. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű – nagyobb tömegű – burkolatokkal jó eredmények érhetőek el.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett átszellőztetett padlásterek esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

A rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított légáramlást biztosító nyílások rovarhálós vagy rovarrácsos lezárása indokolt. Legnagyobb kockázatot a darazsak jelenthetik.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

Járható padlástérben csak kellően terhelhető hőszigetelő tervezhető be. Az anyagnak nemcsak a tartós terhekkel szemben kell ellenállónak lennie, de a beépítés igénybevételeit is bírnia kell (a hőszigetelésen folyik a munka!).

Tűz

A Nikecell EPS termékek „önkioltó”, d0 csepegve nem égő E tűzvédelmi osztályú anyagok. Nem éghető födémen és nem éghető burkolat alatt tűzvédelmi kockázatot nem jelentenek. A climowool üveggyapot termékek A1 osztályba és d0 alosztályba tartoznak.

Bezár

Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható

Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható

Az épületek zárófödémjei a temperált terek olyan felső térelhatároló szerkezetei, amelyek – lapostetők esetében – önmagukban, vagy külön csapadékkal, és más meteorológiai terhekkel szembeni védelmet biztosító megoldással együttesen biztosítják a belső terek lezárását.

A zárófödémek felépítési vázlata: tartószerkezet – hőszigetelés – vízszigetelés, ami pl. padlásfödémek esetében a fedélszékre kerülő vízzáró, de általában nem vízhatlan fedés.

Alapvető szerkezettervezési elv, hogy sem a födém belső síkján, sem a szerkezeten belül nem történhet párakicsapódás. Ezért minden esetben fontos az alapos páratechnikai ellenőrzés és olyan rétegfelépítés megtervezése, ahol ezen nedvességtechnikai, közvetve állagvédelmi követelmény teljesül.

Napjainkra a hőszigeteltségi követelmény 7/2006 TNM rendelet szerinti minimuma padlásfödémek esetén 0,30 W/2K alatti átlagos hőátbocsátási érték, de a reális tendencia a ≥ 0,25 W/m2K irányába mutat.

A legegyszerűbb módon kivitelezhető hőszigetelés. A hőszigetelő tekercseket „csak” szorosan egymás mellé kell elhelyezni. A hőszigetelő anyag védelme érdekében ajánlott üvegfátyol kasírozás alkalmazása a felső felületen. A szerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: könnyűszerkezet esetén, a belső burkolat felett légzáró, párafékező vagy párazáró réteg beépítése szükséges. Vasbeton födém esetén a párazáró, párafékező fólia gyakran elhagyható. Minden esetben a páratechnikai ellenőrzés elvégzendő!

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 70 ((λ=0,036), climowool DF1 (λ=0,039), KF1 (λ=0,038), KF2 (λ=0,034), KF3 (λ =0,032)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A fedés megválasztása – túl az építészeti megfontolásokon – nagyban hozzájárul a tető kifogástalan működéséhez. Össze kell hangolni a fedés, az alátét rétegek és a tetőhajlás tulajdonságait annak érdekében, hogy a hőszigetelés (és természetesen a faszerkezetek is!) olyan nedvességi körülmények között legyenek, ahol rendeltetésüket el tudják látni.
A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben (pl. takaró- vagy technológiai fólián). Páralecsapódás a szerkezeten belül akkor tud létrejönni, ha a párarésznyomás eléri a telítési páranyomás értékét.
Vizes technológiás burkolás esetén az építési nedvesség hatását figyelembe kell venni.
Tervezett állapotban nedvesség a hőszigetelő anyagot csak páradiffúzió formájában éri, lassú folyamat és minimális nedvességterhelést jelent az üveggyapot számára, ami egyáltalán nem befolyásolja a hő- és hangszigetelő képességét.

Szél

Padlásterekben megfelelő tervezés és kivitelezés esetén természetszerűleg vannak légáramlások, ezért a hőszigetelések stabilitása, azok integritásának megtartása elengedhetetlen. A burkolat, rögzítés, vagy leterhelés nélküli hőszigetelés nem biztosít elmozdulásmentességet, illetve nyitott szálszerkezetű hőszigetelés esetén az áramló levegő lerontja a hőszigetelés hatékonyságát az áramlással érintkező anyagrétegekben.
Szélhatás a jól megépített tetőfedés alatt elhelyezett hőszigetelés teljesítményét gyakorlatilag nem befolyásolja. A hőszigetelő anyag felületének légzárása kasírozással ajánlott. A kasírozás megakadályozza a szennyező anyagok bejutását a szálak közé és a légáramlás következtében kialakuló hőveszteséget is csökkenti.

Hang

A külső hangterhelések a padlásfödémen keresztül is hatnak. Legbiztosabb a kellően léghanggátló födém, ami elsődlegesen megfelelő tömeggel biztosítható. Fafödémek esetében a léghangok a padlástéren keresztül is terjednek a födém alatti szomszédos helyiségek között. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű – nagyobb tömegű – burkolatokkal jó eredmények érhetők el.
A felületet érő zajterhelés jellemzően közlekedési zaj. Hangszigetelés tekintetében a szálás hő- és hangszigetelő anyag alkalmazása. Az üveggyapot nyitott szálszerkezetű, a felületére érkező hanghullámok a szálakba ütközve elnyelődnek, így hatékonyan csökkenti a födémszerkezetet elérő hangnyomás szintet.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett átszellőztetett padlásterek esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)
Az üveggyapot több 100 °C-fokos hőterhelés hatására sem károsodik. Tervezett állapotban hőterhelés a padlástérben elhelyezett hőszigetelő anyag felületét a tetőfelület felmelegedése után sugárzás útján éri. Ez a hőterhelés nagyságrendekkel kisebb, mint amit a hőszigetelés károsodás nélkül elvisel.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja. Az üveggyapotot nyílt pórusszerkezete következtében a fagy nem károsítja.

Rovar

A rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított légáramlást biztosító nyílások rovarhálós vagy rovarrácsos lezárása indokolt. Legnagyobb kockázatot a darazsak jelenthetik. A climowool üveggyapot anyagösszetétele nem tartalmaz a rovarok számára élelemforrást.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mechanikai védelemmel mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

Nem járható padlástérben a nem terhelhető hőszigetelő anyagok is beépíthetőek, de a beépítés igénybevételeit figyelembe kell venni (a hőszigetelésen folyik a munka!). A kivitelezés során törekedni kell a hőszigetelő anyag folytonosságának biztosítására. Az áttörő elemeknél csak a minimálisan szükséges felület kivágása a megengedett. Az illesztési hézag nem megengedett.

Tűz

a Nikecell EPS termékek „önkioltó”, d0 csepegve nem égő E tűzvédelmi osztályú anyagok. Nem éghető födémen és nem éghető burkolat alatt tűzvédelmi kockázatot nem jelentenek. A climowool üveggyapot termékek A1 osztályba és d0 alosztályba tartoznak, nem éghetőek. A tűz terjedését akadályozza. Tűz esetén enyhe füstképződés.

Bezár

Zárófödémek >> Lapostető nem járható

Zárófödémek >> Lapostető nem járható

A nem járható lapostetők rendeltetése az épület felső határolása, zárása. Ugyan nem járható, de a hőszigetelés megválasztásánál mégis figyelembe kell venni a kivitelezésből, majd az épületüzemeltetés során természetszerűleg felmerülő karbantartási és egyéb ideiglenes használatból eredő igénybevételeket.

Leterhelés nélküli nem járható, egyenes rétegrendű lapostetőkbe beépítésre kerülő EPS hőszigetelő anyagok rögzítésére nem elég a csak ragasztásos megoldás, minden esetben szükséges a mechanikai rögzítés-kiegészítés is.

A szerkezetbe betervezésre kerülő hőszigetelő anyagokkal szemben mindig követelmény a megfelelő terhelhetőség. A terhelhetőség mértékét az ideiglenes, valamint meteorológiai (hó, szél stb.) terhek befolyásolják.

Az ún. lejtésmentes tetők nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket!

Hőhidak csökkentése érdekében, célszerű két rétegben beépíteni a hőszigetelő táblákat, eltolt illesztési hézagokkal, vagy egy réteg esetén hornyolt élképzésű elemek alkalmazásával.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 100 (λ=0,036)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Lapostetők kritikus időszaka az építés, amikor csapadékból és az alkalmazott vizes technológiákból eredő nedvesség hatással van a hőszigetelő anyagok beépítéskori és tartós viselkedésére. A zártcellás hőszigetelők kivételével képesek nedvességfelvételre, ami rontja a hőszigetelő képességet. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben.

Szél

A kivitelezés időszakában fontos figyelembe venni a könnyű hőszigetelő anyagok viselkedését az anyagtárolás, a beépítés és az ideiglenes rögzítés szempontjai szerint. Leterhelés nélküli tetők végleges mechanikai rögzítése elengedhetetlen.

Hang

A külső hangterhelések elleni leghatékonyabb védekezés a megfelelő tömegű szerkezetek alkalmazása. Könnyű tartószerkezet és könnyű hőszigetelő anyagok esetén csak korlátozott akusztikai teljesítmény érhető el.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett lapostetők hőszigetelését nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.) Leterhelés nélküli tetőknél fokozott igény a vízszigetelés alacsony fényelnyelő képessége.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

Lapostetők esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított páraáramlást biztosító rétegek, páraszellőzők rovarhálós vagy rovarrácsos lezárása indokolt. Legnagyobb kockázatot a darazsak jelenthetik. (Tervszerű karbantartások mellett nem okoznak gondot.)

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyagnak nemcsak a tartós terhekkel szemben kell ellenállónak lennie, de a beépítés igénybevételeit is bírnia kell (a hőszigetelésen folyik a munka!). A leterhelő burkolás végrehajtásáig és/vagy a végleges mechanikai rögzítésig ideiglenes leterhelés betervezése (előírása) szükséges.

Tűz

Lapostetők tűzvédelmi teljesítményét alapvetően a tartószerkezet tűzállósága, valamint az alkalmazott vízszigetelők égési tulajdonságai határozzák meg.
Acél trapézlemezes födémeken, a nem éghető szálas hőszigetelő aljzatra fektetett EPS hőszigetelők is kellő megbízhatóságot nyújtanak.

Bezár

Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető

Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető

A zöldtető ökológiai és műszaki szempontból egyaránt előnyös megoldás. A vegetációs réteg súlyából adódó állandó terhek, általában csak kis mértékben haladják meg egy normál burkolatú, hagyományos terasztető terheit. Intenzív zöldtetők esetén elégséges egy kisebb vízmegtartó képességű, ún. drenázs feltöltés beépítése, míg extenzív zöldtetőknél, erőteljesebb vegetáció igénye esetén, nagyobb vízmegtartó képességű, műanyagtálcás, közbenső réteg alkalmazása szükséges. Tervezési alapfeltétel, hogy a vízszigetelés aljzata legalább 2% lejtést biztosítson.

Az ún. lejtésmentes tetők, még teljesen védett vízszigetelő anyagok esetén – pl. zöldtetők – sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket!

Hőhidak csökkentése érdekében, célszerű két rétegben beépíteni a hőszigetelő táblákat, eltolt illesztési hézagokkal, vagy egy réteg esetén hornyolt élképzésű elemek alkalmazásával.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 150 (λ=0,034), Nikecell (EPS) 200 (λ=0,033), Styrodur 2500 C, 3035 CS, 4000 C, 5000 C (λ=0,031-0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Lapostetők kritikus időszaka az építés, amikor csapadékból és az alkalmazott vizes technológiákból eredő nedvesség hatással van a hőszigetelő anyagok beépítéskori és tartós viselkedésére. A zártcellás hőszigetelők kivételével képesek nedvességfelvételre, ami pl. szálas anyagoknál megváltoztatja az anyag fizikai megjelenését (roskadás, alaktartás elvesztése) és a hőszigetelő képességet. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben.

Szél

A kivitelezés időszakában fontos figyelembe venni a könnyű hőszigetelő anyagok viselkedését, az anyagtárolás, a beépítés és az ideiglenes rögzítés szempontjai szerint.

Hang

A külső hangterhelések elleni leghatékonyabb védekezés a megfelelő tömegű szerkezetek alkalmazása. Könnyű tartószerkezet és könnyű hőszigetelő anyagok esetén csak korlátozott akusztikai teljesítmény érhető el. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű – nagyobb tömegű – burkolatokkal jó eredmények érhetőek el.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett lapostetők hőszigetelését nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

Lapostetők esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított páraáramlást biztosító rétegek, páraszellőzők rovarhálós vagy rovarrácsos lezárása indokolt. Legnagyobb kockázatot a darazsak jelenthetik (tervszerű karbantartások mellett nem okoznak gondot).

Madár

>

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyagnak nemcsak a tartós terhekkel szemben kell ellenállónak lennie, de a beépítés igénybevételeit is bírnia kell (a hőszigetelésen folyik a munka!). A burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése (előírása) szükséges.

Tűz

Lapostetők tűzvédelmi teljesítményét alapvetően a tartószerkezet tűzállósága, valamint az alkalmazott vízszigetelők égési tulajdonságai határozzák meg.
Acél trapézlemezes födémeken, a nem éghető szálas hőszigetelő aljzatra fektetett EPS hőszigetelők kellő megbízhatóságot nyújtanak.

Bezár

Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető

Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető

A járható lapostetők rendeltetésüktől és záró burkolatuktól függően különböző megnevezéssel azonosítottak, így a speciális (jellemzően fagyálló) burkolatú és rendszeres emberi tartózkodásra tervezett tetők terasz-, parkoló- vagy zöldtetők.

A szerkezetbe betervezésre kerülő hőszigetelő anyagokkal szembeni elsődleges követelmény a megfelelő terhelhetőség. A terhelhetőség mértékét a rendeltetésből eredő állandó és ideiglenes, valamint meteorológiai terheken túlmenően dinamikai igénybevételek is befolyásolják.

Az ún. lejtésmentes tetők, még teljesen védett vízszigetelő anyagok esetén – pl. zöldtetők – sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket!

Hőhidak csökkentése érdekében célszerű két rétegben beépíteni a hőszigetelő táblákat, eltolt illesztési hézagokkal, vagy egy réteg esetén hornyolt élképzésű elemek alkalmazásával.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 150 (λ=0,034), Nikecell (EPS) 200 (λ=0,033), Styrodur 2500 C, 3035 CS, 4000 C, 5000 C (λ=0,031-0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Lapostetők kritikus időszaka az építés, amikor csapadékból és az alkalmazott vizes technológiákból eredő nedvesség hatással van a hőszigetelő anyagok beépítéskori és tartós viselkedésére. A zártcellás hőszigetelők kivételével képesek nedvességfelvételre, ami pl. szálas anyagoknál megváltoztatja az anyag fizikai megjelenését (roskadás, alaktartás elvesztése) és a hőszigetelő képességet. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben.

Szél

A kivitelezés időszakában fontos figyelembe venni a könnyű hőszigetelő anyagok viselkedését, az anyagtárolás, a beépítés és az ideiglenes rögzítés szempontjai szerint.

Hang

A külső hangterhelések elleni leghatékonyabb védekezés a megfelelő tömegű szerkezetek alkalmazása. Könnyű tartószerkezet és könnyű hőszigetelő anyagok esetén csak korlátozott akusztikai teljesítmény érhető el. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű – nagyobb tömegű – burkolatokkal jó eredmények érhetőek el.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett lapostetők hőszigetelését nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

Lapostetők esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított páraáramlást biztosító rétegek, páraszellőzők rovarhálós vagy rovarrácsos lezárása indokolt. Legnagyobb kockázatot a darazsak jelenthetik (tervszerű karbantartások mellett nem okoznak gondot).

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyagnak nemcsak a tartós terhekkel szemben kell ellenállónak lennie, de a beépítés igénybevételeit is bírnia kell (a hőszigetelésen folyik a munka!). A burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése (előírása) szükséges.

Tűz

Lapostetők tűzvédelmi teljesítményét alapvetően a tartószerkezet tűzállósága, valamint az alkalmazott vízszigetelők égési tulajdonságai határozzák meg.
Acél trapézlemezes födémeken, a nem éghető szálas hőszigetelő aljzatra fektetett EPS hőszigetelők kellő megbízhatóságot nyújtanak.

Bezár

Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető

Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető

A járható lapostetők rendeltetésüktől és záró burkolatuktól függően különböző megnevezéssel azonosítottak, így a speciális (jellemzően fagyálló) burkolatú és rendszeres emberi tartózkodásra tervezett tetők terasz-, parkoló- vagy zöldtetők.

A szerkezetbe betervezésre kerülő hőszigetelő anyagokkal szembeni elsődleges követelmény a megfelelő terhelhetőség. A terhelhetőség mértékét a rendeltetésből eredő állandó és ideiglenes, valamint meteorológiai terheken túlmenően dinamikai igénybevételek is befolyásolják.

Az ún. lejtésmentes tetők, még teljesen védett vízszigetelő anyagok esetén – pl. zöldtetők – sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket!

Hőhidak csökkentése érdekében célszerű két rétegben beépíteni a hőszigetelő táblákat, eltolt illesztési hézagokkal, vagy egy réteg esetén hornyolt élképzésű elemek alkalmazásával.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 150 (λ=0,034), Nikecell (EPS) 200 (λ=0,033), Styrodur 2500 C, 3035 CS, 4000 C, 5000 C (λ=0,031-0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Lapostetők kritikus időszaka az építés, amikor csapadékból és az alkalmazott vizes technológiákból eredő nedvesség hatással van a hőszigetelő anyagok beépítéskori és tartós viselkedésére. A zártcellás hőszigetelők kivételével képesek nedvességfelvételre, ami pl. szálas anyagoknál megváltoztatja az anyag fizikai megjelenését (roskadás, alaktartás elvesztése) és a hőszigetelő képességet. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben.

Szél

A kivitelezés időszakában fontos figyelembe venni a könnyű hőszigetelő anyagok viselkedését az anyagtárolás, a beépítés és az ideiglenes rögzítés szempontjai szerint.

Hang

A külső hangterhelések elleni leghatékonyabb védekezés a megfelelő tömegű szerkezetek alkalmazása. Könnyű tartószerkezet és könnyű hőszigetelő anyagok esetén csak korlátozott akusztikai teljesítmény érhető el. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű – nagyobb tömegű – burkolatokkal jó eredmények érhetőek el.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett lapostetők hőszigetelését nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

Lapostetők esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított páraáramlást biztosító rétegek, páraszellőzők rovarhálós vagy rovarrácsos lezárása indokolt. Legnagyobb kockázatot a darazsak jelenthetik (tervszerű karbantartások mellett nem okoznak gondot).

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyagnak nemcsak a tartós terhekkel szemben kell ellenállónak lenni, de a beépítés igénybevételeit is bírnia kell (a hőszigetelésen folyik a munka!). A burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése (előírása) szükséges.

Tűz

Lapostetők tűzvédelmi teljesítményét alapvetően a tartószerkezet tűzállósága, valamint az alkalmazott vízszigetelők égési tulajdonságai határozzák meg.
Acél trapézlemezes födémeken, a nem éghető szálas hőszigetelő aljzatra fektetett EPS hőszigetelők kellő megbízhatóságot nyújtanak.

Bezár

THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit EPS

THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit EPS

Az épületek homlokzati hőszigetelése új épületeknél és épületfelújítások esetében egyaránt aktuális. A hőszigetelés nélküli „önmagában” szigetel térelhatároló falazatok elérték teljesítőképességük határát.

A THR-ek nemcsak a téli fűtési-energiamegtakarítás hatékony eszközei, de megakadályozzák a falazatok nyári túlmelegedését is.

A THR-ek elvi felépítése: hordozó alap (fal) – rendszerragasztó (meghatározott esetekben mechanikai rögzítés-kiegészítés) – hőszigetelő anyag – felületerősítő üvegháló beágyazva – alapozó – vékonyvakolat (ritkán a vékonyvakolat helyett ragasztott burkolat készül).

Hangsúlyos szempont a rendszerspecifikus összetevők alkalmazása!

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell D (EPS 80) (λ=0,038)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

THR-ek esetében a megfelelő záró réteg biztosítja hőszigetelő anyag kellő védelmét. Nagyobb nedvességterhelés esetén fokozni kell a záró réteg vízzáró képességét (magasabb minőségű hálóbeágyazó tapasz és/vagy annak vastagságnövelése, szilikon- és/vagy szilikát vékonyvakolat).
Csapóesővel szemben a csomóponti részletek szakszerű kialakítása a biztos védelem. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és a harmatpont alatti hőmérsékletű felületi egységeken természetszerűleg megjelenik. Amennyiben egy THR homlokzati felülete – várhatóan – tartósan nedves, abban az esetben nő az algásodási kockázat. Nagyobb nedvességterhelés esetén fokozni kell a záróréteg vízzáró képességét(magasabb minőségű hálóbeágyazó tapasz és/vagy annak vastagságnövelése, szilikon- és/vagy szilikát vékonyvakolat).

Szél

A jól megépített THR-ek biztonsággal viselik a szél torlónyomását épp úgy, mint a szélszívásból eredő igénybevételeket. Kritikus esetekben helyi megerősítések (teljes felületen történő ragasztás, többletdübelezés) szükségesek.

Hang

A külső hangterhelések döntő mértékben a térelhatároló fal saját tömegével zárhatóak ki. A polisztirol alapú THR-ek 3-4 dB, míg a szálas alapú THR-ek 1-2 dB rontást eredményeznek a falazat léghanggátlásában.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A THR-ek esetében döntő a záró réteg fényelnyelő képessége, ami összefüggésben áll a vakolat világossági értékével. 25% HBW érték alatti (azaz színtelített) vakolatok alkalmazása egybefüggő nagy felületeken nem javasolt. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait és a THR élettartamát is befolyásolja.

Rovar

A THR-ek szabályos kivitelezése esetén a kiegészítő profilok, valamint az alapról induló és a teljes felületen felületfolytonos üvegháló-beágyazás (mechanikai védelem) kellő biztonságot nyújt rovarokkal szemben.

Madár

Támadások” ellen a felületerősítő kéreg csak korlátozott védelmet biztosít. Agresszív hatásokkal szemben a kettős vagy páncélhálós erősítés sem nyújt kellő védelmet, ezért a javasolható módszer a riasztás (ragadozó madár röpképének felületre helyezésével, vagy a homlokzat elé történő belógatással). A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A THR-ek szabályos kivitelezése esetén a kiegészítő profilok, valamint az alapról induló és a teljes felületen felületfolytonos üvegháló-beágyazás (mechanikai védelem) kellő biztonságot nyújt rágcsálókkal szemben. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A munkafeltételek optimalizálása (megfelelő időjárási és klimatikus viszonyok, hagyományos állványról, állványvédő hálóval védetten végzett munka) esetén a rendszerspecifikus összetevők szakszerű beépítése kellő garancia. A gyártói utasítások betartása kötelező.

Tűz

A polisztirol alapú THR-ek 25 cm hőszigetelési vastagságig B tűzvédelmi osztályba és s1 (mérsékelten füstfejlesztő), valamint d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartozik. Homlokzati tűzterjedési minősítésük 10 cm hőszigetelési vastagságig TH ≥ 45 perc. Az MW (vakolathordó kőzetgyapot) alapú THR-ek nem esnek tűzvédelmi korlátozás alá.

Bezár

THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit GRAY

THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit GRAY

Az épületek homlokzati hőszigetelése új épületeknél és épületfelújítások esetében egyaránt aktuális. A hőszigetelés nélküli „önmagában” szigetel térelhatároló falazatok elérték teljesítőképességük határát.
A THR-ek nemcsak a téli fűtési-energiamegtakarítás hatékony eszközei, de megakadályozzák a falazatok nyári túlmelegedését is.

A THR-ek elvi felépítése: hordozó alap (fal) – rendszerragasztó (meghatározott esetekben mechanikai rögzítés-kiegészítés) – hőszigetelő anyag – felületerősítő üvegháló beágyazva – alapozó – vékonyvakolat (ritkán a vékonyvakolat helyett ragasztott burkolat készül).

Hangsúlyos szempont a rendszerspecifikus összetevők alkalmazása!

A THR-ek felépítésében két meghatározó rendszerösszetevő különíthető el:
1.az alkalmazott hőszigetelő anyag típusa (EPS – FormEPS – XPS – MW),
2. a záró réteg vakolattípusa (diszperziós – más megfogalmazásban – műgyantás – szilikon – szilikát),mely rendszerelemek meghatározzák az adott THR típus optimális alkalmazási lehetőségét (igazodva a; hol milyen igénybevétel, vagy követelmény van? - szemponthoz).

Ajánlott anyagtípusok: neoWall (λ=0,032), neoWall E (λ=0,032)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 190 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

THR-ek esetében a megfelelő záró réteg biztosítja hőszigetelő anyag kellő védelmét. Nagyobb nedvességterhelés esetén fokozni kell a záró réteg vízzáró képességét (magasabb minőségű hálóbeágyazó tapasz és/vagy annak vastagságnövelése, szilikon- és/vagy szilikát vékonyvakolat).
Csapóesővel szemben a csomóponti részletek szakszerű kialakítása a biztos védelem. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és a harmatpont alatti hőmérsékletű felületi egységeken természetszerűleg megjelenik. Amennyiben egy THR homlokzati felülete – várhatóan – tartósan nedves, abban az esetben nő az algásodási kockázat. Nagyobb nedvességterhelés esetén fokozni kell a záróréteg vízzáró képességét(magasabb minőségű hálóbeágyazó tapasz és/vagy annak vastagságnövelése, szilikon- és/vagy szilikát vékonyvakolat).

Szél

A jól megépített THR-ek biztonsággal viselik a szél torlónyomását épp úgy, mint a szélszívásból eredő igénybevételeket. Kritikus esetekben helyi megerősítések (teljes felületen történő ragasztás, többlet-dübelezés) szükségesek.

Hang

A külső hangterhelések döntő mértékben a térelhatároló fal saját tömegével zárhatóak ki. A polisztirol alapú THR-ek 3-4 dB, míg a szálas alapú THR-ek 1-2 dB rontást eredményeznek a falazat léghanggátlásában.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A THR-ek esetében döntő a záró réteg fényelnyelő képessége, ami összefüggésben áll a vakolat világossági értékével. 25% HBW érték alatti (azaz színtelített) vakolatok alkalmazása egybefüggő nagy felületeken nem javasolt. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait és a THR élettartamát is befolyásolja.

Rovar

THR-ek szabályos kivitelezése esetén a kiegészítő profilok, valamint az alapról induló és a teljes felületen felületfolytonos üvegháló-beágyazás (mechanikai védelem) kellő biztonságot nyújt rovarokkal szemben.

Madár

„Támadások” ellen a felületerősítő kéreg csak korlátozott védelmet biztosít. Agresszív hatásokkal szemben a kettős, vagy páncélhálós erősítés sem nyújt kellő védelmet, ezért a javasolható módszer a riasztás (ragadozó madár röpképének felületre helyezésével, vagy a homlokzat elé történő belógatással). A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A THR-ek szabályos kivitelezése esetén a kiegészítő profilok, valamint az alapról induló és a teljes felületen felületfolytonos üvegháló-beágyazás (mechanikai védelem) kellő biztonságot nyújt rágcsálókkal szemben. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A munkafeltételek optimalizálása (megfelelő időjárási és klimatikus viszonyok, hagyományos állványról, állványvédő hálóval védetten végzett munka) esetén a rendszerspecifikus összetevők szakszerű beépítése kellő garancia. A gyártói utasítások betartása kötelező.

Tűz

A polisztirol alapú THR-ek 25 cm hőszigetelési vastagságig B tűzvédelmi osztályba és s1 (mérsékelten füstfejlesztő), valamint d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartozik. Homlokzati tűzterjedési minősítésük 10 cm hőszigetelési vastagságig TH ≥ 45 perc. Az MW (vakolathordó kőzetgyapot) alapú THR-ek nem esnek tűzvédelmi korlátozás alá.

Bezár

THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA

THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA

Az épületek homlokzati hőszigetelése új épületeknél és épületfelújítások esetében egyaránt aktuális. A hőszigetelés nélküli „önmagában” szigetel térelhatároló falazatok elérték teljesítőképességük határát.
A THR-ek nemcsak a téli fűtési-energiamegtakarítás hatékony eszközei, de megakadályozzák a falazatok nyári túlmelegedését is.

A THR-ek elvi felépítése: hordozó alap (fal) – rendszerragasztó (meghatározott esetekben mechanikai rögzítés-kiegészítés) – hőszigetelőanyag – felületerősítő üvegháló beágyazva – alapozó – vékonyvakolat (ritkán a vékonyvakolat helyett ragasztott burkolat készül).

Hangsúlyos szempont a rendszerspecifikus összetevők alkalmazása!

A THR-ek felépítésében két meghatározó rendszerösszetevő különíthető el:
1./ az alkalmazott hőszigetelő anyag típusa (EPS – FormEPS – XPS – MW),
2./ a záró réteg vakolattípusa (diszperziós – más megfogalmazásban – műgyantás – szilikon – szilikát),
mely rendszerelemek meghatározzák az adott THR típus optimális alkalmazási lehetőségét (igazodva a; hol milyen igénybevétel vagy követelmény van? - szemponthoz).

Ajánlott anyagtípusok: PerimeterDuo (λ=0,035), Styrodur 2800 C (λ=0,035)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 190 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

THR-ek esetében a megfelelő záró réteg biztosítja a hőszigetelő anyag kellő védelmét. Nagyobb nedvességterhelés esetén fokozni kell a záró réteg vízzáró képességét (magasabb minőségű hálóbeágyazó tapasz és/vagy annak vastagságnövelése, szilikon- és/vagy szilikát vékonyvakolat).
Csapóesővel szemben a csomóponti részletek szakszerű kialakítása a biztos védelem. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és a harmatpont alatti hőmérsékletű felületi egységeken természetszerűleg megjelenik. Amennyiben egy THR homlokzati felülete – várhatóan – tartósan nedves, abban az esetben nő az algásodási kockázat. Nagyobb nedvességterhelés esetén fokozni kell a záróréteg vízzáró képességét(magasabb minőségű hálóbeágyazó tapasz és/vagy annak vastagságnövelése, szilikon- és/vagy szilikát vékonyvakolat).

Szél

A jól megépített THR-ek biztonsággal viselik a szél torlónyomását épp úgy, mint a szélszívásból eredő igénybevételeket. Kritikus esetekben helyi megerősítések (teljes felületen történő ragasztás, többletdübelezés) szükségesek.

Hang

A külső hangterhelések döntő mértékben a térelhatároló fal saját tömegével zárhatóak ki. A polisztirol alapú THR-ek 3-4 dB, míg a szálas alapú THR-ek 1-2 dB rontást eredményeznek a falazat léghanggátlásában.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A THR-ek esetében döntő a záró réteg fényelnyelő képessége, ami összefüggésben áll a vakolat világossági értékével. 25% HBW érték alatti (azaz színtelített) vakolatok alkalmazása egybefüggő nagy felületeken nem javasolt. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait és a THR élettartamát is befolyásolja.

Rovar

A THR-ek szabályos kivitelezése esetén a kiegészítő profilok, valamint az alapról induló és a teljes felületen felületfolytonos üvegháló-beágyazás (mechanikai védelem) kellő biztonságot nyújt rovarokkal szemben.

Madár

„Támadások” ellen a felületerősítő kéreg csak korlátozott védelmet biztosít. Agresszív hatásokkal szemben a kettős, vagy páncélhálós erősítés sem nyújt kellő védelmet, ezért a javasolható módszer a riasztás (ragadozó madár röpképének felületre helyezésével, vagy a homlokzat elé történő belógatással). A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A THR-ek szabályos kivitelezése esetén a kiegészítő profilok, valamint az alapról induló és a teljes felületen felületfolytonos üvegháló-beágyazás (mechanikai védelem) kellő biztonságot nyújt rágcsálókkal szemben. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A munkafeltételek optimalizálása (megfelelő időjárási és klimatikus viszonyok, hagyományos állványról, állványvédő hálóval védetten végzett munka) esetén a rendszerspecifikus összetevők szakszerű beépítése kellő garancia. A gyártói utasítások betartása kötelező.

Tűz

Az polisztirol alapú THR-ek 25 cm hőszigetelési vastagságig B tűzvédelmi osztályba és s1 (mérsékelten füstfejlesztő), valamint d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartozik. Homlokzati tűzterjedési minősítésük 10 cm hőszigetelési vastagságig TH ≥ 45 perc. Az MW (vakolathordó kőzetgyapot) alapú THR-ek nem esnek tűzvédelmi korlátozás alá.

Bezár

THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit WOOL

THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit WOOL

Az épületek homlokzati hőszigetelése új épületeknél és épületfelújítások esetében egyaránt aktuális. A hőszigetelés nélküli „önmagában” szigetel térelhatároló falazatok elérték teljesítőképességük határát.
A THR-ek nemcsak a téli fűtési-energiamegtakarítás hatékony eszközei, de megakadályozzák a falazatok nyári túlmelegedését is.

A THR-ek elvi felépítése: hordozó alap (fal) – rendszerragasztó (meghatározott esetekben mechanikai rögzítés-kiegészítés) – hőszigetelő anyag – felületerősítő üvegháló beágyazva – alapozó – vékonyvakolat (ritkán a vékonyvakolat helyett ragasztott burkolat készül).

Hangsúlyos szempont a rendszerspecifikus összetevők alkalmazása!

A THR-ek felépítésében két meghatározó rendszerösszetevő különíthető el:
1./ az alkalmazott hőszigetelő anyag típusa (EPS – FormEPS – XPS – MW),
2./ a záró réteg vakolattípusa (diszperziós – más megfogalmazásban – műgyantás – szilikon – szilikát),
mely rendszerelemek meghatározzák az adott THR típus optimális alkalmazási lehetőségét (igazodva a; hol milyen igénybevétel vagy követelmény van? - szemponthoz).

Ajánlott anyagtípusok: Frontrock Max E (λ=0,040), RP-PT (λ=0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

THR-ek esetében a megfelelő záró réteg biztosítja hőszigetelő anyag kellő védelmét. Nagyobb nedvességterhelés esetén fokozni kell a záró réteg vízzáró képességét (magasabb minőségű hálóbeágyazó tapasz és/vagy annak vastagságnövelése, szilikon- és/vagy szilikát vékonyvakolat).
Csapóesővel szemben a csomóponti részletek szakszerű kialakítása a biztos védelem. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és a harmatpont alatti hőmérsékletű felületi egységeken természetszerűleg megjelenik. Amennyiben egy THR homlokzati felülete – várhatóan – tartósan nedves, abban az esetben nő az algásodási kockázat. Nagyobb nedvességterhelés esetén fokozni kell a záróréteg vízzáró képességét(magasabb minőségű hálóbeágyazó tapasz és/vagy annak vastagságnövelése, szilikon- és/vagy szilikát vékonyvakolat).

Szél

A jól megépített THR-ek biztonsággal viselik a szél torlónyomását épp úgy, mint a szélszívásból eredő igénybevételeket. Kritikus esetekben helyi megerősítések (teljes felületen történő ragasztás, többletdübelezés) szükséges.

Hang

A külső hangterhelések döntő mértékben a térelhatároló fal saját tömegével zárhatóak ki. A polisztirol alapú THR-ek 3-4 dB, míg a szálas alapú THR-ek 1-2 dB rontást eredményeznek a falazat léghanggátlásában.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A THR-ek esetében döntő a záró réteg fényelnyelő képessége, ami összefüggésben áll a vakolat világossági értékével. 25% HBW érték alatti (azaz színtelített) vakolatok alkalmazása egybefüggő nagy felületeken nem javasolt. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait és a THR élettartamát is befolyásolja.

Rovar

A THR-ek szabályos kivitelezése esetén a kiegészítő profilok, valamint az alapról induló és a teljes felületen felületfolytonos üvegháló-beágyazás (mechanikai védelem) kellő biztonságot nyújt rovarokkal szemben.

Madár

„Támadások” ellen a felületerősítő kéreg csak korlátozott védelmet biztosít. Agresszív hatásokkal szemben a kettős, vagy páncélhálós erősítés sem nyújt kellő védelmet, ezért a javasolható módszer a riasztás (ragadozó madár röpképének felületre helyezésével, vagy a homlokzat elé történő belógatással). A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A THR-ek szabályos kivitelezése esetén a kiegészítő profilok, valamint az alapról induló és a teljes felületen felületfolytonos üvegháló-beágyazás (mechanikai védelem) kellő biztonságot nyújt rágcsálókkal szemben. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A munkafeltételek optimalizálása (megfelelő időjárási és klimatikus viszonyok, hagyományos állványról, állványvédő hálóval védetten végzett munka) esetén a rendszerspecifikus összetevők szakszerű beépítése kellő garancia. A gyártói utasítások betartása kötelező.

Tűz

A polisztirol alapú THR-ek 25 cm hőszigetelési vastagságig B tűzvédelmi osztályba és s1 (mérsékelten füstfejlesztő), valamint d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartozik. Homlokzati tűzterjedési minősítésük 10 cm hőszigetelési vastagságig TH ≥ 45 perc. Az MW (vakolathordó kőzetgyapot) alapú THR-ek nem esnek tűzvédelmi korlátozás alá.

Bezár

THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> Nikecell rendszer

THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> Nikecell rendszer

Az épületek homlokzati hőszigetelése új épületeknél és épületfelújítások esetében egyaránt aktuális. A hőszigetelés nélküli „önmagában” szigetel térelhatároló falazatok elérték teljesítőképességük határát.
A THR-ek nemcsak a téli fűtési-energiamegtakarítás hatékony eszközei, de megakadályozzák a falazatok nyári túlmelegedését is.

A THR-ek elvi felépítése: hordozó alap (fal) – rendszerragasztó (meghatározott esetekben mechanikai rögzítés-kiegészítés) – hőszigetelő anyag – felületerősítő üvegháló beágyazva – alapozó – vékonyvakolat (ritkán a vékonyvakolat helyett ragasztott burkolat készül).

Hangsúlyos szempont a rendszerspecifikus összetevők alkalmazása!

A THR-ek felépítésében két meghatározó rendszerösszetevő különíthető el:
1./ az alkalmazott hőszigetelő anyag típusa (EPS – FormEPS – XPS – MW),
2./ a záró réteg vakolattípusa (diszperziós – más megfogalmazásban – műgyantás – szilikon – szilikát),
mely rendszerelemek meghatározzák az adott THR típus optimális alkalmazási lehetőségét (igazodva a hol, milyen igénybevétel, vagy követelmény van? - szemponthoz).

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell D (EPS 80) (λ=0,038)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

THR-ek esetében a megfelelő záró réteg biztosítja hőszigetelő anyag kellő védelmét. Nagyobb nedvességterhelés esetén fokozni kell a záró réteg vízzáró képességét (magasabb minőségű hálóbeágyazó tapasz és/vagy annak vastagságnövelése, szilikon és/vagy szilikát vékonyvakolat).
Csapóesővel szemben a csomóponti részletek szakszerű kialakítása a biztos védelem. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és a harmatpont alatti hőmérsékletű felületi egységeken természetszerűleg megjelenik. Amennyiben egy THR homlokzati felülete – várhatóan – tartósan nedves, abban az esetben nő az algásodási kockázat. Nagyobb nedvességterhelés esetén fokozni kell a záróréteg vízzáró képességét(magasabb minőségű hálóbeágyazó tapasz és/vagy annak vastagságnövelése, szilikon- és/vagy szilikát vékonyvakolat).

Szél

A jól megépített THR-ek biztonsággal viselik a szél torlónyomását épp úgy, mint a szélszívásból eredő igénybevételeket. Kritikus esetekben helyi megerősítések (teljes felületen történő ragasztás, többletdübelezés) szükségesek.

Hang

A külső hangterhelések döntő mértékben a térelhatároló fal saját tömegével zárhatóak ki. A polisztirol alapú THR-ek 3-4 dB, míg a szálas alapú THR-ek 1-2 dB rontást eredményeznek a falazat léghanggátlásában.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A THR-ek esetében döntő a záró réteg fényelnyelő képessége, ami összefüggésben áll a vakolat világossági értékével. 25% HBW érték alatti (azaz színtelített) vakolatok alkalmazása egybefüggő nagy felületeken nem javasolt. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait és a THR élettartamát is befolyásolja.

Rovar

A THR-ek szabályos kivitelezése esetén a kiegészítő profilok, valamint az alapról induló és a teljes felületen felületfolytonos üvegháló-beágyazás (mechanikai védelem) kellő biztonságot nyújt rovarokkal szemben.

Madár

„Támadások” ellen a felületerősítő kéreg csak korlátozott védelmet biztosít. Agresszív hatásokkal szemben a kettős, vagy páncélhálós erősítés sem nyújt kellő védelmet, ezért a javasolható módszer a riasztás (ragadozó madár röpképének felületre helyezésével, vagy a homlokzat elé történő belógatással). A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A THR-ek szabályos kivitelezése esetén a kiegészítő profilok, valamint az alapról induló és a teljes felületen felületfolytonos üvegháló-beágyazás (mechanikai védelem) kellő biztonságot nyújt rágcsálókkal szemben. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A munkafeltételek optimalizálása (megfelelő időjárási és klimatikus viszonyok, hagyományos állványról, állványvédő hálóval védetten végzett munka) esetén a rendszerspecifikus összetevők szakszerű beépítése kellő garancia. A gyártói utasítások betartása kötelező.

Tűz

A polisztirol alapú THR-ek 25 cm hőszigetelési vastagságig B tűzvédelmi osztályba és s1 (mérsékelten füstfejlesztő), valamint d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartozik. Homlokzati tűzterjedési minősítésük 10 cm hőszigetelési vastagságig TH ≥ 45 perc. Az MW (vakolathordó kőzetgyapot) alapú THR-ek nem esnek tűzvédelmi korlátozás alá.

Bezár

Külső falak >> Falazott szerkezetben

Külső falak >> Falazott szerkezetben

Térelhatároló falazatok ma már alig képzelhetőek el hőszigetelés nélkül, azonban a hőszigetelés szerkezeten belüli elhelyezkedése hagyományosan a paneles építési móddal vált általánossá. A nagy tömegű iparosított eljárás háttérbe szorult, de nem tűnt el vasbeton szerkezetek esetében a maghőszigeteléssel készülő homlokzati „panel” mint térelhatároló elem.

Falazatok esetén azt a réteges megoldást soroljuk jelen pontba, amikor a tartófal, a (mag)hőszigetelés és a külső fal megépítése légrések képzése nélkül történik. Ebben az esetben fokozott figyelmet kell fordítani a páratechnikai viselkedésre, hisz a külső falazat vagy kéreg általában magas páradiffúziós ellenállású. Amennyiben az előzetes ellenőrzés szerkezeten belüli kondenzációt vagy páratorlódást (75% fölé emelkedett páratartalmat) mutat, akkor a külső réteget olyan módon kell kialakítani, hogy az ne okozzon nedvesség-technikai problémát (pl. nyitott álló fugák, megtervezett páranyomás kivezetési lehetőségek).

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 30 (λ=0,048), Nikecell (EPS) 70 (λ=0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 80 mm 70 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 100 mm 90 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Hatására a nem vízzáró külső réteg mögötti hőszigetelés kölcsönhatásba lép(het) a vízzel. Vizesen nem hőszigetelnek, tartósan nedves állapotban a szálas anyagok összeroskadnak, és már nem nyerik vissza eredeti alakjukat kiszáradás után sem. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt (magas külső páratartalom) és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben (átkötő elemeken).

Szél

Hatása önmagában nem befolyásolja a hőszigetelés viselkedését, de abban az esetben, amikor a külső réteg nem vízzáró (pl. nyitott fugák) akkor a torlónyomás következtében a csapadékot a szerkezetbe „nyomja”. (Mérlegelni kell a hőszigetelés anyagának „víztűrő” teljesítményét – zártcellás?)

Hang

A külső hangterhelések döntő mértékben a térelhatároló fal saját tömegével zárhatóak ki. A polisztirol alapú hőszigetelések gyakorlatilag nem javítanak, míg a szálas hőszigetelő anyagok akusztikailag is kedvezőek. Masszív tartófallal, szálas hőszigetelőkkel és a nagyobb tömegű burkolatokkal jó eredmények érhetőek el. (A hőszigetelő anyag megválasztásánál össze kell hangolni a nedvességtechnikai szempontokat is.)

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett réteges fal esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

Réteges falak esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de a kialakított hézagok miatt nem zárható ki.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jó csomóponti kialakítások megakadályozzák. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyag beépítésekori igénybevételeinek megfelelő anyagszilárdsági minimum megválasztása szükséges. A burkolás, kéregépítés végrehajtásáig szükséges ideiglenes rögzítéseket be kell tervezni. Az építési nedvesség hatásait figyelembe kell venni.

Tűz

Mivel az átszellőztetett légrés nélküli falszerkezetekbe kerülő maghőszigetelés kétoldali „védelemmel” készül, ezért a polisztirol alapú anyagok sem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások.

Bezár

Külső falak >> Szerelt falban

Külső falak >> Szerelt falban

Térelhatároló falazatok ma már alig képzelhetőek el hőszigetelés nélkül, míg a szerelt technológiájú, ún. könnyűszerkezetes külső falak alapvető összetevője a hőszigetelés.

Alapelv a vázas tartószerkezet (fa vagy fém) azonbelül markáns hőszigetelés és jellemzően a homlokzati síkon többlet-hőszigetelés a vázszerkezet hőhídhatásának kompenzálása céljából. Hőszigetelés burkolva, vagy THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer).

A szerelt falak hasonlóak az átszellőztetett légrés nélküli réteges falakhoz, de míg ott a tartófal általában mértékadó tömeget képez (akusztikai és hőtároló teljesítménnyel), addig a könnyűszerkezetes épületek esetében ez csak a burkoló rétegekkel biztosítható (ha részlegesen is!).

Szerelt falak esetében fokozott figyelmet kell fordítani a légzárási és a páratechnikai viselkedésre. Mivel a burkolat mindig táblás szárazépítő-lemez, ezért a felületfolytonosság csak korlátozottan érhető el. A légzárást a belső burkolat alá szerelt párazáró réteggel lehet megoldani, ami egyben azt is biztosítja, hogy ne történhessen szerkezeten belüli kondenzáció (faváz esetén fabetegségek, fémváznál korrózióveszély!).

Fa- és fémvázas tartószerkezetű könnyűszerkezetes épületek hő- és hangszigetelésére javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal, a jobb hő- és hangszigetelési teljesítmény érdekében. Az érvényben lévő hőszigetelési szabályozás teljesítése végett a bordavastagságban elhelyezett hőszigetelés nem elégíti ki a követelmény értéket. Megkerülhetetlen a külső vagy a belső oldali kiegészítő hőszigetelés. A falszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat alatt lég- és párazáró réteg beépítése.

climowool KF1, KF2, KF3, WKP1, WKP2, WKP3: Öntartó termék, a szerkezetbe történő beépítése külön rögzítést nem igényel. Javasolt a vázszerkezet teljes vastagságát kitölteni a hőszigetelő anyaggal a jobb akusztikai és hőszigetelési teljesítmény érdekében.

climowool TWR1, TW1: Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai és hőszigetelési teljesítmény érdekében. Abban az esetben, ha a szigetelőanyag kitölti a bordavastagságot, a szerkezet magasságától függetlenül, rögzítést nem igényel. Minden más esetben a 4,5 m feletti magasság esetén a rögzítés ajánlott.

Ajánlott anyagtípusok: climowool WKP1 (λ=0,037), WKP2 (λ=0,034), WKP3 (λ=0,032), KF1 (λ=0,038), KF2 (λ=0,034), KF3 (λ=0,032), TWR1 (λ=0,037), TW1 (λ=0,037)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Hatására a nem vízzáró külső réteg mögötti hőszigetelés kölcsönhatásba lép(het) a vízzel. Vizesen nem hőszigetelnek, tartósan nedves állapotban a szálas anyagok összeroskadnak, és már nem nyerik vissza eredeti alakjukat kiszáradás után sem. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt (magas külső páratartalom) és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben.
Tervezett állapotban nedvesség a hőszigetelő anyagot csak páradiffúzió formájában éri, lassú folyamat és minimális nedvességterhelést jelent az üveggyapot számára, ami egyáltalán nem befolyásolja a hő- és hangszigetelő képességét.

Szél

Hatása önmagában nem befolyásolja a hőszigetelés viselkedését, de abban az esetben, amikor a külső réteg THR, akkor az arra vonatkozó szélterheléseket szem előtt kell tartani. Burkolatos homlokzat esetén, ha az nem vízzáró, akkor a torló nyomás következtében a csapadékot a szerkezetbe „nyomja”.
Szélhatás a jól megépített szerkezet belsejében lévő hőszigetelő anyagot nem éri. A külső felületképzést érő szélhatást a hőátadási tényező jeleníti meg.

Hang

A külső hangterhelések döntő mértékben a térelhatároló fal saját tömegével zárhatóak ki. A polisztirol alapú hőszigetelések gyakorlatilag nem javítanak, míg a szálas hőszigetelő anyagok akusztikailag is kedvezőek. Többrétegű és nagyobb tömegű burkolattal, szálas hőszigetelőkkel jó eredmények érhetőek el.
A homlokzatokat érő zajterhelés jellemzően közlekedési zaj. Hangszigetelés tekintetében a legkedvezőbb megoldás az átszellőztetett szerkezet + szálás hő- és hangszigetelő anyag alkalmazása. Az üveggyapot nyitott szálszerkezetű, a felületére érkező hanghullámok a szálakba ütközve elnyelődnek, így hatékonyan csökkenti a falszerkezetet elérő hangnyomásszintet.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett szerelt fal esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)
Az üveggyapot több 100 °C-fokos hőterhelés hatására sem károsodik. Tervezett állapotban hőterhelés a légrésben elhelyezett hőszigetelő anyag felületét a burkolat felmelegedése után sugárzás útján éri. Ez a hőterhelés nagyságrendekkel kisebb, mint amit a hőszigetelés károsodás nélkül elvisel.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja. Az üveggyapotot nyílt pórusszerkezete következtében a fagy nem károsítja.

Rovar

Szerelt falak esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye kicsi, de az építés jellege miatt nem zárható ki. A climowool üveggyapot anyagösszetétele nem tartalmaz a rovarok számára élelemforrást.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mechanikai védelemmel mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jó csomóponti kialakítások megakadályozzák. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyag beépítése kori igénybevételeinek megfelelő anyagszilárdsági minimum megválasztása szükséges. A burkolás, kéregépítés végrehajtásáig szükséges ideiglenes rögzítéseket be kell tervezni. Az építési közbeni nedvességbejutást meg kell akadályozni.

Bezár

Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

Komplex építészeti megfontolások alapján (a költségek mérlegelése nélkül!) kijelenthető, hogy az átszellőztetett burkolattal készülő, hőszigetelt réteges falszerkezetek a legkedvezőbb tulajdonságúak. Általános elterjedésüknek magas áruk szab korlátokat.

A külső térből befelé irányuló hőhatások csökkentésének (nyári túlmelegedés) egyik hatékony módszere, építészeti és épületszerkezeti eszköze a kéthéjú, kiszellőztetett légréteges térelhatároló falszerkezetek kialakítása. Az ilyen szerkezetek nemcsak nyáron előnyösek, hanem télen is. A szerkezetbe bárhonnan bejutó légnedvesség, pára eltávolítása automatikusan megoldott az átszellőztetéssel. A külső burkolat megóvja a hőszigetelést és a falszerkezetet a szél és csapadék hőátadást fokozó hatásától, növeli azok élettartamát, hatékonyságát. Nyáron árnyékoló hatású és a működő légrésben áramló levegő, természetes úton csökkenti a hőszigetelésre jutó hőhatást.

Légréses és légrés nélküli beton- és téglahomlokzatok hő- és hangszigetelésére, kasírozott FD1/V, FD2/V, FD3/V vagy kasírozás nélküli WKP1, WKP2 , WKP3 kivitelben ajánlott.

Ajánlott anyagtípusok: climowool FD1/V(λ=0,037); FD2/V(λ=0,034); FD3/V(λ=0,032), WKP1(λ=0,037), WKP2(λ=0,034), WKP3(λ=0,032)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Hatására a nem vízzáró külső réteg mögötti hőszigetelés kölcsönhatásba lép(het) a vízzel. Vizesen nem hőszigetelnek, tartósan nedves állapotban a szálas anyagok összeroskadnak, és már nem nyerik vissza eredeti alakjukat kiszáradás után sem. A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt (magas külső páratartalom) és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben (átkötő elemeken).
Tervezett állapotban nedvesség a hőszigetelő anyagot csak a fugákon bejutó csapadék formájában éri. Az ajánlott üveggyapot termék teljes keresztmetszetében hidrofób, ami biztosítja a termékbe bejutó nedvesség gyors távozását. A kasírozás a bejutó nedvességet jelentősen tudja csökkenteni.

Szél

Hatása önmagában nem befolyásolja a hőszigetelés viselkedését, de a burkolat mögötti légáramlás a nyitott szerkezetű anyagok hatékonyságát csökkentik.
A szélhatást ez esetben a légrésben áramló levegő és a fugarendszeren átjutó pumpáló hatás jeleníti meg. A kasírozás segíti a szellőző levegő szabad áramlását a légrésben. Egyben csökkenti az áramló, pumpáló levegő okozta hőveszteséget a hőszigetelő anyag felületének lezárásával.

Hang

A külső hangterhelések döntő mértékben a térelhatároló fal saját tömegével zárhatóak ki. A polisztirol alapú hőszigetelések gyakorlatilag nem javítanak, míg a szálas hőszigetelő anyagok akusztikailag is kedvezőek. Masszív tartófallal, szálas hőszigetelőkkel és a nagyobb tömegű burkolatokkal jó eredmények érhetőek el. (A hőszigetelő anyag megválasztásánál össze kell hangolni a nedvességtechnikai szempontokat is).
A homlokzatokat érő zajterhelés jellemzően közlekedési zaj. Hangszigetelés tekintetében a legkedvezőbb megoldás az átszellőztetett szerkezet + szálás hő- és hangszigetelő anyag alkalmazása. Az üveggyapot nyitott szálszerkezetű, a felületére érkező hanghullámok a szálakba ütközve elnyelődnek, így hatékonyan csökkenti a falszerkezetet elérő hangnyomásszintet.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett réteges fal esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna.
Az üveggyapot több 100 C-fokos hőterhelés hatására sem károsodik. Tervezett állapotban hőterhelés a légrésben elhelyezett hőszigetelő anyag felületét a burkolat felmelegedése után sugárzás útján éri. Ez a hőterhelés nagyságrendekkel kisebb, mint amit a hőszigetelés károsodás nélkül elvisel.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja. Az üveggyapotot nyílt pórusszerkezete következtében a fagy nem károsítja.

Rovar

Réteges falak esetén a rovarok tömeges elszaporodásának veszélye fennáll, de a légbe-, ill. -kivezető rések, nyílások rovarhálós lezárásával minimalizálható. A climowool üveggyapot anyagösszetétele nem tartalmaz a rovarok számára élelemforrást.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mechanikai védelemmel mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jó csomóponti kialakítások megakadályozzák. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyag beépítése kori igénybevételeinek megfelelő anyagszilárdsági minimum megválasztása szükséges. A burkolás végrehajtásáig szükséges ideiglenes rögzítéseket be kell tervezni. Az építési nedvesség hatásait figyelembe kell venni. A kivitelezés során törekedni kell a hőszigetelő anyag folytonosságának biztosítására. Az áttörő elemeknél csak a minimálisan szükséges felület kivágása a megengedett. Az illesztési hézag nem megengedett.

Tűz

Mivel az átszellőztetett légréses falszerkezetekbe kerülő hőszigetelés tűzterhelés esetén veszélyforrást eredményez, ezért csak nem éghető anyagú, vagy nem éghető kérgesítésű anyag építhető be.
A climowool üveggyapot nem éghető, A1 éghetőségi osztályú termék. Homlokzatokon magasságkorlátozás nélkül alkalmazható. A tűz terjedését akadályozza. Tűz esetén enyhe füstképződés. A hőszigetelést rögzítő dűbelek kiválasztásánál a tűzvédelmi követelményeket figyelembe kell venni.

Bezár

Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva

Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva

Térelhatároló falak hőszigeteléssel történő ellátása célszerűen a homlokzaton (hideg oldalon) történik, vagy adott építési mód esetén a falszerkezet belsejében. Kivételes, de meg nem kerülhető igény, amikor a hőszigetelés a belső (meleg) oldalon készül. Ennek okai lehetnek: időszakos használatú, nagy légterű temperálható terek gazdaságos, gyors felfűthetőségének elérése, vagy olyan esetben, amikor különböző okokból nincs lehetőség az épület teljes hőszigetelésnek megvalósítására, vagy annak a homlokzaton történő megépítésére.

Tudni kell, hogy az alacsony hőmérsékletű belső felületek (falak, mennyezetek) belső oldali hőszigetelés esetén még hidegebbek lesznek, hisz a temperált tér hője elzárásra kerül a hőtárolásra képes falazattól. Amennyiben nem kerül megoldásra a megfelelő párazárás a meleg oldalon, akkor a nem zártcellás hőszigetelőkön (de zártcellás hőszigetelések illesztési hézagain is!) harmatponti hőmérséklet alá hűlő felülethez jut a belső pár. Kondenzáció – állagromlás, penészesedés ellenőrizhetetlen épületszerkezeti részen.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell D (EPS 80) (λ=0,038), Nikecell (EPS) 70 (λ=0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a kondenzációs viszonyok miatt is nedvességet eredményez a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Ezért fontos belső oldali hőszigetelés esetén a hibátlan párazárás.

Hang

Az akusztikailag megfelelő térelhatároló falszerkezet a belső oldali hőszigetelés következtében – gyakorlatilag – nem változtatja meg léghanggátlási paramétereit, hisz a külső hangterhelés felől nem történik beavatkozás. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű – nagyobb tömegű – burkolatokkal javító eredmények érhetőek el, mely beavatkozás utólagos hangszigetelési megoldásként is tervezhető.

Magas hő

Belső oldali hőszigetelések esetében a magas hőt sugárzó berendezések hatását kell figyelembe venni. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Kivitelezés

Kellően szilárd, szerelt technológia esetén öntartó, THR esetén vakolathordó anyagtípusok megválasztása szükséges. Ha kell a burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése.

Tűz

Lakástűz esetén a jól megépített polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő belső szigetelések nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások. EPS alapú THR-ek tűzvédelmi osztálya általában B, alosztályai s1, d0. Szerelt technológiánál a burkolat és a váz tűzállósága határozza meg a tűzvédelmi kockázatot, ami tűz esetén a belső tűzterhelés mértékét emelheti.

Bezár

Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés burkolva

Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés burkolva

Térelhatároló falak hőszigeteléssel történő ellátása célszerűen a homlokzaton (hideg oldalon) történik, vagy adott építési mód esetén a falszerkezet belsejében. Kivételes, de meg nem kerülhető igény, amikor a hőszigetelés a belső (meleg) oldalon készül. Ennek okai lehetnek: időszakos használatú, nagy légterű temperálható terek gazdaságos gyors felfűthetőségének elérése, vagy olyan esetben, amikor különböző okokból nincs lehetőség az épület teljes hőszigetelésnek megvalósítására, vagy annak a homlokzaton történő megépítésére.

Tudni kell, hogy az alacsony hőmérsékletű belső felületek (falak, mennyezetek) belső oldali hőszigetelés esetén még hidegebbek lesznek, hisz a temperált tér hője elzárásra kerül a hőtárolásra képes falazattól. Amennyiben nem kerül megoldásra a megfelelő párazárás a meleg oldalon, akkor a nem zártcellás hőszigetelőkön (de zártcellás hőszigetelések illesztési hézagain is!) harmatponti hőmérséklet alá hűlő felülethez jut a belső pára. Kondenzáció – állagromlás, penészesedés ellenőrizhetetlen épületszerkezeti részen.

A hőszigetelés helyének kiválasztása során törekedni kell a külső oldali elhelyezésre. Egyes esetekben (pl. műemléki épületek) azonban a belső oldali elhelyezés válik szükségessé. Amennyiben csak a belső oldali hőszigetelés alkalmazható, a szerkezet kialakításához, meghatározásához szaktervező bevonása ajánlott.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 70 (λ=0,040), climowool DF1 Akustik (λ=0,039), TWR1 (λ=0,037), TP R0 (λ=0,040), TW1 (λ=0,037)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a kondenzációs viszonyok miatt is nedvességet eredményez a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Ezért fontos belső oldali hőszigetelés esetén a hibátlan párazárás.

Hang

Az akusztikailag megfelelő térelhatároló falszerkezet a belső oldali hőszigetelés következtében – gyakorlatilag – nem változtatja meg léghanggátlási paramétereit, hisz a külső hangterhelés felől nem történik beavatkozás. A szálas hőszigetelőkkel és a többrétegű – nagyobb tömegű – burkolatokkal javító eredmények érhetőek el, mely beavatkozás utólagos hangszigetelési megoldásként is tervezhető.

Magas hő

Belső oldali hőszigetelések esetében a magas hőt sugárzó berendezések hatását kell figyelembe venni. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Kivitelezés

Kellően szilárd, szerelt technológia esetén öntartó, THR esetén vakolathordó anyagtípusok megválasztása szükséges. Ha kell a burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése szükséges.

Tűz

Lakástűz esetén a jól megépített polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő belső szigetelések nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások. EPS alapú THR-ek tűzvédelmi osztálya általában B, alosztályai s1, d0. Szerelt technológiánál a burkolat és a váz tűzállósága határozza meg a tűzvédelmi kockázatot, ami tűz esetén a belső tűzterhelés mértékét emelheti.

Bezár

Belső falak >> Csak hőszigetelésre

Belső falak >> Csak hőszigetelésre

Az épületek belső tereinek temperáltsága eltérő. A különböző mértékben temperált, ill. a fűtött és nem fűtött helyiségek közötti belső falak hőszigetelése gyakorta indokolt (hálószoba – garázs, lakott tér – különböző tárolók stb.). Alapelv, hogy a hőszigetelés célszerűen a hideg oldalra, vagy a falazat belsejébe kerül. (Belső oldali hőszigetelések külön részben kerültek tárgyalásra.)

Az eltérő klímájú terekben nemcsak a hőmérséklet eltérő, de a páratartalom és az ebből eredő páranyomás is. Mivel jelen esetben válaszfalakról beszélünk, kevés kockázattal jár páratorlódás (75% feletti páratartalom szerkezeten belül) bekövetkezése, de a felületi kondenzációk penészesedést eredményeznek.

Az ún. állagvédelmi (nedvességtechnikai) szempontokon túl, a hőérzeti követelményeknek is teljesülni kell. A temperált tér felőli felületi hőmérséklet nem térhet el ± 3oC-nál nagyobb mértékben a helyiség léghőmérsékletétől.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 70 (λ=0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,25 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 190 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Nem csak csapadékforrású lehet. Kondenzáció a téli páraáramlások miatt nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben.

Magas hő

A magas hőn sugárzó készülékek, vezetékek esetén figyelembe kell venni a polisztirol alapú hőszigetelések tartósan legfeljebb +70oC-os hőtűrését.

Kivitelezés

Kellően szilárd, szükség esetén öntartó anyagtípusok megválasztása, ha kell a burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése.

Tűz

Lakástűz esetén a jól megépített polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő belső falak nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások.

Bezár

Belső falak >> Akusztikai követelmény is

Belső falak >> Akusztikai követelmény is

Az épületek belső tereinek temperáltsága eltérő. A különböző mértékben temperált, ill. a fűtött és nem fűtött helyiségek közötti belső falak hőszigetelése gyakorta indokolt (hálószoba – garázs, lakott tér – különböző tárolók stb.). Alapelv, hogy a hőszigetelés célszerűen a hideg oldalra, vagy a falazat belsejébe kerül. (Belső oldali hőszigetelések külön részben kerültek tárgyalásra.)

Az eltérő klímájú terekben nemcsak a hőmérséklet eltérő, de a páratartalom és az ebből eredő páranyomás is. Mivel jelen esetben válaszfalakról beszélünk, kevés kockázattal jár páratorlódás (75% feletti páratartalom szerkezeten belül) bekövetkezése, de a felületi kondenzációk penészesedést eredményeznek.

Az ún. állagvédelmi (nedvességtechnikai) szempontokon túl, a hőérzeti követelményeknek is teljesülni kell. A temperált tér felőli felületi hőmérséklet nem térhet el ± 3oC-nál nagyobb mértékben a helyiség léghőmérsékletétől.

Alkalmazható elsősorban fémvázas szerkezetű válaszfalak, fa- és fémvázas könnyűszerkezetes épületek fal- és tetőszerkezeteinek hő- és hangszigetelésére.

További információk az üveggyapot akusztikai jellemzőiről

climowool TWR1, TW1, DF1 Akustik: Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai teljesítmény érdekében. Abban az esetben, ha a szigetelőanyag kitölti a bordavastagságot, a szerkezet magasságától függetlenül, rögzítést nem igényel. Minden más esetben a 4,5 m feletti magasság esetén a rögzítés ajánlott.

climowool TP R0: Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai teljesítmény érdekében. A vázszerkezetben külön rögzítést nem igényel.

Ajánlott anyagtípusok: climowool DF1 Akustik (λ=0,039), TWR1 (λ=0,037), TW1 (λ=0,037), TP R0 (λ=0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,25 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 190 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Nem csak csapadékforrású lehet. Kondenzáció a téli páraáramlások miatt nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben.
Tervezett állapotban nedvesség a hangszigetelő anyagot nem éri, hatását nem kell figyelembe venni. Nedvesség gyakran a gépészeti vezetékek meghibásodása esetén éri. Amennyiben a szigetelőanyag nedvességtartama meghaladja a 100%-ot, javasolt az átázott rész eltávolítása és cseréje.

Hang

Léghanggátlási igény esetén elsődleges a falazat tömege, de szálas hőszigetelők alkalmazása, ill. burkolatos megoldásoknál a burkolat saját tömege jelentősen befolyásolja a fal akusztikai teljesítményét.
A felületet érő zajterhelés ismeretében kiválasztható a megfelelő szerkezet és a hangszigetelő anyag típusa. Az üveggyapot nyitott szálszerkezetű, a felületére érkező hanghullámok a szálakba ütközve elnyelődnek, így hatékonyan csökkenti a födémszerkezetet elérő hangnyomásszintet.

Magas hő

A magas hőn sugárzó készülékek, vezetékek esetén figyelembe kell venni, hogy a polisztirol alapú hőszigetelések tartósan legfeljebb +70oC-os hőtűrését.

Rovar

Az üveggyapot anyagösszetétele nem tartalmaz a rovarok számára élelemforrást.

Madár

A szakszerűen megépített szerkezet nem ad lehetőséget a madarak befészkelésének.

Rágcsálók

A szakszerűen megépített szerkezet nem ad lehetőséget a rágcsálók befészkelésének. A sérült felületet mielőbb meg kell javítani.

Kivitelezés

Kellően szilárd, szükség esetén öntartó anyagtípusok megválasztása, ha kell a burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése. A kivitelezés során törekedni kell a hangszigetelő anyag folytonosságának biztosítására. Az áttörő elemeknél csak a minimálisan szükséges felület kivágása a megengedett. Az illesztési hézag nem megengedett.

Tűz

Lakástűz esetén a jól megépített polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő belső falak nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások.
Az üveggyapot nem éghető, A1 éghetőségi osztályú termék. A tűz terjedését akadályozza. Tűz esetén enyhe füstképződés. A tervezett tűzgátlási érték a katalógusban szereplő szerkezet kiválasztásával biztosítható

Bezár

Lábazat >> Vakolva

Lábazat >> Vakolva

Az épületek lábazata egy speciális épületszerkezeti egység, hisz gyakorta térelhatároló (ha mögötte belső tér van), más esetekben anyagukból eredően hőhidak. A lábazat terhelése több vonatkozásban meghaladja a lábazati sík feletti falazatokét. Mechanikai igénybevétel (hőszigetelésnél nagyobb terhelhetőségű típus szükséges) fokozott nedvességterhelés (felszívódó nedvességből, csapadékon túl a felcsapódó nedvesség) fagyterhelés (nedvesség hatására a fagyhatás fokozott igénybevétel).

Általános építési szabály (OTÉK), hogy az épületek lábazata csak fagyálló anyagú vagy fagyálló burkolatú lehet legalább a terepszint +30 cm-es magasságig. A fagyálló kategóriába tartozó anyagok jó hővezetők (ezért hőszigetelni kell!), míg a hőszigetelő anyagok nagy csoportja nem zártcellás (EPS, MW, GW), pedig az a nedvességtűrés és a fagyállósági igény miatt elengedhetetlen.

Ajánlott anyagtípusok: PerimeterDuo (λ=0,035), Styrodur 2800 C (λ=0,035)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben és felületeken. Az általában vízszigetelés nélküli lábazatokban felszívódó nedvesség van jelen. Kifagyásveszély! Vakolt lábazatoknál csak zártcellás és vakolathordó hőszigetelő alkalmazható.

Szél

Figyelembe véve a szél torló nyomásából eredő, csapóesőre gyakorolt hatását a felfelé áramló nedvességgel is számolni kell. Lábazat és falcsatlakozás gondos kialakítása.

Hang

Bár a lábazatok általában nem érintkeznek huzamos tartózkodású belső terekkel, a kerülőutas hangterjedések hatását mégis mérlegelni kell. Lábazaton „hanglágy” hőszigetelők nem alkalmazhatóak, ezért csak szerkezeti tömeggel lehet védekezni a léghangok ellen.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett lábazatok esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy az átnedvesedésekből eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

Gondos tervezéssel és szakszerű kivitelezéssel a megfelelő mechanikai védelem (kérgesítés vagy burkolás) a rovarok behatolásával szemben elégséges védelem.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a hőszigetelők nem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelendő felület hatással van a rögzítés módjára. Nedvszívónak minősülő felületeken általában elégséges ragasztásos technológia, hagyományos THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) rendszerragasztókkal. Nem nedvszívó felületekre, pl. homlokfelületén is vízszigetelt lábazat, speciális ragasztók ajánlottak, pl. INSTA-STIK, egykomponenses PUR ragasztóhab. A mechanikai rögzítés-kiegészítések beépítési lehetőségét meghatározza a felület vízszigetelése. Vakolathordó hőszigetelőkön is elengedhetetlen a felületerősítő üvegháló-beágyazás (min. repedésmentesítés).

Tűz

Az épületlábazatok sajátos „megítélés” alá esnek tűzvédelmi vonatkozásban. Még abban az esetben sincs szigorúbb követelmény, ha a homlokzaton csak nem éghető anyagú rendszer az előírt.

Bezár

Lábazat >> Burkolva

Lábazat >> Burkolva

Az épületek lábazata egy speciális épületszerkezeti egység, hisz gyakorta térelhatároló (ha mögötte belső tér van), más esetekben anyagukból eredően hőhidak. A lábazat terhelése több vonatkozásban meghaladja a lábazati sík feletti falazatokét. Mechanikai igénybevétel (hőszigetelésnél nagyobb terhelhetőségű típus szükséges) fokozott nedvességterhelés (felszívódó nedvességből, csapadékon túl a felcsapódó nedvesség) fagyterhelés (nedvesség hatására a fagyhatás fokozott igénybevétel).

Általános építési szabály (OTÉK), hogy az épületek lábazata csak fagyálló anyagú, vagy fagyálló burkolatú lehet legalább a terepszint +30 cm-es magasságig. A fagyálló kategóriába tartozó anyagok jó hővezetők (ezért hőszigetelni kell!), míg a hőszigetelő anyagok nagy csoportja nem zártcellás (EPS, MW, GW) pedig az a nedvességtűrés és a fagyállósági igény miatt elengedhetetlen.

Ajánlott anyagtípusok: PerimeterDuo (λ=0,035), Styrodur 2800 C (λ=0,035)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások miatt is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben és felületeken. Az általában vízszigetelés nélküli lábazatokban felszívódó nedvesség van jelen. Kifagyásveszély! Vakolt lábazatoknál csak zártcellás és vakolathordó hőszigetelő alkalmazható.

Szél

Figyelembe véve a szél torló nyomásából eredő, csapóesőre gyakorolt hatását a felfelé áramló nedvességgel is számolni kell. Lábazat és falcsatlakozás gondos kialakítása.

Hang

Bár a lábazatok általában nem érintkeznek huzamos tartózkodású belső terekkel, a kerülőutas hangterjedések hatását mégis mérlegelni kell. Lábazaton „hanglágy” hőszigetelők nem alkalmazhatóak, ezért csak szerkezeti tömeggel lehet védekezni a léghangok ellen.

Magas hő

A klimatikus változások következtében a Kárpát-medencében is megnövekedett a napsütésből eredő szerkezeti felmelegedések mértéke és annak tartóssága. A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett lábazatok esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy az átnedvesedésekből eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

Gondos tervezéssel és szakszerű kivitelezéssel a megfelelő mechanikai védelem (kérgesítés vagy burkolás) a rovarok behatolásával szemben elégséges védelem.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a hőszigetelők nem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelendő felület hatással van a rögzítés módjára. Nedvszívónak minősülő felületeken általában elégséges ragasztásos technológia, hagyományos THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) rendszerragasztókkal. Nem nedvszívó felületekre, pl. homlokfelületén is vízszigetelt lábazat, speciális ragasztók ajánlottak, pl. INSTA-STIK, egykomponenses PUR ragasztóhab. A mechanikai rögzítés-kiegészítések beépítési lehetőségét meghatározza a felület vízszigetelése. Vakolathordó hőszigetelőkön is elengedhetetlen a felületerősítő üvegháló-beágyazás (min. repedésmentesítés).

Tűz

Az épületlábazatok sajátos „megítélés” alá esnek tűzvédelmi vonatkozásban. Még abban az esetben sincs szigorúbb követelmény, ha a homlokzaton csak nem éghető anyagú rendszer az előírt.

Bezár

Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat

Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat

Monolit vasbeton épületszerkezeti egységek hőszigetelése sok esetben úgy történik, hogy a betonozást megelőzően a zsaluzatra(-ba) (vagy ritkított gyámolításra/-ba/) kerül a hőszigetelő anyag, ami a rá-, vagy bebetonozást követően „bennmarad”. Ezek legáltalánosabb helyei az alulról hűlő födémek (pince, árkád), koszorúk, áthidalók, vázszerkezetek stb.

A technológiából adódóan, az ilyen helyekre kerülő hőszigetelő anyagoknak a terhelhetőségen túl tervezhetően kell viselkedniük a közvetlen nedvességhatással szemben és hosszú távon megbízható együttdolgozásra (integritásra) kell alkalmasnak lenni, hogy az épület fennállásáig és/vagy a hőszigetelő anyag élettartamáig (külön karbantartás nélkül) hőszigetelési rendeltetésüket képesek legyenek ellátni.

Mivel jelen témakörben említésre kerülő bennmaradó zsaluzatokkal szemben – általában – igény a vakolhatóság vagy vakolattartóság is, ezért a mechanikai és nedvességgel szembeni viselkedésükön túlmenően ezen szempontoknak is meg kell felelni.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell D (EPS 80) (λ=0,038), PerimeterDuo (λ=0,035), Styrodur 2800 C (λ=0,035)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Meghatározó az építési nedvesség, hisz a vasbeton szerkezetek szilárdulását, majd kiszáradását követően a felületképzésekkel szembeni követelmény a kellő vízzárás. Tartósan a nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Bennmaradó zsaluzatként alkalmazásra kerülő hőszigetelő anyagok vízfelvétele olyan kismértékű (általában 1% alatti), hogy az épület kiszáradása után energetikai szempontból elhanyagolható.

Szél

Az építési folyamat során fontos a bebetonozásig megoldani a hőszigetelő anyagok ideiglenes rögzítését (pontszerű ragasztás, leterhelés).

Hang

Bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelések (technológiai okokból csak műanyag keményhabok) akusztikai teljesítménye nem számottevő, ezért a léghanggátlási követelményeket a szerkezetek tömegével lehet biztosítani.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett bennmaradó zsaluzatos épületszerkezetek esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta jegesedés a hőszigetelés stabilitását befolyásolja. A zártcellás hőszigetelők fagyállónak tekinthetőek.

Rovar

A szakszerűen beépített és megfelelő mechanikai védelemmel ellátott hőszigetelő bennmaradó zsaluzatok, kellő védelemmel rendelkeznek.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a hőszigetelők nem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyagok magasabb mechanikai ellenálló képesség esetén is kellő figyelmet igényelnek a betonozás során. Statikus terhekkel szemben a jól megválasztott szilárdságú anyag elégséges ellenállást mutat, de a durva behatásokkal szemben nem. A sérült hőszigetelő anyagok korlátozottan képesek biztosítani az tervezett hatékonyságot.

Tűz

A polisztirol alapú hőszigetelők E tűzvédelmi osztályba, – általában – s1 (mérsékelten füstfejlesztő) és d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartoznak. Kérgesítés nélkül tűzvédelmi követelmények velük szemben nem támasztható.

Bezár

Pincemennyezet >> Vakolva

Pincemennyezet >> Vakolva

Monolit vasbeton épületszerkezeti egységek hőszigetelése sok esetben úgy történik, hogy a betonozást megelőzően a zsaluzatra(-ba) (vagy ritkított gyámolításra/-ba/) kerül a hőszigetelő anyag, ami a rá-, vagy bebetonozást követően „bennmarad”. Ezek legáltalánosabb helyei az alulról hűlő födémek (pince, árkád), koszorúk, áthidalók, vázszerkezetek stb.

A technológiából adódóan, az ilyen helyekre kerülő hőszigetelő anyagoknak a terhelhetőségen túl tervezhetően kell viselkedniük a közvetlen nedvességhatással szemben és hosszú távon megbízható együttdolgozásra (integritásra) kell alkalmasnak lenni, hogy az épület fennállásáig és/vagy a hőszigetelő anyag élettartamáig (külön karbantartás nélkül) hőszigetelési rendeltetésüket képesek legyenek ellátni.

Mivel jelen témakörben említésre kerülő bennmaradó zsaluzatokkal szemben – általában – igény a vakolhatóság vagy vakolattartóság is, ezért a mechanikai és nedvességgel szembeni viselkedésükön túlmenően ezen szempontoknak is meg kell felelni.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell D (EPS 80) (λ=0,038), PerimeterDuo (λ=0,035), Styrodur 2800 C (λ=0,035)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Meghatározó az építési nedvesség, hisz a vasbeton szerkezetek szilárdulását, majd kiszáradását követően a felületképzésekkel szembeni követelmény a kellő vízzárás. Tartósan a nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Bennmaradó zsaluzatként alkalmazásra kerülő hőszigetelő anyagok vízfelvétele olyan kismértékű (általában 1% alatti), hogy az épület kiszáradása után energetikai szempontból elhanyagolható.

Szél

Az építési folyamat során fontos a bebetonozásig megoldani a hőszigetelő anyagok ideiglenes rögzítését (pontszerű ragasztás, leterhelés).

Hang

Bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelések (technológiai okokból csak műanyag keményhabok) akusztikai teljesítménye nem számottevő, ezért a léghanggátlási követelményeket a szerkezetek tömegével lehet biztosítani.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett bennmaradó zsaluzatos épületszerkezetek esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta jegesedés a hőszigetelés stabilitását befolyásolja. A zártcellás hőszigetelők fagyállónak tekinthetőek.

Rovar

A szakszerűen beépített és megfelelő mechanikai védelemmel ellátott hőszigetelő bennmaradó zsaluzatok kellő védelemmel rendelkeznek.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a hőszigetelők nem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyagok magasabb mechanikai ellenálló képesség esetén is kellő figyelmet igényelnek a betonozás során. Statikus terhekkel szemben a jól megválasztott szilárdságú anyag elégséges ellenállást mutat, de a durva behatásokkal szemben nem. A sérült hőszigetelő anyagok korlátozottan képesek biztosítani az tervezett hatékonyságot.

Tűz

A polisztirol alapú hőszigetelők E tűzvédelmi osztályba, – általában – s1 (mérsékelten füstfejlesztő) és d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartoznak. Kérgesítés nélkül tűzvédelmi követelmények velük szemben nem támasztható.

Bezár

Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött

Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött

Monolit vasbeton épületszerkezeti egységek hőszigetelése sok esetben úgy történik, hogy a betonozást megelőzően a zsaluzatra(-ba) (vagy ritkított gyámolításra/-ba/) kerül a hőszigetelő anyag, ami a rá-, vagy bebetonozást követően „bennmarad”. Ezek legáltalánosabb helyei az alulról hűlő födémek (pince, árkád), koszorúk, áthidalók, vázszerkezetek stb.

A technológiából adódóan, az ilyen helyekre kerülő hőszigetelő anyagoknak a terhelhetőségen túl tervezhetően kell viselkedniük a közvetlen nedvességhatással szemben és hosszú távon megbízható együttdolgozásra (integritásra) kell alkalmasnak lenni, hogy az épület fennállásáig és/vagy a hőszigetelő anyag élettartamáig (külön karbantartás nélkül) hőszigetelési rendeltetésüket képesek legyenek ellátni.

Mivel jelen témakörben említésre kerülő bennmaradó zsaluzatokkal szemben – általában – igény a vakolhatóság vagy vakolattartóság is, ezért a mechanikai és nedvességgel szembeni viselkedésükön túlmenően ezen szempontoknak is meg kell felelni.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 70 (λ=0,040), climowool DF1 Akustik (λ=0,039), TWR1 (λ=0,037), TP R0 (λ=0,040), TW1 (λ=0,037)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Meghatározó az építési nedvesség, hisz a vasbeton szerkezetek szilárdulását, majd kiszáradását követően a felületképzésekkel szembeni követelmény a kellő vízzárás. Tartósan a nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Bennmaradó zsaluzatként alkalmazásra kerülő hőszigetelő anyagok vízfelvétele olyan kismértékű (általában 1% alatti), hogy az épület kiszáradása után energetikai szempontból elhanyagolható.
Tervezett állapotban a hőszigetelő anyagot nedvesség csak légnedvesség formájában éri, beépítése csapadéktól védett környezetben történik.

Szél

Az építési folyamat során fontos a bebetonozásig megoldani a hőszigetelő anyagok ideiglenes rögzítését (pontszerű ragasztás, leterhelés).
Szélhatás a jól megépített álmennyezet alatt elhelyezett hőszigetelés teljesítményét gyakorlatilag nem befolyásolja. A hőszigetelő anyag felületének lezárása kasírozással ajánlott. A kasírozás megakadályozza az anyag kiporzását.

Hang

Bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelések (technológiai okokból csak műanyag keményhabok) akusztikai teljesítménye nem számottevő, ezért a léghanggátlási követelményeket a szerkezetek tömegével lehet biztosítani.
Hangszigetelés tekintetében a legkedvezőbb megoldás a légrés + szálás hő- és hangszigetelő anyag alkalmazása. Az üveggyapot nyitott szálszerkezetű, a felületére érkező hanghullámok a szálakba ütközve elnyelődnek, így hatékonyan csökkenti a födémszerkezetet elérő hangnyomásszintet

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett bennmaradó zsaluzatos épületszerkezetek esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)
Az üveggyapot több 100 C-fokos hőterhelés hatására sem károsodik.Tervezett állapotban hőterhelés az álmennyezet alatt elhelyezett hőszigetelő anyag felületét nem éri, nem befolyásolja a hőszigetelés teljesítményét.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben ne okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta jegesedés a hőszigetelés stabiltását befolyásolja. A zártcellás hőszigetelők fagyállónak tekinthetőek. Az üveggyapotot nyílt pórusszerkezete következtében a fagy nem károsítja.

Rovar

A szakszerűen beépített és megfelelő mechanikai védelemmel ellátott hőszigetelő bennmaradó zsaluzatok, kellő védelemmel rendelkeznek. Az üveggyapot anyagösszetétele nem tartalmaz a rovarok számára élelemforrást.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni. A szakszerűen kivitelezett álmennyezet megakadályozza a madarak befészkelését.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a hőszigetelők nem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyagok magasabb mechanikai ellenálló képesség esetén is kellő figyelmet igényelnek a betonozás során. Statikus terhekkel szemben a jól megválasztott szilárdságú anyag elégséges ellenállást mutat, de a durva behatásokkal szemben nem. A sérült hőszigetelő anyagok korlátozottan képesek biztosítani a tervezett hatékonyságot.
A kivitelezés során törekedni kell a hőszigetelő anyag folytonosságának biztosítására. Az áttörő elemeknél csak a minimálisan szükséges felület kivágása a megengedett. Az illesztési hézag nem megengedett.

Tűz

A polisztirol alapú hőszigetelők E tűzvédelmi osztályba – általában – s1 (mérsékelten füstfejlesztő) és d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartoznak. Kérgesítés nélkül tűzvédelmi követelmények velük szemben nem támasztható.
Az üveggyapot nem éghető, A1 éghetőségi osztályú termék. A tűz terjedését akadályozza. Tűz esetén enyhe füstképződés. A hőszigetelést rögzítő dűbelek kiválasztásánál a tűzvédelmi követelményeket figyelembe kell venni.

Bezár

Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat

Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat

Monolit vasbeton épületszerkezeti egységek hőszigetelése sok esetben úgy történik, hogy a betonozást megelőzően a zsaluzatra(-ba) (vagy ritkított gyámolításra/-ba/) kerül a hőszigetelő anyag, ami a rá-, vagy bebetonozást követően „bennmarad”. Ezek legáltalánosabb helyei az alulról hűlő födémek (pince, árkád), koszorúk, áthidalók, vázszerkezetek stb.

A technológiából adódóan, az ilyen helyekre kerülő hőszigetelő anyagoknak a terhelhetőségen túl tervezhetően kell viselkedniük a közvetlen nedvességhatással szemben és hosszú távon megbízható együttdolgozásra (integritásra) kell alkalmasnak lenni, hogy az épület fennállásáig és/vagy a hőszigetelő anyag élettartamáig (külön karbantartás nélkül) hőszigetelési rendeltetésüket képesek legyenek ellátni.

Mivel jelen témakörben említésre kerülő bennmaradó zsaluzatokkal szemben – általában – igény a vakolhatóság vagy vakolattartóság is, ezért a mechanikai és nedvességgel szembeni viselkedésükön túlmenően ezen szempontoknak is meg kell felelni.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell D (EPS 80) (λ=0,038), PerimeterDuo (λ=0,035), Styrodur 2800 C (λ=0,035)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Meghatározó az építési nedvesség, hisz a vasbeton szerkezetek szilárdulását, majd kiszáradását követően a felületképzésekkel szembeni követelmény a kellő vízzárás. Tartósan a nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Bennmaradó zsaluzatként alkalmazásra kerülő hőszigetelő anyagok vízfelvétele olyan kismértékű (általában 1% alatti), hogy az épület kiszáradása után energetikai szempontból elhanyagolható.

Szél

Az építési folyamat során fontos a bebetonozásig megoldani a hőszigetelő anyagok ideiglenes rögzítését (pontszerű ragasztás, leterhelés).

Hang

Bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelések (technológiai okokból csak műanyag keményhabok) akusztikai teljesítménye nem számottevő, ezért a léghanggátlási követelményeket a szerkezetek tömegével lehet biztosítani.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett bennmaradó zsaluzatos épületszerkezetek esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta jegesedés a hőszigetelés stabilitását befolyásolja. A zártcellás hőszigetelők fagyállónak tekinthetőek.

Rovar

A szakszerűen beépített és megfelelő mechanikai védelemmel ellátott hőszigetelő bennmaradó zsaluzatok kellő védelemmel rendelkeznek.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a hőszigetelők nem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyagok magasabb mechanikai ellenálló képesség esetén is kellő figyelmet igényelnek a betonozás során. Statikus terhekkel szemben a jól megválasztott szilárdságú anyag elégséges ellenállást mutat, de a durva behatásokkal szemben nem. A sérült hőszigetelő anyagok korlátozottan képesek biztosítani az tervezett hatékonyságot.

Tűz

A polisztirol alapú hőszigetelők E tűzvédelmi osztályba, – általában – s1 (mérsékelten füstfejlesztő) és d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartoznak. Kérgesítés nélkül tűzvédelmi követelmények velük szemben nem támasztható.

Bezár

Árkádfödém >> Vakolva

Árkádfödém >> Vakolva

Monolit vasbeton épületszerkezeti egységek hőszigetelése sok esetben úgy történik, hogy a betonozást megelőzően a zsaluzatra(-ba) (vagy ritkított gyámolításra/-ba/) kerül a hőszigetelő anyag, ami a rá-, vagy bebetonozást követően „bennmarad”. Ezek legáltalánosabb helyei az alulról hűlő födémek (pince, árkád), koszorúk, áthidalók, vázszerkezetek stb.

A technológiából adódóan, az ilyen helyekre kerülő hőszigetelő anyagoknak a terhelhetőségen túl tervezhetően kell viselkedniük a közvetlen nedvességhatással szemben és hosszú távon megbízható együttdolgozásra (integritásra) kell alkalmasnak lenni, hogy az épület fennállásáig és/vagy a hőszigetelő anyag élettartamáig (külön karbantartás nélkül) hőszigetelési rendeltetésüket képesek legyenek ellátni.

Mivel jelen témakörben említésre kerülő bennmaradó zsaluzatokkal szemben – általában – igény a vakolhatóság vagy vakolattartóság is, ezért a mechanikai és nedvességgel szembeni viselkedésükön túlmenően ezen szempontoknak is meg kell felelni.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell D (EPS 80) (λ=0,038), PerimeterDuo (λ=0,035), Styrodur 2800 C (λ=0,035)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Meghatározó az építési nedvesség, hisz a vasbeton szerkezetek szilárdulását, majd kiszáradását követően a felületképzésekkel szembeni követelmény a kellő vízzárás. Tartósan a nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Bennmaradó zsaluzatként alkalmazásra kerülő hőszigetelő anyagok vízfelvétele olyan kismértékű (általában 1% alatti), hogy az épület kiszáradása után energetikai szempontból elhanyagolható.

Szél

Az építési folyamat során fontos a bebetonozásig megoldani a hőszigetelő anyagok ideiglenes rögzítését (pontszerű ragasztás, leterhelés).

Hang

Bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelések (technológiai okokból csak műanyag keményhabok) akusztikai teljesítménye nem számottevő, ezért a léghanggátlási követelményeket a szerkezetek tömegével lehet biztosítani.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett bennmaradó zsaluzatos épületszerkezetek esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta jegesedés a hőszigetelés stabilitását befolyásolja. A zártcellás hőszigetelők fagyállónak tekinthetőek.

Rovar

A szakszerűen beépített és megfelelő mechanikai védelemmel ellátott hőszigetelő bennmaradó zsaluzatok kellő védelemmel rendelkeznek.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a hőszigetelők nem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyagok magasabb mechanikai ellenálló képesség esetén is kellő figyelmet igényelnek a betonozás során. Statikus terhekkel szemben a jól megválasztott szilárdságú anyag elégséges ellenállást mutat, de a durva behatásokkal szemben nem. A sérült hőszigetelő anyagok korlátozottan képesek biztosítani az tervezett hatékonyságot.

Tűz

A polisztirol alapú hőszigetelők E tűzvédelmi osztályba, – általában – s1 (mérsékelten füstfejlesztő) és d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartoznak. Kérgesítés nélkül tűzvédelmi követelmények velük szemben nem támasztható.

Bezár

Árkádfödém ü>> Álmennyezet mögött

Árkádfödém >> Álmennyezet mögött

Monolit vasbeton épületszerkezeti egységek hőszigetelése sok esetben úgy történik, hogy a betonozást megelőzően a zsaluzatra(-ba) (vagy ritkított gyámolításra/-ba/) kerül a hőszigetelő anyag, ami a rá-, vagy bebetonozást követően „bennmarad”. Ezek legáltalánosabb helyei az alulról hűlő födémek (pince, árkád), koszorúk, áthidalók, vázszerkezetek stb.

A technológiából adódóan, az ilyen helyekre kerülő hőszigetelő anyagoknak a terhelhetőségen túl tervezhetően kell viselkedniük a közvetlen nedvességhatással szemben és hosszú távon megbízható együttdolgozásra (integritásra) kell alkalmasnak lenni, hogy az épület fennállásáig és/vagy a hőszigetelő anyag élettartamáig (külön karbantartás nélkül) hőszigetelési rendeltetésüket képesek legyenek ellátni.

Mivel jelen témakörben említésre kerülő bennmaradó zsaluzatokkal szemben – általában – igény a vakolhatóság vagy vakolattartóság is, ezért a mechanikai és nedvességgel szembeni viselkedésükön túlmenően ezen szempontoknak is meg kell felelni.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 70 (λ=0,040), climowool DF1 Akustik (λ=0,039), TWR1 (λ=0,037), TP R0 (λ=0,040), TW1 (λ=0,037)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Meghatározó az építési nedvesség, hisz a vasbeton szerkezetek szilárdulását, majd kiszáradását követően a felületképzésekkel szembeni követelmény a kellő vízzárás. Tartósan a nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Bennmaradó zsaluzatként alkalmazásra kerülő hőszigetelő anyagok vízfelvétele olyan kismértékű (általában 1% alatti), hogy az épület kiszáradása után energetikai szempontból elhanyagolható. Tervezett állapotban a hőszigetelőanyagot nedvesség csak légnedvesség formájában éri, beépítése csapadéktól védett környezetben történik.

Szél

Meghatározó az építési nedvesség, hisz a vasbeton szerkezetek szilárdulását, majd kiszáradását követően a felületképzésekkel szembeni követelmény a kellő vízzárás. Tartósan a nedvesség nem csak csapadékforrású. Páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Bennmaradó zsaluzatként alkalmazásra kerülő hőszigetelő anyagok vízfelvétele olyan kismértékű (általában 1% alatti), hogy az épület kiszáradása után energetikai szempontból elhanyagolható.
Tervezett állapotban a hőszigetelő anyagot nedvesség csak légnedvesség formájában éri, beépítése csapadéktól védett környezetben történik.

Hang

Bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelések (technológiai okokból csak műanyag keményhabok) akusztikai teljesítménye nem számottevő, ezért a léghanggátlási követelményeket a szerkezetek tömegével lehet biztosítani.
Hangszigetelés tekintetében a legkedvezőbb megoldás a légrés + szálás hő- és hangszigetelő anyag alkalmazása. Az üveggyapot nyitott szálszerkezetű, a felületére érkező hanghullámok a szálakba ütközve elnyelődnek, így hatékonyan csökkenti a födémszerkezetet elérő hangnyomásszintet.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett bennmaradó zsaluzatos épületszerkezetek esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)
Az üveggyapot több 100 C-fokos hőterhelés hatására sem károsodik.Tervezett állapotban hőterhelés az álmennyezet alatt elhelyezett hőszigetelő anyag felületét nem éri, nem befolyásolja a hőszigetelés teljesítményét.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta jegesedés a hőszigetelés stabiltását befolyásolja. A zártcellás hőszigetelők fagyállónak tekinthetőek. Az üveggyapotot nyílt pórusszerkezete következtében a fagy nem károsítja.

Rovar

A szakszerűen beépített és megfelelő mechanikai védelemmel ellátott hőszigetelő bennmaradó zsaluzatok, kellő védelemmel rendelkeznek. Az üveggyapot anyagösszetétele nem tartalmaz a rovarok számára élelemforrást.

Madár

A madarak befészkelésének lehetőségét mindenképpen meg kell akadályozni. A szakszerűen kivitelezett álmennyezet megakadályozza a madarak befészkelését.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a hőszigetelők nem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelő anyagok magasabb mechanikai ellenálló képesség esetén is kellő figyelmet igényelnek a betonozás során. Statikus terhekkel szemben a jól megválasztott szilárdságú anyag elégséges ellenállást mutat, de a durva behatásokkal szemben nem. A sérült hőszigetelő anyagok korlátozottan képesek biztosítani a tervezett hatékonyságot.
A kivitelezés során törekedni kell a hőszigetelő anyag folytonosságának biztosítására. Az áttörő elemeknél csak a minimálisan szükséges felület kivágása a megengedett. Az illesztési hézag nem megengedett.

Tűz

A polisztirol alapú hőszigetelők E tűzvédelmi osztályba – általában – s1 (mérsékelten füstfejlesztő) és d0 (csepegve nem égő) alosztályba tartoznak. Kérgesítés nélkül tűzvédelmi követelmények velük szemben nem támasztható.
Az üveggyapot nem éghető, A1 éghetőségi osztályú termék. A tűz terjedését akadályozza. Tűz esetén enyhe füstképződés. A hőszigetelést rögzítő dűbelek kiválasztásánál a tűzvédelmi követelményeket figyelembe kell venni.

Bezár

Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül

Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül

A megfelelő épületenergetikai minőség elérhetősége érdekében a talaj felé irányuló energiaáramok csökkentése is szükséges. Korábban két lehetőség között választottak a tervezők: 1. hőszigetelés a teljes padozat alatt, 2. hőszigetelés csak az épület külső határoló vonala mentén, meghatározott (általában 1,00 m) széles sávban. A fokozódó követelmények mellett a szakszerű kivitelezhetőség is a teljes padozat alatti hőszigetelést részesíti előnyben, kivéve a belső tartófalak alatt. Egyedi mérlegelés tárgyát képezi, hogy a hőszigetelések helyiségenként történjenek, vagy egybefüggően a válaszfalak alatt is. Döntés kérdése, hogy a válaszfalak alatt is átmenő hőszigetelés esetén csak a szükséges sávokban, vagy a teljes padozat alatt magasabb terhelhetőségű anyagtípus kerüljön betervezésre.

A vízszigetelés nélküli padozatok esetében csak zártcellás hőszigetelők jöhetnek szóba, hisz kedvező szárazsági viszonyok mellett is számításba kell venni legalább a talajpára felfelé áramlását. A nem zártcellás hőszigetelő anyagok talajjal tartósan érintkezve képesek nedvességet felvenni, ami a hatékonyságot akár 50%-kal is lerontja.

Ajánlott anyagtípusok: Perimeter S 35 (λ=0,035), Styrodur 2500 C, 4000 C, 5000 C (λ=0,031-0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 260 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Nemcsak talajvízforrású lehet (talajvíz, talajnedvesség, talajpára), hanem páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Az építési nedvesség átmeneti hatását is figyelembe kell venni, kiszáradásig.

Hang

A padlószerkezetekben elsősorban lépéshang, mint kopogó hang. A zártcellás hőszigetelők akusztikai teljesítménye elhanyagolható. Amennyiben lépéshangszigetelő beépítése is szükséges, annak hőszigetelő értékét a biztonság javára el kell hanyagolni, mert a Nikecell LH nem zártcellás.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett padlók esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. Padlófűtés esetén mérlegelni kell, hogy a polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelés aljzata legyen sík. Hőszigetelésen végzett munka esetén biztosítani kell a roncsolásmentességet. Ha kell, a burkolás (végleges aljzattal történő leterhelés) végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése szükséges.

Tűz

A polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő padlók nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások.

Bezár

Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül

Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül

A megfelelő épületenergetikai minőség elérhetősége érdekében a talaj felé irányuló energiaáramok csökkentése is szükséges. Korábban két lehetőség között választottak a tervezők: 1. hőszigetelés a teljes padozat alatt, 2. hőszigetelés csak az épület külső határoló vonala mentén, meghatározott (általában 1,00 m) széles sávban. A fokozódó követelmények mellett a szakszerű kivitelezhetőség is a teljes padozat alatti hőszigetelést részesíti előnyben, kivéve a belső tartófalak alatt. Egyedi mérlegelés tárgyát képezi, hogy a hőszigetelések helyiségenként történjenek, vagy egybefüggően a válaszfalak alatt is. Döntés kérdése, hogy a válaszfalak alatt is átmenő hőszigetelés esetén csak a szükséges sávokban, vagy a teljes padozat alatt magasabb terhelhetőségű anyagtípus kerüljön betervezésre.

A vízszigetelésen belül (védett oldalon) hőszigetelt padozatok esetében nem csak zártcellás hőszigetelők jöhetnek szóba. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás szerkezetűek, ezért hatékonyan csak vízszigeteléssel védett környezetben képesek szigetelni.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 100 (λ=0,036), Nikecell (EPS) 150 (λ=0,034), Nikecell (EPS) 200 (λ=0,033)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 260 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Nemcsak talajvízforrású lehet (talajvíz, talajnedvesség, talajpára), hanem páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a téli páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Az építési nedvesség átmeneti hatását is figyelembe kell venni, kiszáradásig.

Hang

A padlószerkezetekben elsősorban lépéshang, mint kopogó hang. A zártcellás hőszigetelők akusztikai teljesítménye elhanyagolható. Amennyiben lépéshangszigetelő beépítése is szükséges, annak hőszigetelő értékét a biztonság javára el kell hanyagolni, mert a Nikecell LH nem zártcellás.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett padlók esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. Padlófűtés esetén mérlegelni kell, hogy a polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók (nyest, menyét) befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel kell megakadályozni. A megfelelő védelem hiányában a szálas hőszigetelők sem képesek meggátolni a bevackolást.

Kivitelezés

A hőszigetelés aljzata legyen sík. Hőszigetelésen végzett munka esetén biztosítani kell a roncsolásmentességet. Ha kell, a burkolás (végleges aljzattal történő leterhelés) végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése szükséges.

Tűz

A polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő padlók nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások.

Bezár

Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre

Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre

Az emeletközi födémek hőszigetelési követelményei alapvetően különböző rendeltetési, ill. tulajdoni egységek között merül fel, ahol az eltérő temperáltsági, ill. tulajdoni viszonyok miatt az elválasztott belső terek közötti hőáramlásokat minimalizálni kell.

Egy rendeltetési, ill. tulajdoni egységet képező, egymás fölötti szintek között – amennyiben azonos mértékű azok temperáltsága – gyakorlatilag minimális a hőáram. Ilyenkor a hőszigetelés szükségessége megkérdőjelezhető.

Padlófűtéses födémek esetén a fűtési rendszer tervezett hatékonyságának biztosítása érdekében akkor is kell hőszigetelni a hősugárzó réteg alatt, ha a fenti körülmények azt nem tennék indokolttá.

A hangszigetelő termékek mindig hőszigetelnek is, de a legtöbb keményhab hőszigetelő nem hangszigetel.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 100 (λ=0,036), Nikecell (EPS) 150 (λ=0,034)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Nemcsak technológiai vagy üzemivíz-jellegű lehet, hanem páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Az építési nedvesség átmeneti hatását is figyelembe kell venni, kiszáradásig.

Hang

A padlószerkezetekben elsősorban lépéshang, mint kopogó hang. A zárt-, vagy részben zártcellás hőszigetelők akusztikai teljesítménye elhanyagolható. Amennyiben lépéshangszigetelő beépítése is szükséges, annak hőszigetelő értékét is figyelembe lehet venni.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett padlók esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. Padlófűtés esetén mérlegelni kell, hogy a polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Kivitelezés

A hőszigetelés aljzata legyen sík. Hőszigetelésen végzett munka esetén biztosítani kell a roncsolásmentességet. Ha kell, a burkolás (végleges aljzattal történő leterhelés) végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése szükséges.

Tűz

A polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő padlók nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások.

Bezár

Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

Az emeletközi födémek hőszigetelési követelményei alapvetően különböző rendeltetési, ill. tulajdoni egységek között merül fel, ahol az eltérő temperáltsági, ill. tulajdoni viszonyok miatt az elválasztott belső terek közötti hőáramalásokat minimalizálni kell.

Egy rendeltetési, ill. tulajdoni egységet képező egymás fölötti szintek között – amennyiben azonos mértékű azok temperáltsága – gyakorlatilag minimális a hőáram. Ilyenkor a hőszigetelés szükségessége megkérdőjelezhető.

Padlófűtéses födémek esetén a fűtési rendszer tervezett hatékonyságának biztosítása érdekében akkor is kell hőszigetelni a hősugárzó réteg alatt, ha a fenti körülmények azt nem tennék indokolttá.

A hangszigetelő termékek mindig hőszigetelnek is, de a legtöbb keményhab hőszigetelő nem hangszigetel.

További információk az üveggyapot akusztikai jellemzőiről

Ajánlott anyagtípusok: climowool DF1 Akustik (λ=0,039), TWR1 (λ=0,037), TP R0 (λ=0,040), TW1 (λ=0,037)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

Nem csak technológiai vagy üzemi víz jellegű lehet, hanem páralecsapódás a környezeti viszonyok miatt és kondenzáció a páraáramlások következtében is nedvességet eredményeznek a harmatpont alatti hőmérsékletű szerkezeti egységekben. Az építési nedvesség átmeneti hatását is figyelembe kell venni, kiszáradásig.

Hang

A padlószerkezetekben elsősorban lépéshang, mint kopogó hang. A zárt-, vagy részben zártcellás hőszigetelők akusztikai teljesítménye elhanyagolható. Amennyiben lépéshangszigetelő beépítése is szükséges, annak hőszigetelő értékét is figyelembe lehet venni.

Magas hő

A gondosan tervezett és szakszerűen kivitelezett padlók esetében a hőszigetelést nem éri olyan magas hőhatás, ami az anyagválasztásban befolyásoló tényező volna. Padlófűtés esetén mérlegelni kell, hogy a polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Kivitelezés

A hőszigetelés aljzata legyen sík. Hőszigetelésen végzett munka esetén biztosítani kell a roncsolásmentességet. Ha kell, a burkolás (végleges aljzattal történő leterhelés) végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése szükséges.

Tűz

A polisztirol alapú hőszigeteléssel készülő padlók nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a szálas szigetelős megoldások.

Bezár

Terepszint alatt >> Épület alatt

Terepszint alatt >> Épület alatt

Alacsony energiaszint esetén már nem elég a szokásos térelhatároló szerkezetek markáns hőszigetelése (pincefal, padló, lábazat, külső fal, zárófödém vagy magastető), hanem az épület talajjal érintkező felületén keresztüli hőáramokat is ellenőrzés alatt kell tartani.

Sávalapok esetén annak körülszigetelése, míg vb. lemezalap esetén a talajra kerülő – magas terhelhetőségű – hőszigetelésre épül meg a ház.

A hőszigetelésre számtalan kiváló termék áll rendelkezésre, de olyanból, ami nem nedvességérzékeny, ugyanakkor magas terhelhetőségű is, már szűkebb a választék.

A Styrodur C XPS termékek zártcellás szerkezetükkel és kiváló nyomószilárdságukkal ideális anyagai az épület alatti hőszigetelésnek. Fektetésük tömörített aljzatra kerül, majd az épületnek megfelelő vízszigetelésen készíthető el az alaptest.

Ajánlott anyagtípusok: Styrodur 4000 C, 5000 C (λ=0,032-0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A terepszint alatt természetes, de az építés során, vagy a talajvíz szintje alá kerülő alapozási sík esetén a víztelenítés szükséges.

Magas hő

A terepszint alatti beépítések esetén csak a kivitelezés folyamán fordulhat elő (pl. vízszigetelés lángolvasztásos fektetése). (Polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.)

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvességtől származó jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolhatja.

Kivitelezés

A kellően szilárd hőszigetelő anyagokat – különösen több rétegben való beépítés esetén – ideiglenesen rögzíteni kell (pl. pontszerű ragasztással, fém fogas-tárcsákkal), ha kell a betonozás végrehajtásáig ideiglenesen le kell terhelni.

Bezár

Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A terepszint alatti épületrészek hőtechnikai teljesítménye kihat az egész épület energetikai minőségére is. A lefele irányuló hőáramok általában 10-15%-át teszik ki az összes téli hőveszteségnek.

Ezen a sajátos beépítési helyen változatlan az alapelv, hogy a hideg oldalon történő hőszigetelés a célravezetőbb. Ilyen módon minimalizálható a kerülőutas hőáramok kialakulása. Azonban lényeges különbség van terepszint alatti és terepszint feletti, továbbá vízszigetelésen kívüli, ill. azon belül beépített hőszigetelést érő igénybevételek vonatkozásában.

Fontos gondolni arra, hogy a terepszint alatt állandó a földnyomás, továbbá mindig nedves a környezet. Tehát csak olyan hőszigetelő anyagok jöhetnek számításba, amelyek kellően terhelhetőek (magas nyomószilárdság), valamit zártcellásak, melyek talajjal érintkezve is megőrzik hőszigetelő képességüket.

Ajánlott anyagtípusok: Perimeter S 35 (λ=0,035), Styrodur 2500 C, 4000 C, 5000 C (λ=0,031-0,040)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A megfelelő anyagválasztással biztosítható a hőszigetelés várható teljesítményének elérhetősége. Talajvíz (vagy más vizek: csapadék, rétegvíz) esetén vízszintsüllyesztést kell tervezni.

Szél

A munkahelyi anyagtárolás és az építés közbeni ideiglenes rögzítéses vagy leterheléses biztosítás szükséges.

Hang

A külső hangterhelésekkel szemben a hőszigetelésen belül megépített szerkezetek saját tömege képes kellő védelmet nyújtani (zártcellás hangszigetelő anyagok nem állnak rendelkezésre).

Magas hő

Az esetleges lángolvasztásos vagy hőlégfúvásos ragasztások alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy a polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rovar

A terepszint alatt, külön védelem nélkül beépítésre kerülő hőszigetelők fizikai ellenálló képessége rovaroknak csak korlátozottan képes ellenállni, de tápanyagként nem szolgálnak.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel lehet megakadályozni. Ez az igénybevétel általában nem valós kockázat.

Kivitelezés

A kellően szilárd hőszigetelő anyagok jól viselik a beépítésből eredő igénybevételeket, de ha kell a töltésépítés, burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése szükséges. A polisztirol alapú hőszigetelőket oldószerektől (oldószeres ragasztók) távoltartással, lágyító tartalmú anyagoktól (lágy PVC) elválasztó réteggel kell védeni.

Tűz

Az építési időszakban felmerülő tűzvédelmi kockázatokon kívül a végleges beépítést követően nincs tűzveszély a terepszint alatt.

Bezár

Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

A terepszint alatti épületrészek hőtechnikai teljesítménye kihat az egész épület energetikai minőségére is. A lefele irányuló hőáramok általában 10-15%-át teszik ki az összes téli hőveszteségnek.

Ezen a sajátos beépítési helyen változatlan az alapelv, hogy a hideg oldalon történő hőszigetelés a célravezetőbb. Ilyen módon minimalizálható a kerülőutas hőáramok kialakulása. Azonban lényeges különbség van terepszint alatti és terepszint feletti, továbbá vízszigetelésen kívüli, ill. azon belül beépített hőszigetelést érő igénybevételek vonatkozásában.

Fontos gondolni arra, hogy a terepszint alatt állandó a földnyomás, továbbá mindig nedves a környezet. Tehát csak olyan hőszigetelő anyagok jöhetnek számításba, amelyek kellően terhelhetőek (magas nyomószilárdság). Nem zártcellás termékeket csak vízszigeteléstől védett módon szabad alkalmazni.

Ajánlott anyagtípusok: Nikecell (EPS) 150 (λ=0,034), Nikecell (EPS) 200 (λ=0,033)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A megfelelő anyagválasztással biztosítható a hőszigetelés várható teljesítményének elérhetősége. Talajvíz (vagy más vizek: csapadék, rétegvíz) esetén vízszintsüllyesztést kell tervezni.

Szél

A munkahelyi anyagtárolás és az építés közbeni ideiglenes rögzítéses vagy leterheléses biztosítás szükséges.

Hang

A külső hangterhelésekkel szemben a hőszigetelésen belül megépített szerkezetek saját tömege képes kellő védelmet nyújtani.

Magas hő

Az esetleges lángolvasztásos vagy hőlégfúvásos ragasztások alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy a polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel lehet megakadályozni. Ez az igénybevétel általában nem valós kockázat.

Kivitelezés

A kellően szilárd hőszigetelő anyagok jól viselik a beépítésből eredő igénybevételeket, de ha kell a töltésépítés, burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése szükséges. A polisztirol alapú hőszigetelőket oldószerektől (oldószeres ragasztók) távoltartással, lágyító tartalmú anyagoktól (lágy PVC) elválasztó réteggel kell védeni.

Tűz

Az építési időszakban felmerülő tűzvédelmi kockázatokon kívül a végleges beépítést követően nincs tűzveszély a terepszint alatt.

Bezár

Terepszint alatt >> Felületszivárogtató - Hőszigetelésre is

kép neve

A terepszint alatti épületrészek hőtechnikai teljesítménye kihat az egész épület energetikai minőségére is. A lefele irányuló hőáramok általában 10-15%-át teszik ki az összes téli hőveszteségnek.

Ezen a sajátos beépítési helyen változatlan az alapelv, hogy a hideg oldalon történő hőszigetelés a célravezetőbb. Ilyen módon minimalizálható a kerülőutas hőáramok kialakulása. Azonban lényeges különbség van terepszint alatti és terepszint feletti, továbbá vízszigetelésen kívüli, ill. azon belül beépített hőszigetelést érő igénybevételek vonatkozásában.

Fontos gondolni arra, hogy a terepszint alatt állandó a földnyomás, továbbá mindig nedves a környezet. Tehát csak olyan hőszigetelő anyagok jöhetnek számításba, amelyek kellően terhelhetőek (magas nyomószilárdság), valamit zártcellásak, melyek talajjal érintkezve is megőrzik hőszigetelő képességüket.

Ajánlott anyagtípusok: PerimeterDrain (λ=0,035)

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A megfelelő anyagválasztással biztosítható a hőszigetelés várható teljesítményének elérhetősége. Talajvíz (vagy más vizek: csapadék, rétegvíz) esetén vízszintsüllyesztést kell tervezni.

Szél

A munkahelyi anyagtárolás és az építés közbeni ideiglenes rögzítéses vagy leterheléses biztosítás szükséges.

Hang

A külső hangterhelésekkel szemben a hőszigetelésen belül megépített szerkezetek saját tömege képes kellő védelmet nyújtani.

Magas hő

Az esetleges lángolvasztásos vagy hőlégfúvásos ragasztások alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy a polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel lehet megakadályozni. Ez az igénybevétel általában nem valós kockázat.

Kivitelezés

A kellően szilárd hőszigetelő-szivárogtató anyagok jól viselik a beépítésből eredő igénybevételeket, de ha kell a töltésépítés, burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése szükséges. A polisztirol alapú hőszigetelő-szivárogtatókat oldószerektől (oldószeres ragasztók) távoltartással-, lágyító tartalmú anyagoktól (lágy PVC) elválasztó réteggel kell védeni.

Tűz

Az építési időszakban felmerülő tűzvédelmi kockázatokon kívül a végleges beépítést követően nincs tűzveszély a terepszint alatt.

Bezár

Terepszint alatt >> Felületszivárogtató - Csak szivárogtató

kép neve

A terepszint alatti épületrészek hőtechnikai teljesítménye kihat az egész épület energetikai minőségére is. A lefele irányuló hőáramok általában 10-15%-át teszik ki az összes téli hőveszteségnek.

Ezen a sajátos beépítési helyen változatlan az alapelv, hogy a hideg oldalon történő hőszigetelés a célravezetőbb. Ilyen módon minimalizálható a kerülőutas hőáramok kialakulása. Azonban lényeges különbség van terepszint alatti és terepszint feletti, továbbá vízszigetelésen kívüli, ill. azon belül beépített hőszigetelést érő igénybevételek vonatkozásában.

Fontos gondolni arra, hogy a terepszint alatt állandó a földnyomás, továbbá mindig nedves a környezet. Tehát csak olyan hőszigetelő anyagok jöhetnek számításba, amelyek kellően terhelhetőek (magas nyomószilárdság), valamit zártcellásak, melyek talajjal érintkezve is megőrzik hőszigetelő képességüket.

Ajánlott anyagtípusok: Drain’S (-)

Igénybevételek forrása, hatása, következményei

Ajánlott termékek

Nedvesség

A megfelelő anyagválasztással biztosítható a hőszigetelés várható teljesítményének elérhetősége. Talajvíz (vagy más vizek: csapadék, rétegvíz) esetén vízszintsüllyesztést kell tervezni.

Szél

A munkahelyi anyagtárolás és az építés közbeni ideiglenes rögzítéses vagy leterheléses biztosítás szükséges.

Hang

A külső hangterhelésekkel szemben a hőszigetelésen belül megépített szerkezetek saját tömege képes kellő védelmet nyújtani.

Magas hő

Az esetleges lángolvasztásos vagy hőlégfúvásos ragasztások alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy a polisztirol alapú hőszigetelők tartósan +70oC hőhatásnak tehetők ki.

Alacsony hő

A fagyhatások száraz környezetben nem okoznak megterhelést a hőszigetelő anyagoknak, de nedves viszonyok mellett a kondenzálódó nedvesség okozta, vagy a beázásokból eredő jegesedés a hőszigetelés fizikai tulajdonságait is befolyásolja.

Rágcsálók

A rágcsálók, kisragadozók befészkelésének lehetőségét a jól kialakított mechanikai védelemmel lehet megakadályozni. Ez az igénybevétel általában nem valós kockázat.

Kivitelezés

A kellően szilárd hőszigetelő anyagok jól viselik a beépítésből eredő igénybevételeket, de ha kell a töltésépítés, burkolás végrehajtásáig ideiglenes rögzítések betervezése szükséges. A polisztirol alapú hőszigetelőket oldószerektől (oldószeres ragasztók) távoltartással, lágyító tartalmú anyagoktól (lágy PVC) elválasztó réteggel kell védeni.

Tűz

Az építési időszakban felmerülő tűzvédelmi kockázatokon kívül a végleges beépítést követően nincs tűzveszély a terepszint alatt.

climowool DF1

climowool DF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező-, párazáró réteg beépítése – hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák alatt már gyakorta mérlegelt lehetőség az EPS-el történő kombinált alkalmazás, ami számtalan előnyös tulajdonsága miatt megfontolás tárgyát kell képezze.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150+100 mm 120+100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150+200 mm 150+150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150+300 mm 150+250 mm

climowool KF1

climowool KF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező-, párazáró réteg beépítése – hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák alatt már gyakorta mérlegelt lehetőség az EPS-el történő kombinált alkalmazás, ami számtalan előnyös tulajdonsága miatt megfontolás tárgyát kell képezze.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150+100 mm 120+100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150+200 mm 150+150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150+300 mm 150+250 mm

climowool KF2

climowool KF2

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező-, párazáró réteg beépítése – hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák alatt már gyakorta mérlegelt lehetőség az EPS-el történő kombinált alkalmazás, ami számtalan előnyös tulajdonsága miatt megfontolás tárgyát kell képezze.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150+100 mm 120+100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150+200 mm 150+150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150+300 mm 150+250 mm

climowool KF3

climowool KF3

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező-, párazáró réteg beépítése – hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák alatt már gyakorta mérlegelt lehetőség az EPS-el történő kombinált alkalmazás, ami számtalan előnyös tulajdonsága miatt megfontolás tárgyát kell képezze.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150+100 mm 120+100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150+200 mm 150+150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150+300 mm 150+250 mm
Bezár

climowool DF1

climowool DF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák alatt már gyakorta mérlegelt lehetőség az EPS-sel történő kombinált alkalmazás, ami számtalan előnyös tulajdonsága miatt megfontolás tárgyát kell képezze.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 + 100 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 300 mm 150 + 250 mm
Bezár

climowool DF1

climowool DF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – a felső hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák felett célszerűbb az XPS vagy a FormEPS.

A héjazat tartó lécváz alátét deszkája vagy pallója min. 8 cm széles.

A termék szarufák között és alatt, bármilyen tetőhajlásszög esetén alkalmazható. Elhelyezés esetén ajánlott rögzíteni 'Z' vonalban vezetett drótozással. Méretre vágás: a mért értéknél +1-2 cm-rel kell nagyobbra vágni a terméket.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 100 + 150 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 200 + 100 mm 150 + 250 mm
Bezár

climowool DF1

climowool DF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A padlásfödém hőszigetelésének rétegrendi elhelyezkedése, a hőszigetelés anyagválasztása és a konkrét típus meghatározása a padlás tervezett vagy várható használata alapján történik.

Járható padlás esetén mérlegelés tárgyát kell képezze a járási útvonalak elhelyezkedése, valamint a közlekedésen túli ideiglenes, vagy tartós terhelések helye, eloszlása.

Nem járható padlásterek esetén vizsgálni kell, hogy a „nem járhatóság” ténylegesen tud-e teljesülni, pl. búvóterekben, vagy elkerülhetetlen, hogy időszakos karbantartások, ellenőrzések esetén mégis bekövetkeznek, bekövetkezhetnek járásból eredő igénybevételek. Intézkedni kell a kivitelezés során jelentkező terhelésekből eredő hatások kedvezőtlen következményeinek elkerülhetőségéről. Az ilyen esetek döntő hatással vannak a betervezett hőszigeteléssel szemben támasztott terhelhetőségi követelményekre.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm
Bezár

climowool DF1

climowool DF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A padlásfödém hőszigetelésének rétegrendi elhelyezkedése, a hőszigetelés anyagválasztása és a konkrét típus meghatározása a padlás tervezett vagy várható használata alapján történik.

Járható padlás esetén mérlegelés tárgyát kell képezze a járási útvonalak elhelyezkedése, valamint a közlekedésen túli ideiglenes, vagy tartós terhelések helye, eloszlása.

Nem járható padlásterek esetén vizsgálni kell, hogy a „nem járhatóság” ténylegesen tud-e teljesülni, pl. búvóterekben, vagy elkerülhetetlen, hogy időszakos karbantartások, ellenőrzések esetén mégis bekövetkeznek, bekövetkezhetnek járásból eredő igénybevételek. Intézkedni kell a kivitelezés során jelentkező terhelésekből eredő hatások kedvezőtlen következményeinek elkerülhetőségéről. Az ilyen esetek döntő hatással vannak a betervezett hőszigeteléssel szemben támasztott terhelhetőségi követelményekre.

Az üveggyapot elhelyezését követően a felülete nem járható. Amennyiben a járófelület kialakítása követelmény, az a pallóvázra fektetett deszka vagy OSB borítással megoldható.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm
Bezár

climowool DF1 Akustik

climowool DF1 Akustik

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

Alapvetően két belső oldali hőszigetelési megoldás alakult ki. 1. THR (azaz Teljes Hőszigetelő Rendszer) megépítése, de azon a hagyományos homlokzati vékonyvakolat helyett párazáró tapéta, esetleg párazáró festés. 2. Szerelt megoldás, amikor a hőszigetelés vagy a belső burkolatot képező szárazépítőlemez (gipszkarton, gipszrost, CK lemez) tartóváza közé, szakszerűbben közé és alá kerül beépítésre. Ebben az esetben a párazárás a belső burkolat alatt készül padlótól plafonig, faltól falig, felületfolytonosan.

Azonban tudni kell, hogy ilyen esetekben a kerülőutas hőáramlások megmaradnak, illetve a nyári túlmelegedések ellen csak alacsony hatékonyságú védelem érhető el, hisz a külső hőtároló tömeg átmelegedéséből eredő hősugárzást a belső hőszigetelés ugyan lassítja, de megakadályozni nem képes.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

climowool DF1 Akustik

climowool DF1 Akustik

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A belső falak hőszigetelése esetében a megoldások hasonlóak, mint a térelhatároló falak esetében (homlokzaton – falszerkezetben – belső oldalon), de a meteorológiai terhek elmaradása, a kisebb hőmérséklet-különbségek, az eltérő mechanikai (szél, csapadék) és más (rovar, madár, rágcsálók, biológiai) igénybevételek azoktól eltérő anyaghasználatot, felületképzési megoldást és hőszigetelési vastagságot eredményez.

A hőszigetelési igényen túl gyakori a hangszigetelési követelmény. Tudni kell, hogy minden hangszigetelő anyag hőszigetel is (különböző mértékben), de nem minden hőszigetelő anyag hangszigetel! Pl. az ún. műanyag keményhabok, mint a polisztirol termékek normál esetben nem rendelkeznek akusztikai teljesítménnyel, míg a szálas hőszigetelők akusztikai paraméterei is számottevőek (testsűrűségtől függően).

Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai teljesítmény érdekében. Abban az esetben, ha a szigetelőanyag kitölti a bordavastagságot, a szerkezet magasságától függetlenül, rögzítést nem igényel. Minden más esetben a 4,5 m feletti magasság esetén a rögzítés ajánlott.

További információk az üveggyapot akusztikai jellemzőiről

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,25 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 190 mm
Bezár

climowool DF1 Akustik

climowool DF1 Akustik

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített, vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják.

A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Mechanikai rögzítése szükséges, ami történhet dűbelezéssel vagy ragasztással, vagy mindkettő alkalmazásával. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben a hőszigetelés teljesítményének az 50%-át is elérheti. A rontó hatás ellensúlyozása végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy ha lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

climowool DF1 Akustik

climowool DF1 Akustik

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített, vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják.

A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Mechanikai rögzítése szükséges, ami történhet dűbelezéssel vagy ragasztással, vagy mindkettő alkalmazásával. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben a hőszigetelés teljesítményének az 50%-át is elérheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy ha lehetséges, az áttörő elemek számát kell csökkenteni. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

climowool DF1 Akustik

climowool DF1 Akustik

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

Közbenső födémek esetén a hőszigeteléssel ellentétben az akusztikai teljesítményt mindig vizsgálni kell. Könnyű födémek esetében csekély a saját tömeg, ami csak korlátozott léghanggátlás- és lépéshangnyomásszint-csökkenés elérésére képes. A műanyag keményhab hőszigetelők általában nem hangszigetelők – kivéve az ún. LH lépéshangszigetelő termékek. A szálas hőszigetelők számottevő akusztikai teljesítménnyel is rendelkeznek.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy fél-hornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

climowool FD1/V

climowool FD1/V

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

A tartószerkezetileg és akusztikailag megfelelően méretezett falazatra kerülő hőszigetelés és az átszellőztetett légrés elé készülhet falazott, vagy szerelt homlokzatburkolat.

Falazott köpenyfalaknál fontos a megfelelő alapozás, valamint a burkolati és tartó fal közötti tartós mechanikai kapcsolat. Télen a légrétegbe jutó nedvesség, pára a burkolati fal belső oldalán lecsapódhat, ezért a levegőt bevezető nyílásokat úgy kell kiképezni, hogy azok egyúttal a burkolaton lefolyó víz kivezetésére is alkalmasak legyenek más épületszerkezetek veszélyeztetése nélkül.

Szálas hőszigetelők esetén az átszellőző légrés felőli oldalon az üvegfátyol-kasírozás megakadályozza a mozgó levegő – szálak közötti áramlásból eredő – rontó hatását.

A hőszigetelő lemezek beépítése szerelt homlokzatburkolat esetén akkor előnyös, ha a tartó teljes felületet „betakaró” hőszigetelő rétegen keresztül kerül felrögzítésre. Így a hőszigetelés megszakítás nélküli, hőhídmentes (kivéve a rögzítő elemeket). Mivel kéthéjú külső falak légrétegében a levegő mozgását elsősorban a hőmérsékletkülönbségből adódó felhajtóerő határozza meg (csekély hatása van a szélnek), ezért lényeges az átszellőző légrés és a be-, valamint kitorkoló nyílások méretének, kialakításának megtervezése.

Az ajánlott üveggyapot termék teljes keresztmetszetében hidrofób. Homlokzatok hő- és hangszigetelésére magassági korlátozás nélkül felhasználható. Mechanikai rögzítése szükséges. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek (tartószerkezeti és a hőszigetelést rögzítő) rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben olyan mértékű, hogy a hőszigetelés teljesítményét az 50%-ára csökkentheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy amennyiben lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni, esetleg jobb hőszigetelési értékű áttörő elemet kell választani. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott. A légrésben áramló levegő hűtő hatásának csökkentése végett ajánlott a hőszigetelő anyag felületének kasírozása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool FD2/V

climowool FD2/V

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

A tartószerkezetileg és akusztikailag megfelelően méretezett falazatra kerülő hőszigetelés és az átszellőztetett légrés elé készülhet falazott, vagy szerelt homlokzatburkolat.

Falazott köpenyfalaknál fontos a megfelelő alapozás, valamint a burkolati és tartó fal közötti tartós mechanikai kapcsolat. Télen a légrétegbe jutó nedvesség, pára a burkolati fal belső oldalán lecsapódhat, ezért a levegőt bevezető nyílásokat úgy kell kiképezni, hogy azok egyúttal a burkolaton lefolyó víz kivezetésére is alkalmasak legyenek más épületszerkezetek veszélyeztetése nélkül.

Szálas hőszigetelők esetén az átszellőző légrés felőli oldalon az üvegfátyol-kasírozás megakadályozza a mozgó levegő – szálak közötti áramlásból eredő – rontó hatását.

A hőszigetelő lemezek beépítése szerelt homlokzatburkolat esetén akkor előnyös, ha a tartó teljes felületet „betakaró” hőszigetelő rétegen keresztül kerül felrögzítésre. Így a hőszigetelés megszakítás nélküli, hőhídmentes (kivéve a rögzítő elemeket). Mivel kéthéjú külső falak légrétegében a levegő mozgását elsősorban a hőmérsékletkülönbségből adódó felhajtóerő határozza meg (csekély hatása van a szélnek), ezért lényeges az átszellőző légrés és a be-, valamint kitorkoló nyílások méretének, kialakításának megtervezése.

Az ajánlott üveggyapot termék teljes keresztmetszetében hidrofób. Homlokzatok hő- és hangszigetelésére magassági korlátozás nélkül felhasználható. Mechanikai rögzítése szükséges. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek (tartószerkezeti és a hőszigetelést rögzítő) rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben olyan mértékű, hogy a hőszigetelés teljesítményét az 50%-ára csökkentheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy amennyiben lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni, esetleg jobb hőszigetelési értékű áttörő elemet kell választani. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott. A légrésben áramló levegő hűtő hatásának csökkentése végett ajánlott a hőszigetelő anyag felületének kasírozása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool FD3/V

climowool FD3/V

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

A tartószerkezetileg és akusztikailag megfelelően méretezett falazatra kerülő hőszigetelés és az átszellőztetett légrés elé készülhet falazott, vagy szerelt homlokzatburkolat.

Falazott köpenyfalaknál fontos a megfelelő alapozás, valamint a burkolati és tartó fal közötti tartós mechanikai kapcsolat. Télen a légrétegbe jutó nedvesség, pára a burkolati fal belső oldalán lecsapódhat, ezért a levegőt bevezető nyílásokat úgy kell kiképezni, hogy azok egyúttal a burkolaton lefolyó víz kivezetésére is alkalmasak legyenek más épületszerkezetek veszélyeztetése nélkül.

Szálas hőszigetelők esetén az átszellőző légrés felőli oldalon az üvegfátyol-kasírozás megakadályozza a mozgó levegő – szálak közötti áramlásból eredő – rontó hatását.

A hőszigetelő lemezek beépítése szerelt homlokzatburkolat esetén akkor előnyös, ha a tartó teljes felületet „betakaró” hőszigetelő rétegen keresztül kerül felrögzítésre. Így a hőszigetelés megszakítás nélküli, hőhídmentes (kivéve a rögzítő elemeket). Mivel kéthéjú külső falak légrétegében a levegő mozgását elsősorban a hőmérsékletkülönbségből adódó felhajtóerő határozza meg (csekély hatása van a szélnek), ezért lényeges az átszellőző légrés és a be-, valamint kitorkoló nyílások méretének, kialakításának megtervezése.

Az ajánlott üveggyapot termék teljes keresztmetszetében hidrofób. Homlokzatok hő- és hangszigetelésére magassági korlátozás nélkül felhasználható. Mechanikai rögzítése szükséges. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek (tartószerkezeti és a hőszigetelést rögzítő) rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben olyan mértékű, hogy a hőszigetelés teljesítményét az 50%-ára csökkentheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy amennyiben lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni, esetleg jobb hőszigetelési értékű áttörő elemet kell választani. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott. A légrésben áramló levegő hűtő hatásának csökkentése végett ajánlott a hőszigetelő anyag felületének kasírozása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool KF1

climowool KF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák alatt már gyakorta mérlegelt lehetőség az EPS-sel történő kombinált alkalmazás, ami számtalan előnyös tulajdonsága miatt megfontolás tárgyát kell képezze.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 + 100 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 300 mm 150 + 250 mm
Bezár

climowool KF1

climowool KF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – a felső hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák felett célszerűbb az XPS vagy a FormEPS.

A héjazat tartó lécváz alátét deszkája vagy pallója min. 8 cm széles.

Öntartó termék, a szarufák közötti elhelyezés esetén rögzítést nem igényel, (max. nyílásméret: 100 cm) bármilyen tetőhajlásszög esetén alkalmazható. Méretre vágás: a mért értéknél +1-2 cm-rel kell nagyobbra vágni a terméket.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 100 + 150 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 200 + 100 mm 150 + 250 mm
Bezár

climowool KF1

climowool KF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A padlásfödém hőszigetelésének rétegrendi elhelyezkedése, a hőszigetelés anyagválasztása és a konkrét típus meghatározása a padlás tervezett vagy várható használata alapján történik.

Járható padlás esetén mérlegelés tárgyát kell képezze a járási útvonalak elhelyezkedése, valamint a közlekedésen túli ideiglenes, vagy tartós terhelések helye, eloszlása.

Nem járható padlásterek esetén vizsgálni kell, hogy a „nem járhatóság” ténylegesen tud-e teljesülni, pl. búvóterekben, vagy elkerülhetetlen, hogy időszakos karbantartások, ellenőrzések esetén mégis bekövetkeznek, bekövetkezhetnek járásból eredő igénybevételek. Intézkedni kell a kivitelezés során jelentkező terhelésekből eredő hatások kedvezőtlen következményeinek elkerülhetőségéről. Az ilyen esetek döntő hatással vannak a betervezett hőszigeteléssel szemben támasztott terhelhetőségi követelményekre.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm
Bezár

climowool KF1

climowool KF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A padlásfödém hőszigetelésének rétegrendi elhelyezkedése, a hőszigetelés anyagválasztása és a konkrét típus meghatározása a padlás tervezett vagy várható használata alapján történik.

Járható padlás esetén mérlegelés tárgyát kell képezze a járási útvonalak elhelyezkedése, valamint a közlekedésen túli ideiglenes, vagy tartós terhelések helye, eloszlása.

Nem járható padlásterek esetén vizsgálni kell, hogy a „nem járhatóság” ténylegesen tud-e teljesülni, pl. búvóterekben, vagy elkerülhetetlen, hogy időszakos karbantartások, ellenőrzések esetén mégis bekövetkeznek, bekövetkezhetnek járásból eredő igénybevételek. Intézkedni kell a kivitelezés során jelentkező terhelésekből eredő hatások kedvezőtlen következményeinek elkerülhetőségéről. Az ilyen esetek döntő hatással vannak a betervezett hőszigeteléssel szemben támasztott terhelhetőségi követelményekre.

Az üveggyapot elhelyezését követően a felülete nem járható. Amennyiben a járófelület kialakítása követelmény, az a pallóvázra fektetett deszka vagy OSB borítással megoldható.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm
Bezár

climowool KF1

climowool KF1

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A vázas építés önálló szakterületté nőtte ki magát – s abból a szárazépítés –, ahol jól kidolgozott elméleti és gyakorlati megoldásokkal biztosítható a kifogástalan minőség. Ebben a hőszigetelő anyagok energetikai rendeltetésükön túlmenően akusztikai igények kielégítésére is alkalmasak. Így alakult ki, hogy a maghőszigetelésben általánossá váltak a szálas anyagok, míg a homlokzati „kiegészítő” szigetelésként a különböző THR-ek betervezése és megvalósítása, ha vakolt megjelenés az építészeti igény. Burkolatos homlokzatképzéseknél általában a külső hőszigetelés is szálas, de a keresztvázak hőhídhatását figyelembe kell venni bármilyen anyagú a szigetelés.

Fontos tervezési szempont a szerelt technológiájú térelhatároló falak esetében a külső burkolat anyagának megválasztása. Legáltalánosabb az OSB, azt követi a (cementkötésű farost, azaz) CK lemezek elterjedtsége és megjelent a gipszrost is, mit nem papírborítású gipsztermék. Ritkán – megfelelően kezelt – deszkaburkolatok is készülnek. Ez a burkolat, mint a THR hordozó alapja abban az esetben képez tartós és problémamentes együttdolgozást a homlokzati rendszerrel, ha összehangolt a rögzítéstechnika: hordozóalapnak megfelelő ragasztás és megfelelő mechanikai rögzítés-kiegészítés – a csak mechanikailag rögzített THR-ek nem kifogástalanok!

Öntartó termék, a szerkezetbe történő beépítése külön rögzítést nem igényel. Javasolt a vázszerkezet teljes vastagságát kitölteni a hőszigetelő anyaggal a jobb akusztikai és hőszigetelési teljesítmény érdekében.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool KF2

climowool KF2

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák alatt már gyakorta mérlegelt lehetőség az EPS-sel történő kombinált alkalmazás, ami számtalan előnyös tulajdonsága miatt megfontolás tárgyát kell képezze.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 + 100 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 300 mm 150 + 250 mm
Bezár

climowool KF2

climowool KF2

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – a felső hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák felett célszerűbb az XPS vagy a FormEPS.

A héjazat tartó lécváz alátét deszkája vagy pallója min. 8 cm széles.

Öntartó termék, a szarufák közötti elhelyezés esetén rögzítést nem igényel, (max. nyílásméret: 100 cm) bármilyen tetőhajlásszög esetén alkalmazható. Méretre vágás: a mért értéknél +1-2 cm-rel kell nagyobbra vágni a terméket.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 100 + 150 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 200 + 100 mm 150 + 250 mm
Bezár

climowool KF2

climowool KF2

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A padlásfödém hőszigetelésének rétegrendi elhelyezkedése, a hőszigetelés anyagválasztása és a konkrét típus meghatározása a padlás tervezett vagy várható használata alapján történik.

Járható padlás esetén mérlegelés tárgyát kell képezze a járási útvonalak elhelyezkedése, valamint a közlekedésen túli ideiglenes, vagy tartós terhelések helye, eloszlása.

Nem járható padlásterek esetén vizsgálni kell, hogy a „nem járhatóság” ténylegesen tud-e teljesülni, pl. búvóterekben, vagy elkerülhetetlen, hogy időszakos karbantartások, ellenőrzések esetén mégis bekövetkeznek, bekövetkezhetnek járásból eredő igénybevételek. Intézkedni kell a kivitelezés során jelentkező terhelésekből eredő hatások kedvezőtlen következményeinek elkerülhetőségéről. Az ilyen esetek döntő hatással vannak a betervezett hőszigeteléssel szemben támasztott terhelhetőségi követelményekre.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm
Bezár

climowool KF2

climowool KF2

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A padlásfödém hőszigetelésének rétegrendi elhelyezkedése, a hőszigetelés anyagválasztása és a konkrét típus meghatározása a padlás tervezett vagy várható használata alapján történik.

Járható padlás esetén mérlegelés tárgyát kell képezze a járási útvonalak elhelyezkedése, valamint a közlekedésen túli ideiglenes, vagy tartós terhelések helye, eloszlása.

Nem járható padlásterek esetén vizsgálni kell, hogy a „nem járhatóság” ténylegesen tud-e teljesülni, pl. búvóterekben, vagy elkerülhetetlen, hogy időszakos karbantartások, ellenőrzések esetén mégis bekövetkeznek, bekövetkezhetnek járásból eredő igénybevételek. Intézkedni kell a kivitelezés során jelentkező terhelésekből eredő hatások kedvezőtlen következményeinek elkerülhetőségéről. Az ilyen esetek döntő hatással vannak a betervezett hőszigeteléssel szemben támasztott terhelhetőségi követelményekre.

Az üveggyapot elhelyezését követően a felülete nem járható. Amennyiben a járófelület kialakítása követelmény, az a pallóvázra fektetett deszka vagy OSB borítással megoldható.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm
Bezár

climowool KF2

climowool KF2

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A vázas építés önálló szakterületté nőtte ki magát – s abból a szárazépítés –, ahol jól kidolgozott elméleti és gyakorlati megoldásokkal biztosítható a kifogástalan minőség. Ebben a hőszigetelő anyagok energetikai rendeltetésükön túlmenően akusztikai igények kielégítésére is alkalmasak. Így alakult ki, hogy a maghőszigetelésben általánossá váltak a szálas anyagok, míg a homlokzati „kiegészítő” szigetelésként a különböző THR-ek betervezése és megvalósítása, ha vakolt megjelenés az építészeti igény. Burkolatos homlokzatképzéseknél általában a külső hőszigetelés is szálas, de a keresztvázak hőhídhatását figyelembe kell venni bármilyen anyagú a szigetelés.

Fontos tervezési szempont a szerelt technológiájú térelhatároló falak esetében a külső burkolat anyagának megválasztása. Legáltalánosabb az OSB, azt követi a (cementkötésű farost, azaz) CK lemezek elterjedtsége és megjelent a gipszrost is, mit nem papírborítású gipsztermék. Ritkán – megfelelően kezelt – deszkaburkolatok is készülnek. Ez a burkolat, mint a THR hordozó alapja abban az esetben képez tartós és problémamentes együttdolgozást a homlokzati rendszerrel, ha összehangolt a rögzítéstechnika: hordozóalapnak megfelelő ragasztás és megfelelő mechanikai rögzítés-kiegészítés – a csak mechanikailag rögzített THR-ek nem kifogástalanok!

Öntartó termék, a szerkezetbe történő beépítése külön rögzítést nem igényel. Javasolt a vázszerkezet teljes vastagságát kitölteni a hőszigetelő anyaggal a jobb akusztikai és hőszigetelési teljesítmény érdekében.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool KF3

climowool KF3

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák alatt már gyakorta mérlegelt lehetőség az EPS-sel történő kombinált alkalmazás, ami számtalan előnyös tulajdonsága miatt megfontolás tárgyát kell képezze.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 + 100 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 300 mm 150 + 250 mm
Bezár

climowool KF3

climowool KF3

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – a felső hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák felett célszerűbb az XPS vagy a FormEPS.

A héjazat tartó lécváz alátét deszkája vagy pallója min. 8 cm széles.

Öntartó termék, a szarufák közötti elhelyezés esetén rögzítést nem igényel, (max. nyílásméret: 100 cm) bármilyen tetőhajlásszög esetén alkalmazható. Méretre vágás: a mért értéknél +1-2 cm-rel kell nagyobbra vágni a terméket.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 100 + 150 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 200 + 100 mm 150 + 250 mm
Bezár

climowool KF3

climowool KF3

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A padlásfödém hőszigetelésének rétegrendi elhelyezkedése, a hőszigetelés anyagválasztása és a konkrét típus meghatározása a padlás tervezett vagy várható használata alapján történik.

Járható padlás esetén mérlegelés tárgyát kell képezze a járási útvonalak elhelyezkedése, valamint a közlekedésen túli ideiglenes, vagy tartós terhelések helye, eloszlása.

Nem járható padlásterek esetén vizsgálni kell, hogy a „nem járhatóság” ténylegesen tud-e teljesülni, pl. búvóterekben, vagy elkerülhetetlen, hogy időszakos karbantartások, ellenőrzések esetén mégis bekövetkeznek, bekövetkezhetnek járásból eredő igénybevételek. Intézkedni kell a kivitelezés során jelentkező terhelésekből eredő hatások kedvezőtlen következményeinek elkerülhetőségéről. Az ilyen esetek döntő hatással vannak a betervezett hőszigeteléssel szemben támasztott terhelhetőségi követelményekre.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm
Bezár

climowool KF3

climowool KF3

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • 2.1Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A padlásfödém hőszigetelésének rétegrendi elhelyezkedése, a hőszigetelés anyagválasztása és a konkrét típus meghatározása a padlás tervezett vagy várható használata alapján történik.

Járható padlás esetén mérlegelés tárgyát kell képezze a járási útvonalak elhelyezkedése, valamint a közlekedésen túli ideiglenes, vagy tartós terhelések helye, eloszlása.

Nem járható padlásterek esetén vizsgálni kell, hogy a „nem járhatóság” ténylegesen tud-e teljesülni, pl. búvóterekben, vagy elkerülhetetlen, hogy időszakos karbantartások, ellenőrzések esetén mégis bekövetkeznek, bekövetkezhetnek járásból eredő igénybevételek. Intézkedni kell a kivitelezés során jelentkező terhelésekből eredő hatások kedvezőtlen következményeinek elkerülhetőségéről. Az ilyen esetek döntő hatással vannak a betervezett hőszigeteléssel szemben támasztott terhelhetőségi követelményekre.

Az üveggyapot elhelyezését követően a felülete nem járható. Amennyiben a járófelület kialakítása követelmény, az a pallóvázra fektetett deszka vagy OSB borítással megoldható.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm
Bezár

climowool KF3

climowool KF3

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + alatt
 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Külső falak >> Szerelt falban

A vázas építés önálló szakterületté nőtte ki magát – s abból a szárazépítés –, ahol jól kidolgozott elméleti és gyakorlati megoldásokkal biztosítható a kifogástalan minőség. Ebben a hőszigetelő anyagok energetikai rendeltetésükön túlmenően akusztikai igények kielégítésére is alkalmasak. Így alakult ki, hogy a maghőszigetelésben általánossá váltak a szálas anyagok, míg a homlokzati „kiegészítő” szigetelésként a különböző THR-ek betervezése és megvalósítása, ha vakolt megjelenés az építészeti igény. Burkolatos homlokzatképzéseknél általában a külső hőszigetelés is szálas, de a keresztvázak hőhídhatását figyelembe kell venni bármilyen anyagú a szigetelés.

Fontos tervezési szempont a szerelt technológiájú térelhatároló falak esetében a külső burkolat anyagának megválasztása. Legáltalánosabb az OSB, azt követi a (cementkötésű farost, azaz) CK lemezek elterjedtsége és megjelent a gipszrost is, mit nem papírborítású gipsztermék. Ritkán – megfelelően kezelt – deszkaburkolatok is készülnek. Ez a burkolat, mint a THR hordozó alapja abban az esetben képez tartós és problémamentes együttdolgozást a homlokzati rendszerrel, ha összehangolt a rögzítéstechnika: hordozóalapnak megfelelő ragasztás és megfelelő mechanikai rögzítés-kiegészítés – a csak mechanikailag rögzített THR-ek nem kifogástalanok!

Öntartó termék, a szerkezetbe történő beépítése külön rögzítést nem igényel. Javasolt a vázszerkezet teljes vastagságát kitölteni a hőszigetelő anyaggal a jobb akusztikai és hőszigetelési teljesítmény érdekében.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool TW1

climowool TW1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A vázas építés önálló szakterületté nőtte ki magát – s abból a szárazépítés –, ahol jól kidolgozott elméleti és gyakorlati megoldásokkal biztosítható a kifogástalan minőség. Ebben a hőszigetelő anyagok energetikai rendeltetésükön túlmenően akusztikai igények kielégítésére is alkalmasak. Így alakult ki, hogy a maghőszigetelésben általánossá váltak a szálas anyagok, míg a homlokzati „kiegészítő” szigetelésként a különböző THR-ek betervezése és megvalósítása, ha vakolt megjelenés az építészeti igény. Burkolatos homlokzatképzéseknél általában a külső hőszigetelés is szálas, de a keresztvázak hőhídhatását figyelembe kell venni bármilyen anyagú a szigetelés.

Fontos tervezési szempont a szerelt technológiájú térelhatároló falak esetében a külső burkolat anyagának megválasztása. Legáltalánosabb az OSB, azt követi a (cementkötésű farost, azaz) CK lemezek elterjedtsége és megjelent a gipszrost is, mit nem papírborítású gipsztermék. Ritkán – megfelelően kezelt – deszkaburkolatok is készülnek. Ez a burkolat, mint a THR hordozó alapja abban az esetben képez tartós és problémamentes együttdolgozást a homlokzati rendszerrel, ha összehangolt a rögzítéstechnika: hordozóalapnak megfelelő ragasztás és megfelelő mechanikai rögzítés-kiegészítés – a csak mechanikailag rögzített THR-ek nem kifogástalanok!

Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai és hőszigetelési teljesítmény érdekében. Abban az esetben, ha a szigetelőanyag kitölti a bordavastagságot, a szerkezet magasságától függetlenül, rögzítést nem igényel. Minden más esetben a 4,5 m feletti magasság esetén a rögzítés ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool TW1

climowool TW1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

Alapvetően két belső oldali hőszigetelési megoldás alakult ki. 1. THR (azaz Teljes Hőszigetelő Rendszer) megépítése, de azon a hagyományos homlokzati vékonyvakolat helyett párazáró tapéta, esetleg párazáró festés. 2. Szerelt megoldás, amikor a hőszigetelés vagy a belső burkolatot képező szárazépítőlemez (gipszkarton, gipszrost, CK lemez) tartóváza közé, szakszerűbben közé és alá kerül beépítésre. Ebben az esetben a párazárás a belső burkolat alatt készül padlótól plafonig, faltól falig, felületfolytonosan.

Azonban tudni kell, hogy ilyen esetekben a kerülőutas hőáramlások megmaradnak, illetve a nyári túlmelegedések ellen csak alacsony hatékonyságú védelem érhető el, hisz a külső hőtároló tömeg átmelegedéséből eredő hősugárzást a belső hőszigetelés ugyan lassítja, de megakadályozni nem képes.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

climowool TW1

climowool TW1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A belső falak hőszigetelése esetében a megoldások hasonlóak, mint a térelhatároló falak esetében (homlokzaton – falszerkezetben – belső oldalon), de a meteorológiai terhek elmaradása, a kisebb hőmérséklet-különbségek, az eltérő mechanikai (szél, csapadék) és más (rovar, madár, rágcsálók, biológiai) igénybevételek azoktól eltérő anyaghasználatot, felületképzési megoldást és hőszigetelési vastagságot eredményez.

A hőszigetelési igényen túl gyakori a hangszigetelési követelmény. Tudni kell, hogy minden hangszigetelő anyag hőszigetel is (különböző mértékben), de nem minden hőszigetelő anyag hangszigetel! Pl. az ún. műanyag keményhabok, mint a polisztirol termékek normál esetben nem rendelkeznek akusztikai teljesítménnyel, míg a szálas hőszigetelők akusztikai paraméterei is számottevőek (testsűrűségtől függően).

Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai teljesítmény érdekében. Abban az esetben, ha a szigetelőanyag kitölti a bordavastagságot, a szerkezet magasságától függetlenül, rögzítést nem igényel. Minden más esetben a 4,5 m feletti magasság esetén a rögzítés ajánlott.

További információk az üveggyapot akusztikai jellemzőiről

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,25 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 190 mm
Bezár

climowool TW1

climowool TW1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített, vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják.

A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Mechanikai rögzítése szükséges, ami történhet dűbelezéssel vagy ragasztással, vagy mindkettő alkalmazásával. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben a hőszigetelés teljesítményének az 50%-át is elérheti. A rontó hatás ellensúlyozása végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy ha lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

climowool TW1

climowool TW1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített, vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják.

A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Mechanikai rögzítése szükséges, ami történhet dűbelezéssel vagy ragasztással, vagy mindkettő alkalmazásával. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben a hőszigetelés teljesítményének az 50%-át is elérheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy ha lehetséges, az áttörő elemek számát kell csökkenteni. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

climowool TW1

climowool TW1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

Közbenső födémek esetén a hőszigeteléssel ellentétben az akusztikai teljesítményt mindig vizsgálni kell. Könnyű födémek esetében csekély a saját tömeg, ami csak korlátozott léghanggátlás- és lépéshangnyomásszint-csökkenés elérésére képes. A műanyag keményhab hőszigetelők általában nem hangszigetelők – kivéve az ún. LH lépéshangszigetelő termékek. A szálas hőszigetelők számottevő akusztikai teljesítménnyel is rendelkeznek.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy fél-hornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

climowool TWR1

climowool TWR1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A vázas építés önálló szakterületté nőtte ki magát – s abból a szárazépítés –, ahol jól kidolgozott elméleti és gyakorlati megoldásokkal biztosítható a kifogástalan minőség. Ebben a hőszigetelő anyagok energetikai rendeltetésükön túlmenően akusztikai igények kielégítésére is alkalmasak. Így alakult ki, hogy a maghőszigetelésben általánossá váltak a szálas anyagok, míg a homlokzati „kiegészítő” szigetelésként a különböző THR-ek betervezése és megvalósítása, ha vakolt megjelenés az építészeti igény. Burkolatos homlokzatképzéseknél általában a külső hőszigetelés is szálas, de a keresztvázak hőhídhatását figyelembe kell venni bármilyen anyagú a szigetelés.

Fontos tervezési szempont a szerelt technológiájú térelhatároló falak esetében a külső burkolat anyagának megválasztása. Legáltalánosabb az OSB, azt követi a (cementkötésű farost, azaz) CK lemezek elterjedtsége és megjelent a gipszrost is, mit nem papírborítású gipsztermék. Ritkán – megfelelően kezelt – deszkaburkolatok is készülnek. Ez a burkolat, mint a THR hordozó alapja abban az esetben képez tartós és problémamentes együttdolgozást a homlokzati rendszerrel, ha összehangolt a rögzítéstechnika: hordozóalapnak megfelelő ragasztás és megfelelő mechanikai rögzítés-kiegészítés – a csak mechanikailag rögzített THR-ek nem kifogástalanok!

Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai és hőszigetelési teljesítmény érdekében. Abban az esetben, ha a szigetelőanyag kitölti a bordavastagságot, a szerkezet magasságától függetlenül, rögzítést nem igényel. Minden más esetben a 4,5 m feletti magasság esetén a rögzítés ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool TWR1

climowool TWR1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

Alapvetően két belső oldali hőszigetelési megoldás alakult ki. 1. THR (azaz Teljes Hőszigetelő Rendszer) megépítése, de azon a hagyományos homlokzati vékonyvakolat helyett párazáró tapéta, esetleg párazáró festés. 2. Szerelt megoldás, amikor a hőszigetelés vagy a belső burkolatot képező szárazépítőlemez (gipszkarton, gipszrost, CK lemez) tartóváza közé, szakszerűbben közé és alá kerül beépítésre. Ebben az esetben a párazárás a belső burkolat alatt készül padlótól plafonig, faltól falig, felületfolytonosan.

Azonban tudni kell, hogy ilyen esetekben a kerülőutas hőáramlások megmaradnak, illetve a nyári túlmelegedések ellen csak alacsony hatékonyságú védelem érhető el, hisz a külső hőtároló tömeg átmelegedéséből eredő hősugárzást a belső hőszigetelés ugyan lassítja, de megakadályozni nem képes.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

climowool TWR1

climowool TWR1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A belső falak hőszigetelése esetében a megoldások hasonlóak, mint a térelhatároló falak esetében (homlokzaton – falszerkezetben – belső oldalon), de a meteorológiai terhek elmaradása, a kisebb hőmérséklet-különbségek, az eltérő mechanikai (szél, csapadék) és más (rovar, madár, rágcsálók, biológiai) igénybevételek azoktól eltérő anyaghasználatot, felületképzési megoldást és hőszigetelési vastagságot eredményez.

A hőszigetelési igényen túl gyakori a hangszigetelési követelmény. Tudni kell, hogy minden hangszigetelő anyag hőszigetel is (különböző mértékben), de nem minden hőszigetelő anyag hangszigetel! Pl. az ún. műanyag keményhabok, mint a polisztirol termékek normál esetben nem rendelkeznek akusztikai teljesítménnyel, míg a szálas hőszigetelők akusztikai paraméterei is számottevőek (testsűrűségtől függően).

Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai teljesítmény érdekében. Abban az esetben, ha a szigetelőanyag kitölti a bordavastagságot, a szerkezet magasságától függetlenül, rögzítést nem igényel. Minden más esetben a 4,5 m feletti magasság esetén a rögzítés ajánlott.

További információk az üveggyapot akusztikai jellemzőiről

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,25 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 190 mm
Bezár

climowool TWR1

climowool TWR1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített, vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják.

A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Mechanikai rögzítése szükséges, ami történhet dűbelezéssel vagy ragasztással, vagy mindkettő alkalmazásával. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben a hőszigetelés teljesítményének az 50%-át is elérheti. A rontó hatás ellensúlyozása végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy ha lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

climowool TWR1

climowool TWR1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített, vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják.

A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Mechanikai rögzítése szükséges, ami történhet dűbelezéssel vagy ragasztással, vagy mindkettő alkalmazásával. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben a hőszigetelés teljesítményének az 50%-át is elérheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy ha lehetséges, az áttörő elemek számát kell csökkenteni. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

climowool TWR1

climowool TWR1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

Közbenső födémek esetén a hőszigeteléssel ellentétben az akusztikai teljesítményt mindig vizsgálni kell. Könnyű födémek esetében csekély a saját tömeg, ami csak korlátozott léghanggátlás- és lépéshangnyomásszint-csökkenés elérésére képes. A műanyag keményhab hőszigetelők általában nem hangszigetelők – kivéve az ún. LH lépéshangszigetelő termékek. A szálas hőszigetelők számottevő akusztikai teljesítménnyel is rendelkeznek.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy fél-hornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

climowool WKP1

climowool WKP1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

A vázas építés önálló szakterületté nőtte ki magát – s abból a szárazépítés –, ahol jól kidolgozott elméleti és gyakorlati megoldásokkal biztosítható a kifogástalan minőség. Ebben a hőszigetelő anyagok energetikai rendeltetésükön túlmenően akusztikai igények kielégítésére is alkalmasak. Így alakult ki, hogy a maghőszigetelésben általánossá váltak a szálas anyagok, míg a homlokzati „kiegészítő” szigetelésként a különböző THR-ek betervezése és megvalósítása, ha vakolt megjelenés az építészeti igény. Burkolatos homlokzatképzéseknél általában a külső hőszigetelés is szálas, de a keresztvázak hőhídhatását figyelembe kell venni bármilyen anyagú a szigetelés.

Fontos tervezési szempont a szerelt technológiájú térelhatároló falak esetében a külső burkolat anyagának megválasztása. Legáltalánosabb az OSB, azt követi a (cementkötésű farost, azaz) CK lemezek elterjedtsége és megjelent a gipszrost is, mit nem papírborítású gipsztermék. Ritkán – megfelelően kezelt – deszkaburkolatok is készülnek. Ez a burkolat, mint a THR hordozó alapja abban az esetben képez tartós és problémamentes együttdolgozást a homlokzati rendszerrel, ha összehangolt a rögzítéstechnika: hordozóalapnak megfelelő ragasztás és megfelelő mechanikai rögzítés-kiegészítés – a csak mechanikailag rögzített THR-ek nem kifogástalanok!

Öntartó termék, a szerkezetbe történő beépítése külön rögzítést nem igényel. Javasolt a vázszerkezet teljes vastagságát kitölteni a hőszigetelő anyaggal a jobb akusztikai és hőszigetelési teljesítmény érdekében.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool WKP1

climowool WKP1

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

A tartószerkezetileg és akusztikailag megfelelően méretezett falazatra kerülő hőszigetelés és az átszellőztetett légrés elé készülhet falazott, vagy szerelt homlokzatburkolat.

Falazott köpenyfalaknál fontos a megfelelő alapozás, valamint a burkolati és tartó fal közötti tartós mechanikai kapcsolat. Télen a légrétegbe jutó nedvesség, pára a burkolati fal belső oldalán lecsapódhat, ezért a levegőt bevezető nyílásokat úgy kell kiképezni, hogy azok egyúttal a burkolaton lefolyó víz kivezetésére is alkalmasak legyenek más épületszerkezetek veszélyeztetése nélkül.

Szálas hőszigetelők esetén az átszellőző légrés felőli oldalon az üvegfátyol-kasírozás megakadályozza a mozgó levegő – szálak közötti áramlásból eredő – rontó hatását.

A hőszigetelő lemezek beépítése szerelt homlokzatburkolat esetén akkor előnyös, ha a tartó teljes felületet „betakaró” hőszigetelő rétegen keresztül kerül felrögzítésre. Így a hőszigetelés megszakítás nélküli, hőhídmentes (kivéve a rögzítő elemeket). Mivel kéthéjú külső falak légrétegében a levegő mozgását elsősorban a hőmérsékletkülönbségből adódó felhajtóerő határozza meg (csekély hatása van a szélnek), ezért lényeges az átszellőző légrés és a be-, valamint kitorkoló nyílások méretének, kialakításának megtervezése.

Az ajánlott üveggyapot termék teljes keresztmetszetében hidrofób. Homlokzatok hő- és hangszigetelésére magassági korlátozás nélkül felhasználható. Mechanikai rögzítése szükséges. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek (tartószerkezeti és a hőszigetelést rögzítő) rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben olyan mértékű, hogy a hőszigetelés teljesítményét az 50%-ára csökkentheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy amennyiben lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni, esetleg jobb hőszigetelési értékű áttörő elemet kell választani. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott. A légrésben áramló levegő hűtő hatásának csökkentése végett ajánlott a hőszigetelő anyag felületének kasírozása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool WKP2

climowool WKP2

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

A vázas építés önálló szakterületté nőtte ki magát – s abból a szárazépítés –, ahol jól kidolgozott elméleti és gyakorlati megoldásokkal biztosítható a kifogástalan minőség. Ebben a hőszigetelő anyagok energetikai rendeltetésükön túlmenően akusztikai igények kielégítésére is alkalmasak. Így alakult ki, hogy a maghőszigetelésben általánossá váltak a szálas anyagok, míg a homlokzati „kiegészítő” szigetelésként a különböző THR-ek betervezése és megvalósítása, ha vakolt megjelenés az építészeti igény. Burkolatos homlokzatképzéseknél általában a külső hőszigetelés is szálas, de a keresztvázak hőhídhatását figyelembe kell venni bármilyen anyagú a szigetelés.

Fontos tervezési szempont a szerelt technológiájú térelhatároló falak esetében a külső burkolat anyagának megválasztása. Legáltalánosabb az OSB, azt követi a (cementkötésű farost, azaz) CK lemezek elterjedtsége és megjelent a gipszrost is, mit nem papírborítású gipsztermék. Ritkán – megfelelően kezelt – deszkaburkolatok is készülnek. Ez a burkolat, mint a THR hordozó alapja abban az esetben képez tartós és problémamentes együttdolgozást a homlokzati rendszerrel, ha összehangolt a rögzítéstechnika: hordozóalapnak megfelelő ragasztás és megfelelő mechanikai rögzítés-kiegészítés – a csak mechanikailag rögzített THR-ek nem kifogástalanok!

Öntartó termék, a szerkezetbe történő beépítése külön rögzítést nem igényel. Javasolt a vázszerkezet teljes vastagságát kitölteni a hőszigetelő anyaggal a jobb akusztikai és hőszigetelési teljesítmény érdekében.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool WKP2

climowool WKP2

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

A tartószerkezetileg és akusztikailag megfelelően méretezett falazatra kerülő hőszigetelés és az átszellőztetett légrés elé készülhet falazott, vagy szerelt homlokzatburkolat.

Falazott köpenyfalaknál fontos a megfelelő alapozás, valamint a burkolati és tartó fal közötti tartós mechanikai kapcsolat. Télen a légrétegbe jutó nedvesség, pára a burkolati fal belső oldalán lecsapódhat, ezért a levegőt bevezető nyílásokat úgy kell kiképezni, hogy azok egyúttal a burkolaton lefolyó víz kivezetésére is alkalmasak legyenek más épületszerkezetek veszélyeztetése nélkül.

Szálas hőszigetelők esetén az átszellőző légrés felőli oldalon az üvegfátyol-kasírozás megakadályozza a mozgó levegő – szálak közötti áramlásból eredő – rontó hatását.

A hőszigetelő lemezek beépítése szerelt homlokzatburkolat esetén akkor előnyös, ha a tartó teljes felületet „betakaró” hőszigetelő rétegen keresztül kerül felrögzítésre. Így a hőszigetelés megszakítás nélküli, hőhídmentes (kivéve a rögzítő elemeket). Mivel kéthéjú külső falak légrétegében a levegő mozgását elsősorban a hőmérsékletkülönbségből adódó felhajtóerő határozza meg (csekély hatása van a szélnek), ezért lényeges az átszellőző légrés és a be-, valamint kitorkoló nyílások méretének, kialakításának megtervezése.

Az ajánlott üveggyapot termék teljes keresztmetszetében hidrofób. Homlokzatok hő- és hangszigetelésére magassági korlátozás nélkül felhasználható. Mechanikai rögzítése szükséges. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek (tartószerkezeti és a hőszigetelést rögzítő) rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben olyan mértékű, hogy a hőszigetelés teljesítményét az 50%-ára csökkentheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy amennyiben lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni, esetleg jobb hőszigetelési értékű áttörő elemet kell választani. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott. A légrésben áramló levegő hűtő hatásának csökkentése végett ajánlott a hőszigetelő anyag felületének kasírozása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool WKP3

climowool WKP3

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

A vázas építés önálló szakterületté nőtte ki magát – s abból a szárazépítés –, ahol jól kidolgozott elméleti és gyakorlati megoldásokkal biztosítható a kifogástalan minőség. Ebben a hőszigetelő anyagok energetikai rendeltetésükön túlmenően akusztikai igények kielégítésére is alkalmasak. Így alakult ki, hogy a maghőszigetelésben általánossá váltak a szálas anyagok, míg a homlokzati „kiegészítő” szigetelésként a különböző THR-ek betervezése és megvalósítása, ha vakolt megjelenés az építészeti igény. Burkolatos homlokzatképzéseknél általában a külső hőszigetelés is szálas, de a keresztvázak hőhídhatását figyelembe kell venni bármilyen anyagú a szigetelés.

Fontos tervezési szempont a szerelt technológiájú térelhatároló falak esetében a külső burkolat anyagának megválasztása. Legáltalánosabb az OSB, azt követi a (cementkötésű farost, azaz) CK lemezek elterjedtsége és megjelent a gipszrost is, mit nem papírborítású gipsztermék. Ritkán – megfelelően kezelt – deszkaburkolatok is készülnek. Ez a burkolat, mint a THR hordozó alapja abban az esetben képez tartós és problémamentes együttdolgozást a homlokzati rendszerrel, ha összehangolt a rögzítéstechnika: hordozóalapnak megfelelő ragasztás és megfelelő mechanikai rögzítés-kiegészítés – a csak mechanikailag rögzített THR-ek nem kifogástalanok!

Öntartó termék, a szerkezetbe történő beépítése külön rögzítést nem igényel. Javasolt a vázszerkezet teljes vastagságát kitölteni a hőszigetelő anyaggal a jobb akusztikai és hőszigetelési teljesítmény érdekében.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

climowool WKP3

climowool WKP3

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Szerelt falban
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak

A tartószerkezetileg és akusztikailag megfelelően méretezett falazatra kerülő hőszigetelés és az átszellőztetett légrés elé készülhet falazott, vagy szerelt homlokzatburkolat.

Falazott köpenyfalaknál fontos a megfelelő alapozás, valamint a burkolati és tartó fal közötti tartós mechanikai kapcsolat. Télen a légrétegbe jutó nedvesség, pára a burkolati fal belső oldalán lecsapódhat, ezért a levegőt bevezető nyílásokat úgy kell kiképezni, hogy azok egyúttal a burkolaton lefolyó víz kivezetésére is alkalmasak legyenek más épületszerkezetek veszélyeztetése nélkül.

Szálas hőszigetelők esetén az átszellőző légrés felőli oldalon az üvegfátyol-kasírozás megakadályozza a mozgó levegő – szálak közötti áramlásból eredő – rontó hatását.

A hőszigetelő lemezek beépítése szerelt homlokzatburkolat esetén akkor előnyös, ha a tartó teljes felületet „betakaró” hőszigetelő rétegen keresztül kerül felrögzítésre. Így a hőszigetelés megszakítás nélküli, hőhídmentes (kivéve a rögzítő elemeket). Mivel kéthéjú külső falak légrétegében a levegő mozgását elsősorban a hőmérsékletkülönbségből adódó felhajtóerő határozza meg (csekély hatása van a szélnek), ezért lényeges az átszellőző légrés és a be-, valamint kitorkoló nyílások méretének, kialakításának megtervezése.

Az ajánlott üveggyapot termék teljes keresztmetszetében hidrofób. Homlokzatok hő- és hangszigetelésére magassági korlátozás nélkül felhasználható. Mechanikai rögzítése szükséges. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek (tartószerkezeti és a hőszigetelést rögzítő) rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben olyan mértékű, hogy a hőszigetelés teljesítményét az 50%-ára csökkentheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy amennyiben lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni, esetleg jobb hőszigetelési értékű áttörő elemet kell választani. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott. A légrésben áramló levegő hűtő hatásának csökkentése végett ajánlott a hőszigetelő anyag felületének kasírozása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 100 mm 90 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 120 mm 100 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm 200 mm
Bezár

Drain’S

Drain’S

Alkalmazási területek

 • Terepszint alatt >> Felületszivárogtató - Csak szivárogtató

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő FormEPS felületszivárgók esetében előre meg kell határozni az ideiglenes rögzítés módját. (Véglegesen a földnyomás biztosítja az elmozdulás-mentességet – ha szabályos a földvisszatöltés! Hangsúlyosan meg kell fogalmazni a tervekben, hogy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők mellé csak rétegesen visszatöltött és gondosan tömörített talaj kerülhet – a gyakorlatban tapasztalható utólagos /töltés/talaj-ülepedés a hőszigetelés roncsolódásához vezet!).

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő FormEPS felületszivárogtató termékek, a nem nedvszívó vízszigeteléshez speciális ragasztókkal rögzíthetőek (hideg-bitumentapasz -Montaplaszt-, egykomponensen PUR ragasztóhab -INSTA-STIK- stb.)

A szivárogtatót a hőszigetelésen kívül kell beépíteni és a geotextil szűrőréteg kerül a talaj vagy szivárgó felé.

Bezár

Frontrock Max E

Frontrock Max E

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit WOOL

A THR hőszigetelő anyagának – hőszigetelő képességén túli – műszaki teljesítményei alapján dönthető el a THR típus megválasztása.

Az EPS alapú THR az általános, tradicionális megoldás, a grafitadalékos (neoWall) THR azonos hőszigetelési vastagságnál nagyobb hatékonysággal rendelkezik, a zártcellás hőszigetelővel (XPS, FormEPS) készülő THR nedves környezetben is hőszigetel, míg a nem éghető (MW) hőszigetelőjű THR tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

A különböző hőszigetelő anyagok kombinált alkalmazhatósága lehetővé teszi, hogy egy épületen az eltérő igénybevételekhez ideálisan illeszkedő teljesítményt nyújtson a THR. Pl. lábazaton zártcellás hőszigetelővel, általános helyen EPS-sel, tűzvédelmi betétként MW-val, nedves és kedvezőtlen benapozottsági környezetben szilikon-, vagy szilikát-vékonyvakolat záró réteggel.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

neoWall

neoWall

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit GRAY

A THR hőszigetelő anyagának – hőszigetelő képességén túli – műszaki teljesítményei alapján dönthető el a THR típus megválasztása.

Az EPS alapú THR az általános, tradicionális megoldás, a grafitadalékos (neoWall) THR azonos hőszigetelési vastagságnál nagyobb hatékonysággal rendelkezik, a zártcellás hőszigetelővel (XPS, FormEPS) készülő THR nedves környezetben is hőszigetel, míg a nem éghető (MW) hőszigetelőjű THR tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

A különböző hőszigetelő anyagok kombinált alkalmazhatósága lehetővé teszi, hogy egy épületen az eltérő igénybevételekhez ideálisan illeszkedő teljesítményt nyújtson a THR. Pl. lábazaton zártcellás hőszigetelővel, általános helyen EPS-sel, tűzvédelmi betétként MW-val, nedves és kedvezőtlen benapozottsági környezetben szilikon-, vagy szilikát-vékonyvakolat záró réteggel.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 190 mm
Bezár

neoWall E

neoWall E

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit GRAY

A THR hőszigetelő anyagának – hőszigetelő képességén túli – műszaki teljesítményei alapján dönthető el a THR típus megválasztása.

Az EPS alapú THR az általános, tradicionális megoldás, a grafitadalékos (neoWall) THR azonos hőszigetelési vastagságnál nagyobb hatékonysággal rendelkezik, a zártcellás hőszigetelővel (XPS, FormEPS) készülő THR nedves környezetben is hőszigetel, míg a nem éghető (MW) hőszigetelőjű THR tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

A különböző hőszigetelő anyagok kombinált alkalmazhatósága lehetővé teszi, hogy egy épületen az eltérő igénybevételekhez ideálisan illeszkedő teljesítményt nyújtson a THR. Pl. lábazaton zártcellás hőszigetelővel, általános helyen EPS-sel, tűzvédelmi betétként MW-val, nedves és kedvezőtlen benapozottsági környezetben szilikon-, vagy szilikát-vékonyvakolat záró réteggel.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 190 mm
Bezár

Nikecell D (EPS 80)

Nikecell D (EPS 80)

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit EPS
 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> Nikecell rendszer
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A THR hőszigetelő anyagának – hőszigetelő képességén túli – műszaki teljesítményei alapján dönthető el a THR típus megválasztása.

Az EPS alapú THR az általános, tradicionális megoldás, a grafitadalékos (neoWall) THR azonos hőszigetelési vastagságnál nagyobb hatékonysággal rendelkezik, a zártcellás hőszigetelővel (XPS, FormEPS) készülő THR nedves környezetben is hőszigetel, míg a nem éghető (MW) hőszigetelőjű THR tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

A különböző hőszigetelő anyagok kombinált alkalmazhatósága lehetővé teszi, hogy egy épületen az eltérő igénybevételekhez ideálisan illeszkedő teljesítményt nyújtson a THR. Pl. lábazaton zártcellás hőszigetelővel, általános helyen EPS-sel, tűzvédelmi betétként MW-val, nedves és kedvezőtlen benapozottsági környezetben szilikon-, vagy szilikát-vékonyvakolat záró réteggel.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

Nikecell D (EPS 80)

Nikecell D (EPS 80)

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit EPS
 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> Nikecell rendszer
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A THR hőszigetelő anyagának -hőszigetelő képességén túli- műszaki teljesítményei alapján dönthető el a THR típus megválasztása.

Az EPS alapú THR az általános, tradicionális megoldás, a grafitadalékos (neoWall) THR azonos hőszigetelési vastagságnál nagyobb hatékonysággal rendelkezik, a zártcellás hőszigetelővel (XPS, FormEPS) készülő THR nedves környezetben is hőszigetel, míg a nem éghető (MW) hőszigetelőjű THR tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

A különböző hőszigetelő anyagok kombinált alkalmazhatósága lehetővé teszi, hogy egy épületen az eltérő igénybevételekhez ideálisan illeszkedő teljesítményt nyújtson a THR. Pl. lábazaton zártcellás hőszigetelővel, általános helyen EPS-sel, tűzvédelmi betétként MW-val, nedves és kedvezőtlen benapozottsági környezetben szilikon-, vagy szilikát-vékonyvakolat záró réteggel.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

Nikecell D (EPS 80)

Nikecell D (EPS 80)

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit EPS
 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> Nikecell rendszer
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

Alapvetően két belső oldali hőszigetelési megoldás alakult ki. 1. THR (azaz Teljes Hőszigetelő Rendszer) megépítése, de azon a hagyományos homlokzati vékonyvakolat helyett párazáró tapéta, esetleg párazáró festés. 2. Szerelt megoldás, amikor a hőszigetelés vagy a belső burkolatot képező száraz építőlemez (gipszkarton, gipszrost, CK lemez) tartóváza közé, szakszerűbben közé és alá kerül beépítésre. Ebben az esetben a párazárás a belső burkolat alatt készül padlótól plafonig, faltól falig, felületfolytonosan.

Azonban tudni kell, hogy ilyen esetekben a kerülőutas hőáramlások megmaradnak, illetve a nyári túlmelegedések ellen csak alacsony hatékonyságú védelem érhető el, hisz a külső hőtároló tömeg átmelegedéséből eredő hősugárzást a belső hőszigetelés ugyan lassítja, de megakadályozni nem képes.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

Nikecell D (EPS 80)

Nikecell D (EPS 80)

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit EPS
 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> Nikecell rendszer
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között. (Ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el.)

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

Nikecell D (EPS 80)

Nikecell D (EPS 80)

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit EPS
 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> Nikecell rendszer
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

Nikecell D (EPS 80)

Nikecell D (EPS 80)

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit EPS
 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> Nikecell rendszer
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

Nikecell D (EPS 80)

Nikecell D (EPS 80)

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit EPS
 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> Nikecell rendszer
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 100

Nikecell (EPS) 100

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Zárófödémek >> Lapostető nem járható
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre

A padlásfödém hőszigetelésének rétegrendi elhelyezkedése, a hőszigetelés anyagválasztása és a konkrét típus meghatározása a padlás tervezett vagy várható használata alapján történik.

Járható padlás esetén mérlegelés tárgyát kell képezze a járási útvonalak elhelyezkedése, valamint a közlekedésen túli ideiglenes, vagy tartós terhelések helye, eloszlása.

Nem járható padlásterek esetén vizsgálni kell, hogy a „nem járhatóság” ténylegesen tud-e teljesülni, pl. búvóterekben, vagy elkerülhetetlen, hogy időszakos karbantartások, ellenőrzések esetén mégis bekövetkeznek, bekövetkezhetnek járásból eredő igénybevételek. Intézkedni kell a kivitelezés során jelentkező terhelésekből eredő hatások kedvezőtlen következményeinek elkerülhetőségéről. Az ilyen esetek döntő hatással vannak a betervezett hőszigeteléssel szemben támasztott terhelhetőségi követelményekre.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 100

Nikecell (EPS) 100

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető nem járható
 • Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre

A nem járható lapostetők is készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 100

Nikecell (EPS) 100

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető nem járható
 • Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre

Az EPS hőszigetelő anyagok legszilárdabb típusa (EPS 200) 10% anyag-összenyomódás mellett legfeljebb 200 kPa (rövid idejű) nyomófeszültségnek tehetők ki, ami tartós terhek esetén – mint pl. padlók alatt – kb.10 tonna maximális terhelést képes elviselni. A biztonság javára ez jelentősen kisebb, de normál terhelések esetén (lakótér, iroda, oktatási intézmény stb.) az EPS 100-as (általában „lépésálló”-ként megnevezett) anyagok az elterjedtek.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy félhornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 260 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 100

Nikecell (EPS) 100

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető nem járható
 • Zárófödémek >> Padlásfödém járható
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre

Közbenső födémek esetén a hőszigeteléssel ellentétben az akusztikai teljesítményt mindig vizsgálni kell. Könnyű födémek esetében csekély a sajáttömeg, ami csak korlátozott léghanggátlás- és lépéshangnyomásszint-csökkenés elérésére képes. A műanyag keményhab hőszigetelők általában nem hangszigetelők – kivéve az ún. LH lépéshangszigetelő termékek. A szálas hőszigetelők számottevő akusztikai teljesítménnyel is rendelkeznek.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy félhornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 150

Nikecell (EPS) 150

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Zöldtetőkön telepített jelentős gyökérzettel rendelkező növények esetén a gyökérálló vízszigetelések alkalmazása szükséges.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 150

Nikecell (EPS) 150

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

Kivitelezés-technológiailag különbséget kell tenni a szigetelést védő és a szigetelést tartó falas vízszigetelések között, de a vízszigetelésen belül elhelyezésre kerülő hőszigetelés mindkét esetben hasonló. A vízszigetelésen belül beépítésre kerülő hőszigetelők esetében előre meg kell határozni az ideiglenes rögzítés módját – véglegesen a beszorító habarcs biztosítja az elmozdulás-mentességet.

Az előtérbe kerülő szigetelést védő rétegek (drain-lemezek) esetében a szigetelést tartó falak helyett a védett megoldás terjed, amikor a nem zártcellás hőszigetelésre kerülő vízszigetelés rögzítése mindkét anyaggal (hőszigetelés – vízszigetelés) összeférhető ragasztókkal történhet (hideg-bitumentapasz -Montaplaszt-, egykomponensen PUR ragasztóhab -INSTA-STIK- stb.). A vízszigetelés külső védőrétege biztosítja az épséget, míg az épület melletti visszatöltést követő földnyomás gondoskodik a hőszigetelés stabilitásáról.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 150

Nikecell (EPS) 150

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Zöldtetőkön telepített jelentős gyökérzettel rendelkező növények esetén a gyökérálló vízszigetelések alkalmazása szükséges.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 150

Nikecell (EPS) 150

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 150

Nikecell (EPS) 150

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 150

Nikecell (EPS) 150

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

Az EPS hőszigetelő anyagok legszilárdabb típusa (EPS 200) 10% anyag-összenyomódás mellett legfeljebb 200 kPa (rövid idejű) nyomófeszültségnek tehetők ki, ami tartós terhek esetén – mint pl. padlók alatt – kb.10 tonna maximális terhelést képes elviselni. A biztonság javára ez jelentősen kisebb, de normál terhelések esetén (lakótér, iroda, oktatási intézmény stb.) az EPS 100-as (általában „lépésálló”-ként megnevezett) anyagok az elterjedtek.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy félhornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 260 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 150

Nikecell (EPS) 150

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

Közbenső födémek esetén a hőszigeteléssel ellentétben az akusztikai teljesítményt mindig vizsgálni kell. Könnyű födémek esetében csekély a sajáttömeg, ami csak korlátozott léghanggátlás- és lépéshangnyomásszint-csökkenés elérésére képes. A műanyag keményhab hőszigetelők általában nem hangszigetelők – kivéve az ún. LH lépéshangszigetelő termékek. A szálas hőszigetelők számottevő akusztikai teljesítménnyel is rendelkeznek.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy félhornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 200

Nikecell (EPS) 200

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

Kivitelezés-technológiailag különbséget kell tenni a szigetelést védő és a szigetelést tartó falas vízszigetelések között, de a vízszigetelésen belül elhelyezésre kerülő hőszigetelés mindkét esetben hasonló. A vízszigetelésen belül beépítésre kerülő hőszigetelők esetében előre meg kell határozni az ideiglenes rögzítés módját – véglegesen a beszorító habarcs biztosítja az elmozdulás-mentességet.

Az előtérbe kerülő szigetelést védő rétegek (drain-lemezek) esetében a szigetelést tartó falak helyett a védett megoldás terjed, amikor a nem zártcellás hőszigetelésre kerülő vízszigetelés rögzítése mindkét anyaggal (hőszigetelés – vízszigetelés) összeférhető ragasztókkal történhet (hideg-bitumentapasz -Montaplaszt-, egykomponensen PUR ragasztóhab -INSTA-STIK- stb.). A vízszigetelés külső védőrétege biztosítja az épséget, míg az épület melletti visszatöltést követő földnyomás gondoskodik a hőszigetelés stabilitásáról.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 200

Nikecell (EPS) 200

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Zöldtetőkön telepített jelentős gyökérzettel rendelkező növények esetén a gyökérálló vízszigetelések alkalmazása szükséges.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 200

Nikecell (EPS) 200

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 200

Nikecell (EPS) 200

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 200

Nikecell (EPS) 200

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelésen belül
 • Közbenső födém >> Csak hőszigetelésre
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen belül

Az EPS hőszigetelő anyagok legszilárdabb típusa (EPS 200) 10% anyag-összenyomódás mellett legfeljebb 200 kPa (rövid idejű) nyomófeszültségnek tehetők ki, ami tartós terhek esetén – mint pl. padlók alatt – kb.10 tonna maximális terhelést képes elviselni. A biztonság javára ez jelentősen kisebb, de normál terhelések esetén (lakótér, iroda, oktatási intézmény stb.) az EPS 100-as (általában „lépésálló”-ként megnevezett) anyagok az elterjedtek.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy félhornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 260 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 30

Nikecell (EPS) 30

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Falazott szerkezetben

Az átszellőztetett, légrés nélküli réteges falak esetében a külső kéreg vagy falazat stabilitását legalább kiborulás ellen biztosítani kell. Amennyiben a külső réteg nem önhordó, még nagyobb körültekintést igényel annak a teherhordó szerkezetre történő függesztése. Ennek legáltalánosabb módja a különböző bekötő vagy lehorgonyzó elemek alkalmazása, ami szinte mindig rozsdamentes acél. A korrózióvédelmi szempontok figyelembevétele elkerülhetetlen! Azonban vizsgálni kell a jó hővezető acélbetétek hőhídhatását, ezáltal azok hőszigetelést befolyásoló hatékonyságcsökkentő következményét. A hőszigetelés méretezése során ezt figyelembe kell venni. Pl. 4 db/m2 Ø8-as acél bekötő elem a tervezési értéket (λ = 0,04 W/mK) több mint 50%-kal (0,062 W/mK-re) növeli.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 80 mm 70 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 100 mm 90 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 30

Nikecell (EPS) 30

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Falazott szerkezetben

Az átszellőztetett, légrés nélküli réteges falak esetében a külső kéreg vagy falazat stabilitását legalább kiborulás ellen biztosítani kell. Amennyiben a külső réteg nem önhordó, még nagyobb körültekintést igényel annak a teherhordó szerkezetre történő függesztése. Ennek legáltalánosabb módja a különböző bekötő vagy lehorgonyzó elemek alkalmazása, ami szinte mindig rozsdamentes acél. A korrózióvédelmi szempontok figyelembevétele elkerülhetetlen! Azonban vizsgálni kell a jó hővezető acélbetétek hőhídhatását, ezáltal azok hőszigetelést befolyásoló hatékonyságcsökkentő következményét. A hőszigetelés méretezése során ezt figyelembe kell venni. Pl. 4 db/m2 Ø8-as acél bekötő elem a tervezési értéket (λ = 0,04 W/mK) több mint 50%-kal (0,062 W/mK-re) növeli.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 80 mm 70 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 100 mm 90 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 70

Nikecell (EPS) 70

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Külső falak >> Falazott szerkezetben
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Belső falak >> Csak hőszigetelésre
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött

A padlásfödém hőszigetelésének rétegrendi elhelyezkedése, a hőszigetelés anyagválasztása és a konkrét típus meghatározása a padlás tervezett vagy várható használata alapján történik.

Járható padlás esetén mérlegelés tárgyát kell képezze a járási útvonalak elhelyezkedése, valamint a közlekedésen túli ideiglenes, vagy tartós terhelések helye, eloszlása.

Nem járható padlásterek esetén vizsgálni kell, hogy a „nem járhatóság” ténylegesen tud-e teljesülni, pl. búvóterekben, vagy elkerülhetetlen, hogy időszakos karbantartások, ellenőrzések esetén mégis bekövetkeznek, bekövetkezhetnek járásból eredő igénybevételek. Intézkedni kell a kivitelezés során jelentkező terhelésekből eredő hatások kedvezőtlen következményeinek elkerülhetőségéről. Az ilyen esetek döntő hatással vannak a betervezett hőszigeteléssel szemben támasztott terhelhetőségi követelményekre.

Az üveggyapot elhelyezését követően a felülete nem járható. Amennyiben a járófelület kialakítása követelmény, az a pallóvázra fektetett deszka vagy OSB borítással megoldható.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,30 150 mm 120 mm 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás  0,25 220 mm 180 mm 160 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 300 mm 250 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 70

Nikecell (EPS) 70

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Külső falak >> Falazott szerkezetben
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Belső falak >> Csak hőszigetelésre
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött

Az átszellőztetett, légrés nélküli réteges falak esetében a külső kéreg vagy falazat stabilitását legalább kiborulás ellen biztosítani kell. Amennyiben a külső réteg nem önhordó, még nagyobb körültekintést igényel annak a teherhordó szerkezetre történő függesztése. Ennek legáltalánosabb módja a különböző bekötő vagy lehorgonyzó elemek alkalmazása, ami szinte mindig rozsdamentes acél. A korrózióvédelmi szempontok figyelembevétele elkerülhetetlen! Azonban vizsgálni kell a jó hővezető acélbetétek hőhídhatását, ezáltal azok hőszigetelést befolyásoló hatékonyságcsökkentő következményét. A hőszigetelés méretezése során ezt figyelembe kell venni. Pl. 4 db/m2 Ø8-as acél bekötő elem a tervezési értéket (λ = 0,04 W/mK) több mint 50%-kal (0,062 W/mK-re) növeli.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 80 mm 70 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 100 mm 90 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 70

Nikecell (EPS) 70

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Külső falak >> Falazott szerkezetben
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Belső falak >> Csak hőszigetelésre
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött

Alapvetően két belső oldali hőszigetelési megoldás alakult ki. 1. THR (azaz Teljes Hőszigetelő Rendszer) megépítése, de azon a hagyományos homlokzati vékonyvakolat helyett párazáró tapéta, esetleg párazáró festés. 2. Szerelt megoldás, amikor a hőszigetelés vagy a belső burkolatot képező száraz építőlemez (gipszkarton, gipszrost, CK lemez) tartóváza közé, szakszerűbben közé és alá kerül beépítésre. Ebben az esetben a párazárás a belső burkolat alatt készül padlótól plafonig, faltól falig, felületfolytonosan.

Azonban tudni kell, hogy ilyen esetekben a kerülőutas hőáramlások megmaradnak, illetve a nyári túlmelegedések ellen csak alacsony hatékonyságú védelem érhető el, hisz a külső hőtároló tömeg átmelegedéséből eredő hősugárzást a belső hőszigetelés ugyan lassítja, de megakadályozni nem képes.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 70

Nikecell (EPS) 70

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Külső falak >> Falazott szerkezetben
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Belső falak >> Csak hőszigetelésre
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött

Alapvetően két belső oldali hőszigetelési megoldás alakult ki. 1. THR (azaz Teljes Hőszigetelő Rendszer) megépítése, de azon a hagyományos homlokzati vékonyvakolat helyett párazáró tapéta, esetleg párazáró festés. 2. Szerelt megoldás, amikor a hőszigetelés vagy a belső burkolatot képező szárazépítőlemez (gipszkarton, gipszrost, CK lemez) tartóváza közé, szakszerűbben közé és alá kerül beépítésre. Ebben az esetben a párazárás a belső burkolat alatt készül padlótól plafonig, faltól falig, felületfolytonosan.

Azonban tudni kell, hogy ilyen esetekben a kerülőutas hőáramlások megmaradnak, illetve a nyári túlmelegedések ellen csak alacsony hatékonyságú védelem érhető el, hisz a külső hőtároló tömeg átmelegedéséből eredő hősugárzást a belső hőszigetelés ugyan lassítja, de megakadályozni nem képes.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 70

Nikecell (EPS) 70

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Külső falak >> Falazott szerkezetben
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Belső falak >> Csak hőszigetelésre
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött

A belső falak hőszigetelése esetében a megoldások hasonlóak, mint a térelhatároló falak esetében (homlokzaton – falszerkezetben – belső oldalon), de a meteorológiai terhek elmaradása, a kisebb hőmérsékletkülönbségek, az eltérő mechanikai (szél, csapadék) és más (rovar, madár, rágcsálók, biológiai) igénybevételek azoktól eltérő anyaghasználatot, felületképzési megoldást és hőszigetelési vastagságot eredményez.

A hőszigetelési igényen túl gyakori a hangszigetelési követelmény. Tudni kell, hogy minden hangszigetelő anyag hőszigetel is (különböző mértékben), de nem minden hőszigetelő anyag hangszigetel! Pl. az ún. műanyag keményhabok, mint a polisztirol termékek normál esetben nem rendelkeznek akusztikai teljesítménnyel, míg a szálas hőszigetelők akusztikai paraméterei is számottevőek (testsűrűségtől függően).

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,25 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 190 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 70

Nikecell (EPS) 70

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Külső falak >> Falazott szerkezetben
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Belső falak >> Csak hőszigetelésre
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített, vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják.

A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Mechanikai rögzítése szükséges, ami történhet dűbelezéssel vagy ragasztással, vagy mindkettő alkalmazásával. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben a hőszigetelés teljesítményének az 50%-át is elérheti. A rontó hatás ellensúlyozása végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy ha lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

Nikecell (EPS) 70

Nikecell (EPS) 70

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Padlásfödém nem járható
 • Külső falak >> Falazott szerkezetben
 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Külső falak >> Belső oldali hőszigetelés vakolva
 • Belső falak >> Csak hőszigetelésre
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített, vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják.

A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Mechanikai rögzítése szükséges, ami történhet dűbelezéssel vagy ragasztással, vagy mindkettő alkalmazásával. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben a hőszigetelés teljesítményének az 50%-át is elérheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy ha lehetséges, az áttörő elemek számát kell csökkenteni. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

Perimeter S 35

Perimeter S 35

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – a felső hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák felett célszerűbb az XPS vagy a FormEPS.

A héjazat tartó lécváz alátét deszkája vagy pallója min. 8 cm széles.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 100 + 150 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 200 + 100 mm 150 + 250 mm
Bezár

Perimeter S 35

Perimeter S 35

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – a tető feletti hőszigetelés felett tetővédő fólia, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, ráccsal (madarak, rovarok ellen!)

Koporsófödémek esetében a hőszigetelés alatti párafékezés, párazárás általában nem indokolt, de azt minden esetben páratechnikai ellenőrzés alapján lehet eldönteni.

A szarufák feletti hőszigetelés anyaga XPS vagy FormEPS.

A héjazat tartó lécváz alátét deszkája vagy pallója min. 8 cm széles.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 120+120 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 140+140 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 120+120+140 mm
Bezár

Perimeter S 35

Perimeter S 35

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők esetében előre meg kell határozni az ideiglenes rögzítés módját. (Véglegesen a földnyomás biztosítja az elmozdulás-mentességet –, ha szabályos a földvisszatöltés! Hangsúlyosan meg kell fogalmazni a tervekben, hogy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők mellé csak rétegesen visszatöltött és gondosan tömörített talaj kerülhet – a gyakorlatban tapasztalható utólagos /töltés/talaj-ülepedés a hőszigetelés roncsolódásához vezet!)

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő FormEPS és XPS termékek sima felületűek, a vízszigetelés nem nedvszívó, ezért speciális ragasztók szükségesek (hideg-bitumentapasz -Montaplaszt-, egykomponensen PUR ragasztóhab -INSTA-STIK- stb.).

Ha a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelés felületszivárgóval kombináltan készül, akkor a szivárogtatót a hőszigetelésen kívül kell beépíteni.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm
Bezár

Perimeter S 35

Perimeter S 35

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelő felületszivárgók esetében előre meg kell határozni az ideiglenes rögzítés módját. (Véglegesen a földnyomás biztosítja az elmozdulás-mentességet – ha szabályos a földvisszatöltés! Hangsúlyosan meg kell fogalmazni a tervekben, hogy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők mellé csak rétegesen visszatöltött és gondosan tömörített talaj kerülhet – a gyakorlatban tapasztalható utólagos /töltés/talaj-ülepedés a hőszigetelés roncsolódásához vezet!)

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő FormEPS felületszivárogtató termékek, a nem nedvszívó vízszigeteléshez speciális ragasztókkal rögzíthetőek (hideg-bitumentapasz -Montaplaszt-, egykomponensen PUR ragasztóhab -INSTA-STIK- stb.).

A szivárogtatót a hőszigetelésen kívül kell beépíteni és a geotextil szűrőréteg kerül a talaj vagy szivárgó felé.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm
Bezár

Perimeter S 35

Perimeter S 35

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelés nélküli padlókban, vagy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok FormEPS (formahabosított expandált polisztirol – vízfelvétele 1% alatti), vagy XPS (extrudált polisztirol – vízfelvétele 0,2% alatti). Mindkét termék alsó terhelhetőségi mértéke ott kezdődik, ahol az EPS (expandált polisztirol) hőszigetelők terhelhetőségi értéke véget ér.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy fél-hornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 260 mm 220 mm
Bezár

PerimeterDrain

PerimeterDrain

Alkalmazási területek

 • Terepszint alatt >> Felületszivárogtató - Hőszigetelésre is

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelő felületszivárgók esetében előre meg kell határozni az ideiglenes rögzítés módját. (Véglegesen a földnyomás biztosítja az elmozdulás-mentességet – ha szabályos a földvisszatöltés! Hangsúlyosan meg kell fogalmazni a tervekben, hogy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők mellé csak rétegesen visszatöltött és gondosan tömörített talaj kerülhet – a gyakorlatban tapasztalható utólagos /töltés/talaj-ülepedés a hőszigetelés roncsolódásához vezet!)

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő FormEPS felületszivárogtató termékek, a nem nedvszívó vízszigeteléshez speciális ragasztókkal rögzíthetőek (hideg-bitumentapasz -Montaplaszt-, egykomponensen PUR ragasztóhab -INSTA-STIK- stb.).

A szivárogtatót a hőszigetelésen kívül kell beépíteni és a geotextil szűrőréteg kerül a talaj vagy szivárgó felé.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm
Bezár

PerimeterDuo

PerimeterDuo

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A THR hőszigetelő anyagának – hőszigetelő képességén túli – műszaki teljesítményei alapján dönthető el a THR típus megválasztása.

Az EPS alapú THR az általános, tradicionális megoldás, a grafitadalékos (neoWall) THR azonos hőszigetelési vastagságnál nagyobb hatékonysággal rendelkezik, a zártcellás hőszigetelővel (XPS, FormEPS) készülő THR nedves környezetben is hőszigetel, míg a nem éghető (MW) hőszigetelőjű THR tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

A különböző hőszigetelő anyagok kombinált alkalmazhatósága lehetővé teszi, hogy egy épületen az eltérő igénybevételekhez ideálisan illeszkedő teljesítményt nyújtson a THR. Pl. lábazaton zártcellás hőszigetelővel, általános helyen EPS-sel, tűzvédelmi betétként MW-val, nedves és kedvezőtlen benapozottsági környezetben szilikon-, vagy szilikát-vékonyvakolat záró réteggel.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 190 mm
Bezár

PerimeterDuo

PerimeterDuo

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A lábazat homlokzati megjelenése (mint látszó felület) különböző kivitelben készülhet. Általános a vakolt megoldás, de ebben az esetben a betervezett hőszigetelő anyaggal szemben követelmény, hogy az ún. vakolathordó vagy vakolható legyen. Zártcellás hőszigetelő anyagok esetében a vakolathordó képesség csak speciális gyártási eljárásokkal érhető el (FormEPS – rácsbordás, XPS – érdesített vagy felületnövelt bordázatos).

Építészeti megfontolás az a tervezési lehetőség, hogy a lábazat külső síkja a homlokzat síkjával megegyezik, vagy attól beljebb, esetleg kijjebb helyezkedik el. A három eset más részletkialakítási megoldást igényel. Ha egy síkban van homlokzat és lábazat, akkor folyamatos a felületerősítés. Ha beljebb helyezkedik el a lábazat, akkor vízorrképzés szükséges. Ha kijjebb áll a lábazati sík, akkor a képződő párkány fokozott vízterheléshez igazodó lezárás kell (esetlen fedkő, lemezes lefedés stb.).

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

PerimeterDuo

PerimeterDuo

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A lábazat homlokzati megjelenése (mint látszó felület) különböző kivitelben készülhet. Általános a vakolt megoldás, de a különböző burkolatok alkalmazása esetén is követelmény, hogy a hőszigetelő anyag ún. zártcellás szerkezetű legyen (rácsbordás – FormEPS, érdesített vagy felületnövelt bordázatos – XPS). A burkolat lehet ragasztott, szerelt vagy falazott kivitelű. Mindegyik esetben vizsgálni kell a páratechnikai viszonyokat. Önhordó burkolati megoldások esetében is megoldandó a kiborulás elleni rögzítés (ragasztott vagy mechanikai – a rögzítőelemek hőhídhatását figyelembe kell venni!).

Építészeti megfontolás az a tervezési lehetőség, hogy a lábazat külső síkja a homlokzat síkjával megegyezik, vagy attól beljebb, esetleg kijjebb helyezkedik el. A három eset más részletkialakítási megoldást igényel. Ha egy síkban van homlokzat és lábazat, akkor folyamatos a felületerősítés. Ha beljebb helyezkedik el a lábazat akkor vízorrképzés szükséges. Ha kijjebb áll a lábazati sík, akkor a képződő párkány fokozott vízterheléshez igazodó lezárás kell (esetlen fedkő, lemezes lefedés stb.).

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

PerimeterDuo

PerimeterDuo

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között. (Ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el.)

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

PerimeterDuo

PerimeterDuo

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

PerimeterDuo

PerimeterDuo

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

PerimeterDuo

PerimeterDuo

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

RP-PL

RP-PL

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit WOOL

A THR hőszigetelő anyagának – hőszigetelő képességén túli – műszaki teljesítményei alapján dönthető el a THR típus megválasztása.

Az EPS alapú THR az általános, tradicionális megoldás, a grafitadalékos (neoWall) THR azonos hőszigetelési vastagságnál nagyobb hatékonysággal rendelkezik, a zártcellás hőszigetelővel (XPS, FormEPS) készülő THR nedves környezetben is hőszigetel, míg a nem éghető (MW) hőszigetelőjű THR tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

A különböző hőszigetelő anyagok kombinált alkalmazhatósága lehetővé teszi, hogy egy épületen az eltérő igénybevételekhez ideálisan illeszkedő teljesítményt nyújtson a THR. Pl. lábazaton zártcellás hőszigetelővel, általános helyen EPS-sel, tűzvédelmi betétként MW-val, nedves és kedvezőtlen benapozottsági környezetben szilikon-, vagy szilikát-vékonyvakolat záró réteggel.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

RP-PT

RP-PT

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit WOOL

A THR hőszigetelő anyagának – hőszigetelő képességén túli – műszaki teljesítményei alapján dönthető el a THR típus megválasztása.

Az EPS alapú THR az általános, tradicionális megoldás, a grafitadalékos (neoWall) THR azonos hőszigetelési vastagságnál nagyobb hatékonysággal rendelkezik, a zártcellás hőszigetelővel (XPS, FormEPS) készülő THR nedves környezetben is hőszigetel, míg a nem éghető (MW) hőszigetelőjű THR tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

A különböző hőszigetelő anyagok kombinált alkalmazhatósága lehetővé teszi, hogy egy épületen az eltérő igénybevételekhez ideálisan illeszkedő teljesítményt nyújtson a THR. Pl. lábazaton zártcellás hőszigetelővel, általános helyen EPS-sel, tűzvédelmi betétként MW-val, nedves és kedvezőtlen benapozottsági környezetben szilikon-, vagy szilikát-vékonyvakolat záró réteggel.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

Schwenk TP R0

Schwenk TP R0

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

Alapvetően két belső oldali hőszigetelési megoldás alakult ki. 1. THR (azaz Teljes Hőszigetelő Rendszer) megépítése, de azon a hagyományos homlokzati vékonyvakolat helyett párazáró tapéta, esetleg párazáró festés. 2. Szerelt megoldás, amikor a hőszigetelés vagy a belső burkolatot képező szárazépítőlemez (gipszkarton, gipszrost, CK lemez) tartóváza közé, szakszerűbben közé és alá kerül beépítésre. Ebben az esetben a párazárás a belső burkolat alatt készül padlótól plafonig, faltól falig, felületfolytonosan.

Azonban tudni kell, hogy ilyen esetekben a kerülőutas hőáramlások megmaradnak, illetve a nyári túlmelegedések ellen csak alacsony hatékonyságú védelem érhető el, hisz a külső hőtároló tömeg átmelegedéséből eredő hősugárzást a belső hőszigetelés ugyan lassítja, de megakadályozni nem képes.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

Schwenk TP R0

Schwenk TP R0

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A belső falak hőszigetelése esetében a megoldások hasonlóak, mint a térelhatároló falak esetében (homlokzaton – falszerkezetben – belső oldalon), de a meteorológiai terhek elmaradása, a kisebb hőmérséklet-különbségek, az eltérő mechanikai (szél, csapadék) és más (rovar, madár, rágcsálók, biológiai) igénybevételek azoktól eltérő anyaghasználatot, felületképzési megoldást és hőszigetelési vastagságot eredményez.

A hőszigetelési igényen túl gyakori a hangszigetelési követelmény. Tudni kell, hogy minden hangszigetelő anyag hőszigetel is (különböző mértékben), de nem minden hőszigetelő anyag hangszigetel! Pl. az ún. műanyag keményhabok, mint a polisztirol termékek normál esetben nem rendelkeznek akusztikai teljesítménnyel, míg a szálas hőszigetelők akusztikai paraméterei is számottevőek (testsűrűségtől függően).

Javasolt a bordavastagság hézagmentes kitöltése szigetelőanyaggal a jobb akusztikai teljesítmény érdekében. A vázszerkezetben külön rögzítést nem igényel.

További információk az üveggyapot akusztikai jellemzőiről

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,25 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 190 mm
Bezár

Schwenk TP R0

Schwenk TP R0

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített, vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják.

A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Mechanikai rögzítése szükséges, ami történhet dűbelezéssel vagy ragasztással, vagy mindkettő alkalmazásával. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben a hőszigetelés teljesítményének az 50%-át is elérheti. A rontó hatás ellensúlyozása végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy ha lehetséges az áttörő elemek számát kell csökkenteni. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

Schwenk TP R0

Schwenk TP R0

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített, vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják.

A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Mechanikai rögzítése szükséges, ami történhet dűbelezéssel vagy ragasztással, vagy mindkettő alkalmazásával. A hőszigetelést áttörő rögzítő elemek rontó hatását figyelembe kell venni! A rontó hatás egyes esetekben a hőszigetelés teljesítményének az 50%-át is elérheti. A rontó hatás ellensúlyozás végett a hőszigetelés vastagságát kell növelni, vagy ha lehetséges, az áttörő elemek számát kell csökkenteni. Hőtechnikai ellenőrzés mindenképp ajánlott.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

Schwenk TP R0

Schwenk TP R0

Alkalmazási területek

 • Külső falak >> Átszellőztetett légréses falak
 • Belső falak >> Akusztikai követelmény is
 • Pincemennyezet >> Álmennyezet mögött
 • Árkádfödém >> Álmennyezet mögött
 • Közbenső födém >> Akusztikai követelmény is

Közbenső födémek esetén a hőszigeteléssel ellentétben az akusztikai teljesítményt mindig vizsgálni kell. Könnyű födémek esetében csekély a saját tömeg, ami csak korlátozott léghanggátlás- és lépéshangnyomásszint-csökkenés elérésére képes. A műanyag keményhab hőszigetelők általában nem hangszigetelők – kivéve az ún. LH lépéshangszigetelő termékek. A szálas hőszigetelők számottevő akusztikai teljesítménnyel is rendelkeznek.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy fél-hornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

Styrodur 2500 C

Styrodur 2500 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők esetében előre meg kell határozni az ideiglenes rögzítés módját. (Véglegesen a földnyomás biztosítja az elmozdulás-mentességet –, ha szabályos a földvisszatöltés! Hangsúlyosan meg kell fogalmazni a tervekben, hogy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők mellé csak rétegesen visszatöltött és gondosan tömörített talaj kerülhet – a gyakorlatban tapasztalható utólagos /töltés/talaj-ülepedés a hőszigetelés roncsolódásához vezet!)

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő FormEPS és XPS termékek sima felületűek, a vízszigetelés nem nedvszívó, ezért speciális ragasztók szükségesek (hideg-bitumentapasz -Montaplaszt-, egykomponensen PUR ragasztóhab -INSTA-STIK- stb.).

Ha a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelés felületszivárgóval kombináltan készül, akkor a szivárogtatót a hőszigetelésen kívül kell beépíteni.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm
Bezár

Styrodur 2500 C

Styrodur 2500 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Zöldtetőkön telepített jelentős gyökérzettel rendelkező növények esetén a gyökérálló vízszigetelések alkalmazása szükséges.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 2500 C

Styrodur 2500 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 2500 C

Styrodur 2500 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 2500 C

Styrodur 2500 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelés nélküli padlókban, vagy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok FormEPS (formahabosított expandált polisztirol – vízfelvétele 1% alatti), vagy XPS (extrudált polisztirol – vízfelvétele 0,2% alatti). Mindkét termék alsó terhelhetőségi mértéke ott kezdődik, ahol az EPS (expandált polisztirol) hőszigetelők terhelhetőségi értéke véget ér.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy fél-hornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 260 mm 220 mm
Bezár

Styrodur 2800 C

Styrodur 2800 C

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A THR hőszigetelő anyagának – hőszigetelő képességén túli – műszaki teljesítményei alapján dönthető el a THR típus megválasztása.

Az EPS alapú THR az általános, tradicionális megoldás, a grafitadalékos (neoWall) THR azonos hőszigetelési vastagságnál nagyobb hatékonysággal rendelkezik, a zártcellás hőszigetelővel (XPS, FormEPS) készülő THR nedves környezetben is hőszigetel, míg a nem éghető (MW) hőszigetelőjű THR tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

A különböző hőszigetelő anyagok kombinált alkalmazhatósága lehetővé teszi, hogy egy épületen az eltérő igénybevételekhez ideálisan illeszkedő teljesítményt nyújtson a THR. Pl. lábazaton zártcellás hőszigetelővel, általános helyen EPS-sel, tűzvédelmi betétként MW-val, nedves és kedvezőtlen benapozottsági környezetben szilikon-, vagy szilikát-vékonyvakolat záró réteggel.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 190 mm
Bezár

Styrodur 2800 C

Styrodur 2800 C

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A THR hőszigetelő anyagának – hőszigetelő képességén túli – műszaki teljesítményei alapján dönthető el a THR típus megválasztása.

Az EPS alapú THR az általános, tradicionális megoldás, a grafitadalékos (neoWall) THR azonos hőszigetelési vastagságnál nagyobb hatékonysággal rendelkezik, a zártcellás hőszigetelővel (XPS, FormEPS) készülő THR nedves környezetben is hőszigetel, míg a nem éghető (MW) hőszigetelőjű THR tűzvédelmi korlátozás nélkül alkalmazható.

A különböző hőszigetelő anyagok kombinált alkalmazhatósága lehetővé teszi, hogy egy épületen az eltérő igénybevételekhez ideálisan illeszkedő teljesítményt nyújtson a THR. Pl. lábazaton zártcellás hőszigetelővel, általános helyen EPS-sel, tűzvédelmi betétként MW-val, nedves és kedvezőtlen benapozottsági környezetben szilikon-, vagy szilikát-vékonyvakolat záró réteggel.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 50 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 190 mm
Bezár

Styrodur 2800 C

Styrodur 2800 C

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A lábazat homlokzati megjelenése (mint látszó felület) különböző kivitelben készülhet. Általános a vakolt megoldás, de ebben az esetben a betervezett hőszigetelő anyaggal szemben követelmény, hogy az ún. vakolathordó vagy vakolható legyen. Zártcellás hőszigetelő anyagok esetében a vakolathordó képesség csak speciális gyártási eljárásokkal érhető el (FormEPS – rácsbordás, XPS – érdesített vagy felületnövelt bordázatos).

Építészeti megfontolás az a tervezési lehetőség, hogy a lábazat külső síkja a homlokzat síkjával megegyezik, vagy attól beljebb, esetleg kijjebb helyezkedik el. A három eset más részletkialakítási megoldást igényel. Ha egy síkban van homlokzat és lábazat, akkor folyamatos a felületerősítés. Ha beljebb helyezkedik el a lábazat, akkor vízorrképzés szükséges. Ha kijjebb áll a lábazati sík, akkor a képződő párkány fokozott vízterheléshez igazodó lezárás kell (esetlen fedkő, lemezes lefedés stb.).

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

Styrodur 2800 C

Styrodur 2800 C

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A lábazat homlokzati megjelenése (mint látszó felület) különböző kivitelben készülhet. Általános a vakolt megoldás, de a különböző burkolatok alkalmazása esetén is követelmény, hogy a hőszigetelő anyag ún. zártcellás szerkezetű legyen (rácsbordás – FormEPS, érdesített vagy felületnövelt bordázatos – XPS). A burkolat lehet ragasztott, szerelt vagy falazott kivitelű. Mindegyik esetben vizsgálni kell a páratechnikai viszonyokat. Önhordó burkolati megoldások esetében is megoldandó a kiborulás elleni rögzítés (ragasztott vagy mechanikai – a rögzítőelemek hőhídhatását figyelembe kell venni!).

Építészeti megfontolás az a tervezési lehetőség, hogy a lábazat külső síkja a homlokzat síkjával megegyezik, vagy attól beljebb, esetleg kijjebb helyezkedik el. A három eset más részletkialakítási megoldást igényel. Ha egy síkban van homlokzat és lábazat, akkor folyamatos a felületerősítés. Ha beljebb helyezkedik el a lábazat akkor vízorrképzés szükséges. Ha kijjebb áll a lábazati sík, akkor a képződő párkány fokozott vízterheléshez igazodó lezárás kell (esetlen fedkő, lemezes lefedés stb.).

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 30 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 60 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 210 mm
Bezár

Styrodur 2800 C

Styrodur 2800 C

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között. (Ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el.)

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

Styrodur 2800 C

Styrodur 2800 C

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,045 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,5 80 mm 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 90 mm 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 - 250 mm 220 mm
Bezár

Styrodur 2800 C

Styrodur 2800 C

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

Styrodur 2800 C

Styrodur 2800 C

Alkalmazási területek

 • THR (Teljes Hőszigetelő Rendszer) >> dryvit AQUA
 • Lábazat >> Vakolva
 • Lábazat >> Burkolva
 • Pincemennyezet >> Bennmaradó zsaluzat
 • Pincemennyezet >> Vakolva
 • Árkádfödém >> Bennmaradó zsaluzat
 • Árkádfödém >> Vakolva

A bennmaradó zsaluzatok – jelen esetben – nemcsak a monolit vasbeton szerkezetek szilárdulásig történő gyámolítását, alaktartását kell, hogy biztosítsák, hanem hőszigetelők is. Az EPS termékek nem teljesen zártcellás anyagok, de olyan kismértékű a rövid idejű vízfelvételük, hogy a technológiai nedvesség tartósan nem változtatja meg szigetelési teljesítményüket. Ez a vízfelvételi mérték ugyanakkor elégséges ahhoz, hogy következtében képes megfelelő tapadószilárdság kialakulni beton és EPS között (ez szálas hőszigetelőkkel nem érhető el).

Zártcellás (FormEPS, XPS) hőszigetelők esetében a betonnal való tartós együttdolgozást az üzemileg előállított érdesített vagy felületnövelő mintázattal készülő lapok biztosítják. A nem vakolathordó, nem vakolható hőszigetelő anyagok bennmaradó zsaluzatként nem alkalmazhatóak!

A bennmaradó zsaluzatként beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok, beépítési helyüktől függetlenül (mennyezetre vagy homlokzati síkba) hasonló igénybevételeket kapnak. A friss betonból származó oldalnyomás – kritikus helyen – gyakorlatilag megegyező a függőlegesen ható nyomással.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 150 mm 130 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 190 mm 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 260 mm 220 mm
Bezár

Styrodur 3035 CN

Styrodur 3035 CN

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – a tető feletti hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

Gyakorta a csak a fedélszék alsó síkján hőszigetelt ipari és különösen a mezőgazdasági létesítmények esetében a beépített anyag inkább a nyári túlmelegedések ellen készülő átszellőztetett légrés alsó határoló lemezei és kevésbé hőszigetelő rendeltetésűek, ezért méretezésük során a vastagsági ajánlások általában nem mérvadóak.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 120+120 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 140+140 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 120+120+140 mm
Bezár

Styrodur 3035 CS

Styrodur 3035 CS

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Zárófödémek >> Lapostető járható zöldtetó
 • Zárófödémek >> Lapostető járható terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható, parkolótető

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – a felső hőszigetelés felett tetővédő fólia-, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, -ráccsal (madarak, rovarok ellen!).

A szarufák közötti hőszigetelés általában üveggyapot, míg a szarufák felett célszerűbb az XPS vagy a FormEPS.

A héjazat tartó lécváz alátét deszkája vagy pallója min. 8 cm széles.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 100 + 150 mm 120 + 100 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 150 + 200 mm 150 + 150 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 150 + 200 + 100 mm 150 + 250 mm
Bezár

Styrodur 3035 CS

Styrodur 3035 CS

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető

A tetőszerkezet rétegfelépítése és csomóponti kialakítása során, az általános elvek érvényesek: belső burkolat felett párafékező, párazáró réteg beépítése – a tető feletti hőszigetelés felett tetővédő fólia, másodlagos vízszigetelés elhelyezése – átszellőző légrés biztosítása a másodlagos vízszigetelés felett, nem páraáteresztő fólia esetén alatta is – a légrés működjön (alul legyen megfelelő légbevezető nyílás, min. 400 cm2/m, gerincnél, vagy a tető hőszigeteletlen felső övében kivezető nyílások legyenek!) – a légrés alsó bevezető sávja legyen védve rovarhálóval, ráccsal (madarak, rovarok ellen!)

Koporsófödémek esetében a hőszigetelés alatti párafékezés, párazárás általában nem indokolt, de azt minden esetben páratechnikai ellenőrzés alapján lehet eldönteni.

A szarufák feletti hőszigetelés anyaga XPS vagy FormEPS.

A héjazat tartó lécváz alátét deszkája vagy pallója min. 8 cm széles.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 120+120 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 140+140 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 120+120+140 mm
Bezár

Styrodur 3035 CS

Styrodur 3035 CS

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Zöldtetőkön telepített jelentős gyökérzettel rendelkező növények esetén a gyökérálló vízszigetelések alkalmazása szükséges.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 3035 CS

Styrodur 3035 CS

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 3035 CS

Styrodur 3035 CS

Alkalmazási területek

 • Magastetők >> Szarufák között + fölött
 • Magastetők >> Csak szarufák fölött
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 4000 C

Styrodur 4000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelésen kívül elhelyezett XPS nedves környezetben is megőrzi hőszigetelő képességét, de a vízszigetelés beépítése során figyelembe kell venni az anyag hőtűrő tulajdonságát. Rövid ideig +80oC-nak, míg tartósan +70-75oC-nak tehető ki. Oldószeres ragasztókat és a lágyító tartalmú vízszigetelőket kerülni kell, mert mindkettő károsítja a polisztirolt!

Beépítés során a felületfolytonosság biztosítása, valamint az illesztési és szabási pontatlanságból eredő hőhidak elkerülése érdekében célszerű félhornyos, vagy csaphornyos lemezek választása. Jó megoldás a kettő, vagy több rétegben való fektetés, eltolt – kötésben történő – táblaillesztésekkel.

Az alkalmazott vízszigetelést – zártcellás hőszigetelőknél is – lemez- és sávalapok esetében egyaránt a talajjal érintkező szakaszokon fel kell vezetni.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

Styrodur 4000 C

Styrodur 4000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők esetében előre meg kell határozni az ideiglenes rögzítés módját. (Véglegesen a földnyomás biztosítja az elmozdulás-mentességet –, ha szabályos a földvisszatöltés! Hangsúlyosan meg kell fogalmazni a tervekben, hogy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők mellé csak rétegesen visszatöltött és gondosan tömörített talaj kerülhet – a gyakorlatban tapasztalható utólagos /töltés/talaj-ülepedés a hőszigetelés roncsolódásához vezet!)

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő FormEPS és XPS termékek sima felületűek, a vízszigetelés nem nedvszívó, ezért speciális ragasztók szükségesek (hideg-bitumentapasz -Montaplaszt-, egykomponensen PUR ragasztóhab -INSTA-STIK- stb.).

Ha a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelés felületszivárgóval kombináltan készül, akkor a szivárogtatót a hőszigetelésen kívül kell beépíteni.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm
Bezár

Styrodur 4000 C

Styrodur 4000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Zöldtetőkön telepített jelentős gyökérzettel rendelkező növények esetén a gyökérálló vízszigetelések alkalmazása szükséges.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 4000 C

Styrodur 4000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 4000 C

Styrodur 4000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 4000 C

Styrodur 4000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelés nélküli padlókban, vagy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok FormEPS (formahabosított expandált polisztirol – vízfelvétele 1% alatti), vagy XPS (extrudált polisztirol – vízfelvétele 0,2% alatti). Mindkét termék alsó terhelhetőségi mértéke ott kezdődik, ahol az EPS (expandált polisztirol) hőszigetelők terhelhetőségi értéke véget ér.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy fél-hornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 260 mm 220 mm
Bezár

Styrodur 5000 C

Styrodur 5000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelésen kívül elhelyezett XPS nedves környezetben is megőrzi hőszigetelő képességét, de a vízszigetelés beépítése során figyelembe kell venni az anyag hőtűrő tulajdonságát. Rövid ideig +80oC-nak, míg tartósan +70-75oC-nak tehető ki. Oldószeres ragasztókat és a lágyító tartalmú vízszigetelőket kerülni kell, mert mindkettő károsítja a polisztirolt!

Beépítés során a felületfolytonosság biztosítása, valamint az illesztési és szabási pontatlanságból eredő hőhidak elkerülése érdekében célszerű félhornyos, vagy csaphornyos lemezek választása. Jó megoldás a kettő, vagy több rétegben való fektetés, eltolt – kötésben történő – táblaillesztésekkel.

Az alkalmazott vízszigetelést – zártcellás hőszigetelőknél is – lemez- és sávalapok esetében egyaránt a talajjal érintkező szakaszokon fel kell vezetni.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 250 mm 220 mm
Bezár

Styrodur 5000 C

Styrodur 5000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők esetében előre meg kell határozni az ideiglenes rögzítés módját. (Véglegesen a földnyomás biztosítja az elmozdulás-mentességet –, ha szabályos a földvisszatöltés! Hangsúlyosan meg kell fogalmazni a tervekben, hogy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelők mellé csak rétegesen visszatöltött és gondosan tömörített talaj kerülhet – a gyakorlatban tapasztalható utólagos /töltés/talaj-ülepedés a hőszigetelés roncsolódásához vezet!)

A vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő FormEPS és XPS termékek sima felületűek, a vízszigetelés nem nedvszívó, ezért speciális ragasztók szükségesek (hideg-bitumentapasz -Montaplaszt-, egykomponensen PUR ragasztóhab -INSTA-STIK- stb.).

Ha a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelés felületszivárgóval kombináltan készül, akkor a szivárogtatót a hőszigetelésen kívül kell beépíteni.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,45 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,35 80 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 220 mm
Bezár

Styrodur 5000 C

Styrodur 5000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Zöldtetőkön telepített jelentős gyökérzettel rendelkező növények esetén a gyökérálló vízszigetelések alkalmazása szükséges.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 5000 C

Styrodur 5000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 5000 C

Styrodur 5000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A lapostetők készülhetnek egyenes és fordított rétegrendben. Egyenes rétegrendben: tartófödém – hőszigetelés – vízszigetelés, míg fordított tetőben a tartófödém – vízszigetelés – hőszigetelés a sorrend. Duo, vagy kettős hőszigetelés esetén, hőszigetelés a vízszigetelés alatt és fölött is beépítésre kerül. Vízszigetelés fölött csak zártcellás hőszigetelő anyag építhető be (XPS).

Állandó kérdés a lejtés. Ennek mértékét alapvetően a vízszigetelés anyaga (és/vagy a járófelületek burkolata stb.) határozza meg. A lejtés általában: bitumenes lemez esetén min. 2%, PVC, gumi lepelszigetelések esetén min. 1%. Fontos tudni, hogy a legkisebb lejtés a tetőösszefolyókhoz irányuló vápákban is indokolt, ezért pl. 45o-os vápairány esetén, az 1%-os lejtésminimumhoz, ~1,5%-os mezőbeni lejtés, míg 2% vápalejtés esetén, ~2,8%-os a szükséges. A lejtésképzés célszerűen könnyű, üzemi körülmények között méretre vágott, ún. lejtésképző elemekkel történik, mint a Nikecell (EPS) Lejtésképzők.

További kérdés a lapostető hőszigetelésének rögzítése. Járható tetőknél ezt biztosítja a burkolat és annak aljzata, mint leterhelő réteg, le nem terhelt hő- és vízszigetelő rétegeknél, a tartófödémhez történő mechanikai rögzítés.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,040
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,25 170 mm 150 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,20 - 170 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,12 - 280 mm
Bezár

Styrodur 5000 C

Styrodur 5000 C

Alkalmazási területek

 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Zöldtető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Terasztető
 • Zárófödémek >> Lapostető járható - Parkolótető
 • Talajon fekvő padló >> Vízszigetelés nélkül
 • Terepszint alatt >> Épület alatt
 • Terepszint alatt >> Alap és pincefal mellett - Vízszigetelésen kívül

A vízszigetelés nélküli padlókban, vagy a vízszigetelésen kívül beépítésre kerülő hőszigetelő anyagok FormEPS (formahabosított expandált polisztirol – vízfelvétele 1% alatti), vagy XPS (extrudált polisztirol – vízfelvétele 0,2% alatti). Mindkét termék alsó terhelhetőségi mértéke ott kezdődik, ahol az EPS (expandált polisztirol) hőszigetelők terhelhetőségi értéke véget ér.

Függetlenül a hőszigetelő anyagok nedvességérzékenységétől, a vizes technológiával készülő padozataljzatok esetén (cement-esztrich, aljzatbeton) nem szabad elhagyni az ún. technológiai fólia beépítését. Ennek elmaradása esetén a frissbetonból az illesztési hézagokba szivárog a cementlé, ami a megszilárdulást követően hőhidat képez! A hőszigetelés két rétegben – eltolt táblaillesztésekkel – történő beépítése, vagy fél-hornyos, ill. csaphornyos élképzésű termékek alkalmazása esetén sem zárható ki a cementlé beszivárgása.

Megcélzott mérték Hővezetési kategória (W/mK) Ajánlott vastagság
Igényszint U(W/m2K) 0,040 0,035
"B" - Normál épület 7/2006 TNM szerint 0,50 70 mm 60 mm
"A" - NIKECELL ajánlás 0,45 80 mm 70 mm
"A + + " - Alacsony energiaszintű épület 0,15 260 mm 220 mm